Nguyễn Kim Sơn
Qualification: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chức vụ hiiện tại: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

136

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 29
 • 02050001350_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Mai;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2012)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày những vấn đề văn bản của tác phẩm Thánh tổ kệ diễn quốc âm. Giới thiệu về Không Lộ Thiền sư cũng như tình hình nghiên cứu về hành trạng và sáng tác văn học của ông. Nghiên cứu văn chương và Thiền học, chữ Nôm và việc diễn Nôm trong tác phẩm Thánh (...); Electronic Resources

 • 2157-1-4194-1-10-20161110.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Kim Sơn (2005)

 • Lương Thấu Minh là người khai sơn phá thạch, người sáng lập Tân nho học hiện đại, điều đó hầu như không còn phải tranh cãi. Không lâu sau thời "Ngũ tứ vận động", Lương Thấu Minh đã xuất bản tác phẩm chấn động dư luận: "Đông Tây văn hóa cập kỳ triết học" (Văn hóa Đông - Tây và triết học của chúng). Trong thế bão táp của vận động phản truyền thống, phê Nho, phê Khổng, "Đả đảo Khổng của gia điểm" (đánh đổ ngôi nhà Khổng) của thời kỳ ngũ tứ, Lương Thấu Minh đã dũng cảm, công khai bảo vệ và tiếp nối hoc thuyết Nho gia, đặc biệt là những tư tưởng luân lý đạo đức và triết học nhân sinh của Khổng Tử. Điều đó cho thấy dũng khí và bản lĩnh của ong.

 • 02050000485_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2011)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Mô tả tổng quan nhóm văn bản Nôm viết về Nam Hải Quan Thế Âm. Nghiên cứu nhóm văn bản Nôm Nam Hải Quan Thế Âm trên các khía cạnh: giám định văn bản niên đại tác phẩm, xác định tác giả … Trình bày phương pháp so sánh, đối chiếu giữa các tác phẩm với nhau để (...); Electronic Resources

 • 02050001162_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phương Duy;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2012)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tiến hành khảo sát, mô tả văn bản, bố cục tác phẩm, thống kê và phân loại nguồn tư liệu sử dụng trong Tứ lễ lược tập; tìm hiểu hoàn cảnh ra đời, phương pháp biên soạn Gia lễ và quan điểm Lễ học của Bùi Huy Tùng. Phân tích và đánh giá 7 nội dung Gia lễ tron (...); Electronic Resources

 • 02050001462_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2013)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát về tác giả Lê Văn Ngữ và sự nghiệp tác phẩm: Lược qua về thân thế và sự nghiệp tác phẩm của tác giả ; Tìm hiểu cụ thể tác phẩm “Phụ tra tiểu thuyết”, từ sự ra đời của tác phẩm đến cấu trúc nội dung tác phẩm; Tóm tắt nội dung cơ bản nhất ở một số (...); Electronic Resources

 • 02050004868.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phan Huy Khôi;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2016)

 • Phạm Quỳnh (1892 - 1945), hiệu là Thượng Chi, bút danh Hoa Đường, Hồng Nhân. Ông được biết đến như một nhà văn hóa, nhà báo, một đại diện tiêu biểu cho thế hệ trì thức Việt Nam đầu thế kỉ XX. Sự nghiệp phức tạp và thú vị của Phạm Quỳnh gắn liền và ghi nhiều dấu ấn liên quan đến tính hính xã hội chình t rị đương thời. Dù Phạ m Quỳnh chỉ sống cách chúng ta hơn n ửa thế kỉ, nhưng những tranh luận liên quan đến ông đến nay vẫn chưa có hồi kết . Năm 2007, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thiện trong bài viết “ Th ă ng trầm trong thức nhận v ă n nghiệp học giả Phạm Quỳnh ”đăng trên Nghiên cứu văn họ c, số 4, 2007 đã thống kê, đến thời điểm côn...

 • 104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2010)

 • Tư tưởng Thiền của Trần Nhân Tông là tư tưởng Thiền nhập thế. Đây cũng là đặc điểm chung của tư tưởng các vị tiền bối của ông như Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung. Điều này đã được học giới cơ bản thống nhất công nhận. Tinh thần nhập thế đó thể hiện rõ ràng trong cả hành trạng, ứng xử, các lời thuyết giảng, thảo luận và trong thơ văn của Trần Nhân Tông. Điều này cũng từng được nhiều người nói tới và đề cập trong các công trình nghiên cứu. Người viết bài này tán thành với các nhận định về khuynh hướng nhập thế trong tư tưởng Thiền Trần Nhân Tông. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây là, hầu như chưa có công trình nào tập trung lý giải một cách tường tận về nguồn gốc tư tưởn...

