Đào Trọng Thi
Qualification:Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization:Toán học
Tiểu sử và quá trình công tác: Sinh ngày 23 tháng 3, năm 1951 tại xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Từ năm 1970 đến 1974 Đào Trọng Thi học đại học tại Khoa Toán - Cơ, trường Đại học Tổng Hợp Lomonosov - Nga. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại đây. Năm 1977 ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Lomonosov. Năm 1989 Đào Trọng Thi đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông được đặc cách phong học hàm Giáo sư (không qua Phó giáo sư) và trở thành một trong những giáo sư trẻ nhất của ngành Toán học và của giới khoa học Việt Nam lúc đó vào năm 1991. Năm 1992 Đào Trọng Thi được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - trường đại học lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Khi Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào năm 1993, ông được phân công giữ chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Năm 1996: Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2001 ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 12 tháng 11 năm 2006 ông được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga. Ngày 23 tháng 07 năm 2007 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Ngày 16 tháng 10 năm 2007 ông hết nhiệm kì Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 4 năm 2016, ông hết nhiệm kì làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

616

VIEWS & DOWNLOAD

1240

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 105
 • 00050008729.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Quang Mậu;  Advisor: Cao, Thị Oanh (2017)

 • Luận văn nghiên cứu vai trò của UBND xã, phường, thị trấn trong thi hành án treo và án phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Qua nghiên cứu đã phân tích các khái niệm, khái quát về lịch sử hình thành của việc thi hành án treo, án phạt cải tạo không gian giữ; vai trò của UBND cấp xã trong việc quản lý, giáo dục, giám sát việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ. Nghiên cứu thực tiễn công tác thi hành án ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, những kết quả đạt được trong công tác thi hành án, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân tồn tại của vai trò của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong thi hành treo, án phạt cải tạo không giữ. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và th...

 • 00050008230.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Ngân;  Advisor: Chu, Thị Trang Vân (2017)

 • Chương I: Một số vấn đề lý luận về thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Chương II: Quy định về thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ trong pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và thực tiễn thi hành. Chương III: Hoàn thiện các quy định pháp luật về thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

 • 020500004894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2017)

 • Thứ nhất, luận án nghiên cứu và chỉ ra đặc điểm thi pháp tiểu thuyết G. Marquez, cũng là những đặc điểm tiêu biểu cho tiểu thuyết Mỹ Latinh thế kỷ XX. Thứ hai, luận án ứng dụng lý thuyết thi pháp thể loại, lý thuyết về văn học hậu hiện đại và lý thuyết tự sự vào việc tìm hiểu một hiện tượng điển hình của văn học thế giới. Thứ ba, luận án cung cấp những thông tin mới, có tính hệ thống và đặt các tác phẩm của G. Marquez vào đúng môi trường văn hóa Mỹ Latinh. Cuối cùng, luận án góp phần nhận diện chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh trên văn đàn thế giới.

 • 00060000345.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Quyết (2017)

 • Làm rõ hệ thống lý luận và phương pháp luận liên quan đến vấn đề xã hội hóa cá nhân và xã hội hóa nghề nghiệp; từ đó hình thành cơ sở lý thuyết cho phân tích xu hướng việc làm ở nhóm sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội; khái quát những nội dung, đặc điểm, sự phân kỳ của quá trình xã hội hóa nghề nghiệp. Phân tích thực trạng xu hướng việc làm gắn với sự chuẩn bị nghề nghiệp và sự thích ứng nghề nghiệp ở nhóm sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng (chủ quan - khách quan) đến việc xã hội hóa nghề nghiệp và xu hướng việc làm ở nhóm sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội hiện nay. Đưa ra một số khuyến nghị gợi ý chính sách giúp cho...

 • 00060000408.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Minh Tuấn (2017)

 • Đề tài đã nghiên cứu những vấn đề lý luận về biểu tình và quyền biểu tình, trong đó làm rõ khái niệm biểu tình, quyền biểu tình, vị trí, vai trò không thể thiếu của biểu tình, quyền biểu tình trong một xã hội dân chủ, pháp quyền. Trên cơ sở đó, đề tài phân tích khuôn khổ pháp luật quốc tế và một số quốc gia như Đức. Hàn Quốc, Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á nhằm khẳng định sự ghi nhận mang tính phố quát quyền biểu tình trên thế giới, làm rõ các nội dung của pháp luật quốc tế và một số quốc gia về biểu tình, quyền biểu tình. Từ những vấn đề lý luận, kinh nghiệm quốc tế, đề tài phân tích khẳng định sự cần thiết phải xây dựng luật biểu tình ở Việt Nam...

 • 00050007186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Tiến Dũng;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ; Trần, Đoàn Kim (2016)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của năng lực lãnh đạo khu vực công ở Việt Nam. Tiến hành điều tra, khảo sát nhằm xác định các năng lực cần thiết để đưa vào khung năng lực lãnh đạo cho các vị trí lãnh đạo cấp Sở, Huyện, Phòng tại địa phương (tỉnh Hà Nam). Sử dụng các khung năng lực nói trên để phát hiện ra các khoảng cách về năng lực đối với các vị trí lãnh đạo cấp Sở, Huyện, Phòng, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ các cấp nói trên tại Hà Nam.

