Nguyễn Huy Chương
Qualification:Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization:Thông tin thư viện
*Quá trình đào tạo: 1977: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thư viện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1995: Nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường cao học Simmons, Mỹ. 2006: Nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Trình độ ngoại ngữ: Pháp B, Anh C. Hướng nghiên cứu chính: Thư mục học đại cương, trắc lượng thư mục, thư viện học đại cương, thư viện số và công nghệ nội dung, tổ chức quản lý cơ quan thông tin - thư viện, lịch sử sách và thư viện *Quá trình công tác: 6/1996-8/1996: Giảng viên Bộ môn Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 8/1996-2/1997: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Thư viện.Trường ĐH KHXH&NV 2/1997-1/2014: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1/2014-nay: Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1185

VIEWS & DOWNLOAD

4179

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 147
 • CAM NANG TRUNG TAM TTTV 2018.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Sơn (Chủ biên) (2018)

 • Chào mừng 25 năm ngày Chính phủban hành Nghịđịnh về ĐHQGHN, cuốn: Cẩm nang Trung tâm Thông tin – Thư viện 2018: 25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của Đại học Quốc gia HàNội (1993-2018) đã được xuất bản với các nội dung nổi bật sau: 1. 25 năm – tuổi thanh xuân của một Đại học, thư của Giám đốc Đại học Quốc gia HàNội PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn gửi toàn thể các thành viên ĐHQGHN nhân kỷ niệm 25 năm ngày Chính phủban hành Nghịđịnh về ĐHQGHN 10/12/1993 – 10/12/2018. 2. Bài viết “25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của ĐHQGHN: Thành tựu vượt trội và đầu tư phát triển” của nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Sơn, ThS. Lê Bá Lâm, ThS. Hoàng Văn Dưỡng đã thô...

 • 02050005083.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hà Phương;  Advisor: Nguyễn, Viết Nghĩa (2018)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động thông tin thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng. Qua kết quả điều tra đã nhận thấy hoạt động thông tin – thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng đã có những hoạt động tổ chức, quản lý và vận hành cơ bản, tuy nhiên vẫn chỉ ở mức sơ đẳng, chưa thực sự có sự đầu tư cả về tài chính và nguồn nhân lực, cũng như chiến lược phát triển cụ thể để phục vụ tốt hoạt động nghiên cứu của Viện. Luận văn dựa theo thực trạng hoạt động thông tin – thư viện để đưa ra các giải pháp tăng cường và phát triển hoạt động thông tin thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng.

 • 43-Phạm Thị Thu-KYHT 20 năm LIC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Thu; Hà, Hải Yến (2017)

 • Phát triển Thư viện điện tử, thư viện số là nhu cầu tất yếu trong kỷ nguyên thông tin hiện nay. Trong đó học liệu điện tử, tài liệu số là hạt nhân của thư viện điện tử. Nội dung của bài viết bao gồm: Phần 1. Học liệu điện tử với mô hình đại học nghiên cứu tại ĐHQGHN. Phần 2. Thực trạng nguồn học liệu điện tử tại ĐHQGHN. Phần 3. Kế hoạch phát triển nguồn học liệu điện tử . Cuối cùng, bài viết chỉ ra một số nội dung, biện pháp tiếp tục đổi mới Thư viện đáp ứng đại học nghiên cứu.

 • 46-Lại Thế Trung-KYHT 20 năm LIC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lại, Thế Trung (2017)

 • Những năm gần đây, tại Việt Nam, hoạt động số hóa và phát triển tài liệu số trong lĩnh vực thông tin thư viện đã từng bước đạt được những thành tựu nhất định. Việc số hóa tài liệu giúp cho việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Phát triển công tác số hóa là một phần phát triển tài liệu số một cách toàn diện. Bài viết tập trung vào việc phân tích các ý tưởng số hóa tới giải pháp thực tiễn trong công tác số hóa tài liệu, đặc biệt phân tích các dự án số hóa quy mô lớn để bạn đọc hình dung rõ hơn sự khác biệt giữa số hóa và dự án số hóa quy mô lớn. Từ đó, tác giả đưa ra giải pháp số hóa hoàn chỉnh có thể áp dụng cho các đơn vị có nhu cầu...

 • 20-Bùi Thị Thanh Huyền, Trần Thị Bích Thủy - KYHT 20 năm.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Thanh Huyền; Trần, Thị Bích Thủy (2017)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến công tác phục vụ bạn đọc của Phòng Dịch vụ Thông tin Khoa học tự nhiên - Xã hội nhân văn (DVTT KHTN –XHNV), vì sao phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, đồng thời bàn về xu hướng, vai trò mới của cán bộ thư viện trong việc quản lý và truyền bá nguồn dữ liệu trong thời đại thư viện số phát triển. Bài viết cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong việc nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị giúp cho Phòng DVTT KHTN-XHNV nói riêng và Trung tâm Thông tin – Thư viện (TTTTTV) nói chung phát triển và thu hút độc giả đến thư viện nhiều hơn nữa.

 • 07 -Nguyễn Huy Chương-KYHT 20 năm.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Bài viết phân tích vai trò, lợi ích của thư viện số (TVS) đối với xã hội trong kỷ nguyên thông tin số, đặc biệt đối với hoạt động đào tạo từ xa. Tác giả cũng phân tích về chức năng, dịch vụ và nguyên tắc cơ bản của TVS, đồng thời đề xuất một số nội dung trong chính sách phát triển TVS.