 Nguyễn Kim Sơn
author picture
Qualification: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chức vụ hiiện tại: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Showing results 1 to 10 of 29
 • 02050001350_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Mai;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2012)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày những vấn đề văn bản của tác phẩm Thánh tổ kệ diễn quốc âm. Giới thiệu về Không Lộ Thiền sư cũng như tình hình nghiên cứu về hành trạng và sáng tác văn học của ông. Nghiên cứu văn chương và Thiền học, chữ Nôm và việc diễn Nôm trong tác phẩm Thánh (...); Electronic Resources

 • 2157-1-4194-1-10-20161110.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Kim Sơn (2005)

 • Lương Thấu Minh là người khai sơn phá thạch, người sáng lập Tân nho học hiện đại, điều đó hầu như không còn phải tranh cãi. Không lâu sau thời "Ngũ tứ vận động", Lương Thấu Minh đã xuất bản tác phẩm chấn động dư luận: "Đông Tây văn hóa cập kỳ triết học" (Văn hóa Đông - Tây và triết học của chúng). Trong thế bão táp của vận động phản truyền thống, phê Nho, phê Khổng, "Đả đảo Khổng của gia điểm" (đánh đổ ngôi nhà Khổng) của thời kỳ ngũ tứ, Lương Thấu Minh đã dũng cảm, công khai bảo vệ và tiếp nối hoc thuyết Nho gia, đặc biệt là những tư tưởng luân lý đạo đức và triết học nhân sinh của Khổng Tử. Điều đó cho thấy dũng khí và bản lĩnh của ong.

 • 02050000485_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2011)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Mô tả tổng quan nhóm văn bản Nôm viết về Nam Hải Quan Thế Âm. Nghiên cứu nhóm văn bản Nôm Nam Hải Quan Thế Âm trên các khía cạnh: giám định văn bản niên đại tác phẩm, xác định tác giả … Trình bày phương pháp so sánh, đối chiếu giữa các tác phẩm với nhau để (...); Electronic Resources

 • 02050001162_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phương Duy;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2012)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tiến hành khảo sát, mô tả văn bản, bố cục tác phẩm, thống kê và phân loại nguồn tư liệu sử dụng trong Tứ lễ lược tập; tìm hiểu hoàn cảnh ra đời, phương pháp biên soạn Gia lễ và quan điểm Lễ học của Bùi Huy Tùng. Phân tích và đánh giá 7 nội dung Gia lễ tron (...); Electronic Resources

 • 02050001462_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2013)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát về tác giả Lê Văn Ngữ và sự nghiệp tác phẩm: Lược qua về thân thế và sự nghiệp tác phẩm của tác giả ; Tìm hiểu cụ thể tác phẩm “Phụ tra tiểu thuyết”, từ sự ra đời của tác phẩm đến cấu trúc nội dung tác phẩm; Tóm tắt nội dung cơ bản nhất ở một số (...); Electronic Resources

 • 02050004868.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phan Huy Khôi;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2016)

 • Phạm Quỳnh (1892 - 1945), hiệu là Thượng Chi, bút danh Hoa Đường, Hồng Nhân. Ông được biết đến như một nhà văn hóa, nhà báo, một đại diện tiêu biểu cho thế hệ trì thức Việt Nam đầu thế kỉ XX. Sự nghiệp phức tạp và thú vị của Phạm Quỳnh gắn liền và ghi nhiều dấu ấn liên quan đến tính hính xã hội chình t rị đương thời. Dù Phạ m Quỳnh chỉ sống cách chúng ta hơn n ửa thế kỉ, nhưng những tranh luận liên quan đến ông đến nay vẫn chưa có hồi kết . Năm 2007, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thiện trong bài viết “ Th ă ng trầm trong thức nhận v ă n nghiệp học giả Phạm Quỳnh ”đăng trên Nghiên cứu văn họ c, số 4, 2007 đã thống kê, đến thời điểm côn...

 • 104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2010)

 • Tư tưởng Thiền của Trần Nhân Tông là tư tưởng Thiền nhập thế. Đây cũng là đặc điểm chung của tư tưởng các vị tiền bối của ông như Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung. Điều này đã được học giới cơ bản thống nhất công nhận. Tinh thần nhập thế đó thể hiện rõ ràng trong cả hành trạng, ứng xử, các lời thuyết giảng, thảo luận và trong thơ văn của Trần Nhân Tông. Điều này cũng từng được nhiều người nói tới và đề cập trong các công trình nghiên cứu. Người viết bài này tán thành với các nhận định về khuynh hướng nhập thế trong tư tưởng Thiền Trần Nhân Tông. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây là, hầu như chưa có công trình nào tập trung lý giải một cách tường tận về nguồn gốc tư tưởn...