 Đào Trọng Thi
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Toán học
Tiểu sử và quá trình công tác: Sinh ngày 23 tháng 3, năm 1951 tại xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Từ năm 1970 đến 1974 Đào Trọng Thi học đại học tại Khoa Toán - Cơ, trường Đại học Tổng Hợp Lomonosov - Nga. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại đây. Năm 1977 ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Lomonosov. Năm 1989 Đào Trọng Thi đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông được đặc cách phong học hàm Giáo sư (không qua Phó giáo sư) và trở thành một trong những giáo sư trẻ nhất của ngành Toán học và của giới khoa học Việt Nam lúc đó vào năm 1991. Năm 1992 Đào Trọng Thi được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - trường đại học lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Khi Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào năm 1993, ông được phân công giữ chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Năm 1996: Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2001 ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 12 tháng 11 năm 2006 ông được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga. Ngày 23 tháng 07 năm 2007 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Ngày 16 tháng 10 năm 2007 ông hết nhiệm kì Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 4 năm 2016, ông hết nhiệm kì làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.
Showing results 1 to 10 of 105
 • 00050008729.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Quang Mậu;  Advisor: Cao, Thị Oanh (2017)

 • Luận văn nghiên cứu vai trò của UBND xã, phường, thị trấn trong thi hành án treo và án phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Qua nghiên cứu đã phân tích các khái niệm, khái quát về lịch sử hình thành của việc thi hành án treo, án phạt cải tạo không gian giữ; vai trò của UBND cấp xã trong việc quản lý, giáo dục, giám sát việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ. Nghiên cứu thực tiễn công tác thi hành án ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, những kết quả đạt được trong công tác thi hành án, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân tồn tại của vai trò của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong thi hành treo, án phạt cải tạo không giữ. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và th...

 • 00050008230.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Ngân;  Advisor: Chu, Thị Trang Vân (2017)

 • Chương I: Một số vấn đề lý luận về thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Chương II: Quy định về thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ trong pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và thực tiễn thi hành. Chương III: Hoàn thiện các quy định pháp luật về thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

 • 020500004894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2017)

 • Thứ nhất, luận án nghiên cứu và chỉ ra đặc điểm thi pháp tiểu thuyết G. Marquez, cũng là những đặc điểm tiêu biểu cho tiểu thuyết Mỹ Latinh thế kỷ XX. Thứ hai, luận án ứng dụng lý thuyết thi pháp thể loại, lý thuyết về văn học hậu hiện đại và lý thuyết tự sự vào việc tìm hiểu một hiện tượng điển hình của văn học thế giới. Thứ ba, luận án cung cấp những thông tin mới, có tính hệ thống và đặt các tác phẩm của G. Marquez vào đúng môi trường văn hóa Mỹ Latinh. Cuối cùng, luận án góp phần nhận diện chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh trên văn đàn thế giới.

 • 00060000345.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Quyết (2017)

 • Làm rõ hệ thống lý luận và phương pháp luận liên quan đến vấn đề xã hội hóa cá nhân và xã hội hóa nghề nghiệp; từ đó hình thành cơ sở lý thuyết cho phân tích xu hướng việc làm ở nhóm sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội; khái quát những nội dung, đặc điểm, sự phân kỳ của quá trình xã hội hóa nghề nghiệp. Phân tích thực trạng xu hướng việc làm gắn với sự chuẩn bị nghề nghiệp và sự thích ứng nghề nghiệp ở nhóm sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng (chủ quan - khách quan) đến việc xã hội hóa nghề nghiệp và xu hướng việc làm ở nhóm sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội hiện nay. Đưa ra một số khuyến nghị gợi ý chính sách giúp cho...

 • 00060000408.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Minh Tuấn (2017)

 • Đề tài đã nghiên cứu những vấn đề lý luận về biểu tình và quyền biểu tình, trong đó làm rõ khái niệm biểu tình, quyền biểu tình, vị trí, vai trò không thể thiếu của biểu tình, quyền biểu tình trong một xã hội dân chủ, pháp quyền. Trên cơ sở đó, đề tài phân tích khuôn khổ pháp luật quốc tế và một số quốc gia như Đức. Hàn Quốc, Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á nhằm khẳng định sự ghi nhận mang tính phố quát quyền biểu tình trên thế giới, làm rõ các nội dung của pháp luật quốc tế và một số quốc gia về biểu tình, quyền biểu tình. Từ những vấn đề lý luận, kinh nghiệm quốc tế, đề tài phân tích khẳng định sự cần thiết phải xây dựng luật biểu tình ở Việt Nam...

 • 00050007186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Tiến Dũng;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ; Trần, Đoàn Kim (2016)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của năng lực lãnh đạo khu vực công ở Việt Nam. Tiến hành điều tra, khảo sát nhằm xác định các năng lực cần thiết để đưa vào khung năng lực lãnh đạo cho các vị trí lãnh đạo cấp Sở, Huyện, Phòng tại địa phương (tỉnh Hà Nam). Sử dụng các khung năng lực nói trên để phát hiện ra các khoảng cách về năng lực đối với các vị trí lãnh đạo cấp Sở, Huyện, Phòng, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ các cấp nói trên tại Hà Nam.