 Nguyễn Huy Chương
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư viện
*Quá trình đào tạo: 1977: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thư viện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1995: Nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường cao học Simmons, Mỹ. 2006: Nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Trình độ ngoại ngữ: Pháp B, Anh C. Hướng nghiên cứu chính: Thư mục học đại cương, trắc lượng thư mục, thư viện học đại cương, thư viện số và công nghệ nội dung, tổ chức quản lý cơ quan thông tin - thư viện, lịch sử sách và thư viện *Quá trình công tác: 6/1996-8/1996: Giảng viên Bộ môn Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 8/1996-2/1997: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Thư viện.Trường ĐH KHXH&NV 2/1997-1/2014: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1/2014-nay: Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV
Showing results 1 to 10 of 147
 • CAM NANG TRUNG TAM TTTV 2018.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Sơn (Chủ biên) (2018)

 • Chào mừng 25 năm ngày Chính phủban hành Nghịđịnh về ĐHQGHN, cuốn: Cẩm nang Trung tâm Thông tin – Thư viện 2018: 25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của Đại học Quốc gia HàNội (1993-2018) đã được xuất bản với các nội dung nổi bật sau: 1. 25 năm – tuổi thanh xuân của một Đại học, thư của Giám đốc Đại học Quốc gia HàNội PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn gửi toàn thể các thành viên ĐHQGHN nhân kỷ niệm 25 năm ngày Chính phủban hành Nghịđịnh về ĐHQGHN 10/12/1993 – 10/12/2018. 2. Bài viết “25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của ĐHQGHN: Thành tựu vượt trội và đầu tư phát triển” của nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Sơn, ThS. Lê Bá Lâm, ThS. Hoàng Văn Dưỡng đã thô...

 • 02050005083.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hà Phương;  Advisor: Nguyễn, Viết Nghĩa (2018)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động thông tin thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng. Qua kết quả điều tra đã nhận thấy hoạt động thông tin – thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng đã có những hoạt động tổ chức, quản lý và vận hành cơ bản, tuy nhiên vẫn chỉ ở mức sơ đẳng, chưa thực sự có sự đầu tư cả về tài chính và nguồn nhân lực, cũng như chiến lược phát triển cụ thể để phục vụ tốt hoạt động nghiên cứu của Viện. Luận văn dựa theo thực trạng hoạt động thông tin – thư viện để đưa ra các giải pháp tăng cường và phát triển hoạt động thông tin thư viện tại Viện Vật liệu xây dựng.

 • 43-Phạm Thị Thu-KYHT 20 năm LIC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Thu; Hà, Hải Yến (2017)

 • Phát triển Thư viện điện tử, thư viện số là nhu cầu tất yếu trong kỷ nguyên thông tin hiện nay. Trong đó học liệu điện tử, tài liệu số là hạt nhân của thư viện điện tử. Nội dung của bài viết bao gồm: Phần 1. Học liệu điện tử với mô hình đại học nghiên cứu tại ĐHQGHN. Phần 2. Thực trạng nguồn học liệu điện tử tại ĐHQGHN. Phần 3. Kế hoạch phát triển nguồn học liệu điện tử . Cuối cùng, bài viết chỉ ra một số nội dung, biện pháp tiếp tục đổi mới Thư viện đáp ứng đại học nghiên cứu.

 • 46-Lại Thế Trung-KYHT 20 năm LIC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lại, Thế Trung (2017)

 • Những năm gần đây, tại Việt Nam, hoạt động số hóa và phát triển tài liệu số trong lĩnh vực thông tin thư viện đã từng bước đạt được những thành tựu nhất định. Việc số hóa tài liệu giúp cho việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Phát triển công tác số hóa là một phần phát triển tài liệu số một cách toàn diện. Bài viết tập trung vào việc phân tích các ý tưởng số hóa tới giải pháp thực tiễn trong công tác số hóa tài liệu, đặc biệt phân tích các dự án số hóa quy mô lớn để bạn đọc hình dung rõ hơn sự khác biệt giữa số hóa và dự án số hóa quy mô lớn. Từ đó, tác giả đưa ra giải pháp số hóa hoàn chỉnh có thể áp dụng cho các đơn vị có nhu cầu...

 • 20-Bùi Thị Thanh Huyền, Trần Thị Bích Thủy - KYHT 20 năm.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Thanh Huyền; Trần, Thị Bích Thủy (2017)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến công tác phục vụ bạn đọc của Phòng Dịch vụ Thông tin Khoa học tự nhiên - Xã hội nhân văn (DVTT KHTN –XHNV), vì sao phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, đồng thời bàn về xu hướng, vai trò mới của cán bộ thư viện trong việc quản lý và truyền bá nguồn dữ liệu trong thời đại thư viện số phát triển. Bài viết cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong việc nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị giúp cho Phòng DVTT KHTN-XHNV nói riêng và Trung tâm Thông tin – Thư viện (TTTTTV) nói chung phát triển và thu hút độc giả đến thư viện nhiều hơn nữa.

 • 07 -Nguyễn Huy Chương-KYHT 20 năm.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Bài viết phân tích vai trò, lợi ích của thư viện số (TVS) đối với xã hội trong kỷ nguyên thông tin số, đặc biệt đối với hoạt động đào tạo từ xa. Tác giả cũng phân tích về chức năng, dịch vụ và nguyên tắc cơ bản của TVS, đồng thời đề xuất một số nội dung trong chính sách phát triển TVS.