Đào Trọng Thi
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Toán học
Tiểu sử và quá trình công tác: Sinh ngày 23 tháng 3, năm 1951 tại xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Từ năm 1970 đến 1974 Đào Trọng Thi học đại học tại Khoa Toán - Cơ, trường Đại học Tổng Hợp Lomonosov - Nga. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại đây. Năm 1977 ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Lomonosov. Năm 1989 Đào Trọng Thi đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông được đặc cách phong học hàm Giáo sư (không qua Phó giáo sư) và trở thành một trong những giáo sư trẻ nhất của ngành Toán học và của giới khoa học Việt Nam lúc đó vào năm 1991. Năm 1992 Đào Trọng Thi được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - trường đại học lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Khi Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào năm 1993, ông được phân công giữ chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Năm 1996: Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2001 ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 12 tháng 11 năm 2006 ông được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga. Ngày 23 tháng 07 năm 2007 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Ngày 16 tháng 10 năm 2007 ông hết nhiệm kì Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 4 năm 2016, ông hết nhiệm kì làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 2 of 2
 • 3208-1-5710-1-10-20161202.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dao Trong Thi (2002)

 • After four years of implementing the cooperative activities, the meeting jointly organized by the four major East Asian universities (Vietnam National University, Hanoi (VNU) Beijing University (BU), University of Tokyo (UOT) and University of Seoul (DOS) in Seoul, South Korea, is a significant event. This is a good chance for us to review the achievements, draw useful experiences, and discuss further plans of action. As far as VNU, Hanoi IS concerned, it is possible to affirm that It is very useful to establish a network of four major East Asian universities, organize annual meetings, exchanges and conferences in each member country.

 • 3165-1-5624-1-10-20161201.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào Trọng Thi (2002)

 • Không phải bây giò' chúng ta mới nói vê vai trò của các giá trị Đông Á mà tầm Quan trọng và tác động của nó trong đòi sông xã hội từ lâu đã được bàn tói. Giả trị của 6 không chỉ bó hẹp trong không gian văn hoá Đông Á mà còn được thừa nhận ở các châu lục khác. Điều mới mẻ trong hoạt động của chúng ta trong thời gian qua là đã tạo cơ hội cho các nhà quản lý và học giả của những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hoa học hàng đầu của các nước Đông Ả có điều kiện gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học thuật để hiểu sâu sắc thêm những giá trị của chính mình và quan trọng là cùng nhau tìm phương hướng phát huy những mặt tích cực của giá trị này trong quá trình phát triển đất nước. Đồng thờ...

 Đào Trọng Thi
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Toán học
Tiểu sử và quá trình công tác: Sinh ngày 23 tháng 3, năm 1951 tại xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Từ năm 1970 đến 1974 Đào Trọng Thi học đại học tại Khoa Toán - Cơ, trường Đại học Tổng Hợp Lomonosov - Nga. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại đây. Năm 1977 ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Lomonosov. Năm 1989 Đào Trọng Thi đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông được đặc cách phong học hàm Giáo sư (không qua Phó giáo sư) và trở thành một trong những giáo sư trẻ nhất của ngành Toán học và của giới khoa học Việt Nam lúc đó vào năm 1991. Năm 1992 Đào Trọng Thi được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - trường đại học lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Khi Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào năm 1993, ông được phân công giữ chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Năm 1996: Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2001 ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 12 tháng 11 năm 2006 ông được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga. Ngày 23 tháng 07 năm 2007 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Ngày 16 tháng 10 năm 2007 ông hết nhiệm kì Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 4 năm 2016, ông hết nhiệm kì làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.
Showing results 1 to 2 of 2
 • 3208-1-5710-1-10-20161202.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dao Trong Thi (2002)

 • After four years of implementing the cooperative activities, the meeting jointly organized by the four major East Asian universities (Vietnam National University, Hanoi (VNU) Beijing University (BU), University of Tokyo (UOT) and University of Seoul (DOS) in Seoul, South Korea, is a significant event. This is a good chance for us to review the achievements, draw useful experiences, and discuss further plans of action. As far as VNU, Hanoi IS concerned, it is possible to affirm that It is very useful to establish a network of four major East Asian universities, organize annual meetings, exchanges and conferences in each member country.

 • 3165-1-5624-1-10-20161201.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào Trọng Thi (2002)

 • Không phải bây giò' chúng ta mới nói vê vai trò của các giá trị Đông Á mà tầm Quan trọng và tác động của nó trong đòi sông xã hội từ lâu đã được bàn tói. Giả trị của 6 không chỉ bó hẹp trong không gian văn hoá Đông Á mà còn được thừa nhận ở các châu lục khác. Điều mới mẻ trong hoạt động của chúng ta trong thời gian qua là đã tạo cơ hội cho các nhà quản lý và học giả của những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hoa học hàng đầu của các nước Đông Ả có điều kiện gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học thuật để hiểu sâu sắc thêm những giá trị của chính mình và quan trọng là cùng nhau tìm phương hướng phát huy những mặt tích cực của giá trị này trong quá trình phát triển đất nước. Đồng thờ...