Nguyễn Huy Chương
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư việnLịch sử thế giới
*Quá trình đào tạo: 1977: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thư viện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1995: Nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường cao học Simmons, Mỹ. 2006: Nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính: Thư mục học đại cương, trắc lượng thư mục, thư viện học đại cương, thư viện số và công nghệ nội dung, tổ chức quản lý cơ quan thông tin - thư viện, lịch sử sách và thư viện *Quá trình công tác: 1978 - 1990: Cán bộ thư viện ĐH Tổng hợp Hà Nội; 1990 - 1993: Phó GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN; 1994: GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN 8/1996-2/1997: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Thư viện.Trường ĐH KHXH&NV 2/1997-1/2014: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1/2014-2/2019: Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1998 - nay là Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Bắc (NALA). 1999 - nay là Ủy viên thường vụ Hội Thông tin KH&CN VN. Nguyên Phó Chủ tịch Hội Thư viện VN

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

176

VIEWS & DOWNLOAD

163

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 38
 • KY_01160.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2002)

 • Khái quát về tin học hóa Thư viện. Khảo sát hiện trạng. Các bước thực hiện việc tin học hóa

 • KY_02627.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2006)

 • Bài nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới thư viện đại học Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế:1. Tổ chức lại các thư viện đại học. 2. Thành lập Liên hiệp thư viện Đại học Việt Nam, thực hiện liên thông thư viện và chia sẻ nguồn lực thông tin. 3. Tăng cường đầu tư nhà nước và thực hiện xã hội hóa thư viện đại học. 4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. 5. Chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thư viện. 6. Xây dựng thư viện hạt nhân

 • KY_01169.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2004)

 • Thư viện nằm trong số các cơ quan văn hoa và xã hội tổn tại lâu đời nhất. Nhiều thư viện lớn phát triển rất hưng thịnh trong thời kỳ cổ xưa. Dù được phát triển từ những nền văn hoa và dân tộc khác nhau, những cơ quan này cùng có chung một đặc điểm nổi trội là: tất cả đều có bộ phận lưu giữ thông tin trên các vật mang tin nào đó, và những thông tin này có thể tra tìm được khí cần thiết. Việc lưu giữ thông tin trên các vật mang tin cũng có nhiều thay đổi theo thời gian. Lúc đầu, thông tin được lưu giữ trên các các tấm đá, đất sét, sau đó là giấy dó, da bê, cuộn giấy, sách, các bản chép tay, sách in, và trong những năm gần đây là sự chuyển đổi từ sách sang các đĩa kỹ thuật số, băng video...

 • KY_01058.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương; Trần, Mạnh Tuấn (2010)

 • Tại ĐHQGHN (VNU), cũng như tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo khác, mục tiêu của hoạt động Thông tin thư viện (TTTV) là nhằm thúc đẩy sự phát triển về tổ chức và hoạt động, đặc biệt là các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, quản lí, hợp tác quốc tế, vấn đề liên kết- ứng dụng các thành tựu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta...

 Nguyễn Huy Chương
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư việnLịch sử thế giới
*Quá trình đào tạo: 1977: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thư viện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1995: Nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường cao học Simmons, Mỹ. 2006: Nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính: Thư mục học đại cương, trắc lượng thư mục, thư viện học đại cương, thư viện số và công nghệ nội dung, tổ chức quản lý cơ quan thông tin - thư viện, lịch sử sách và thư viện *Quá trình công tác: 1978 - 1990: Cán bộ thư viện ĐH Tổng hợp Hà Nội; 1990 - 1993: Phó GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN; 1994: GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN 8/1996-2/1997: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Thư viện.Trường ĐH KHXH&NV 2/1997-1/2014: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1/2014-2/2019: Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1998 - nay là Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Bắc (NALA). 1999 - nay là Ủy viên thường vụ Hội Thông tin KH&CN VN. Nguyên Phó Chủ tịch Hội Thư viện VN
Showing results 1 to 10 of 38
 • KY_01160.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2002)

 • Khái quát về tin học hóa Thư viện. Khảo sát hiện trạng. Các bước thực hiện việc tin học hóa

 • KY_02627.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2006)

 • Bài nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới thư viện đại học Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế:1. Tổ chức lại các thư viện đại học. 2. Thành lập Liên hiệp thư viện Đại học Việt Nam, thực hiện liên thông thư viện và chia sẻ nguồn lực thông tin. 3. Tăng cường đầu tư nhà nước và thực hiện xã hội hóa thư viện đại học. 4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. 5. Chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thư viện. 6. Xây dựng thư viện hạt nhân

 • KY_01169.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2004)

 • Thư viện nằm trong số các cơ quan văn hoa và xã hội tổn tại lâu đời nhất. Nhiều thư viện lớn phát triển rất hưng thịnh trong thời kỳ cổ xưa. Dù được phát triển từ những nền văn hoa và dân tộc khác nhau, những cơ quan này cùng có chung một đặc điểm nổi trội là: tất cả đều có bộ phận lưu giữ thông tin trên các vật mang tin nào đó, và những thông tin này có thể tra tìm được khí cần thiết. Việc lưu giữ thông tin trên các vật mang tin cũng có nhiều thay đổi theo thời gian. Lúc đầu, thông tin được lưu giữ trên các các tấm đá, đất sét, sau đó là giấy dó, da bê, cuộn giấy, sách, các bản chép tay, sách in, và trong những năm gần đây là sự chuyển đổi từ sách sang các đĩa kỹ thuật số, băng video...

 • KY_01058.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương; Trần, Mạnh Tuấn (2010)

 • Tại ĐHQGHN (VNU), cũng như tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo khác, mục tiêu của hoạt động Thông tin thư viện (TTTV) là nhằm thúc đẩy sự phát triển về tổ chức và hoạt động, đặc biệt là các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, quản lí, hợp tác quốc tế, vấn đề liên kết- ứng dụng các thành tựu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta...