Nguyễn Kim Sơn
Qualification:Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization:Hán NômVăn học Việt Nam
Tiểu sử: Ông có quê quán tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Quá trình đào tạo: Năm 1990: Tốt nghiệp đại học ngành Hán Nôm tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; Năm 1996: Tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam tại ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Năm 2008: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ; Năm 2005: Được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Học vấn và sự nghiệp: Từ tháng 4/1991 đến tháng 2/1999: Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 03/1999 đến 03/2002: kiêm nhiệm thêm chức vụ Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 04/2002 đến tháng 03/2003: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 04/2003 đến tháng 4/2006: Trưởng phòng Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 05/2006 đến tháng 05/2007: Trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 11/2009 đến tháng 05/2010: Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKHXH&NV kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 01/2012 đến tháng 2/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN; Tháng 2/2016 đến tháng 6/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN; Ngày 30/6/2016 đến nay: Giám đốc ĐHQGHN Ngày 20/9/2016: Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1116

VIEWS & DOWNLOAD

2831

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 192
 • The Education Assessment Capacity Structure of Primary Teachers in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Cong Khanh; Do, Thi Huong (2018)

 • Education assessment is considered to be indispensable competence for teachers at all levels. However, there are currently many difficulties in assessing this competence, especially for primary teachers when there is a change in assessing students. In this report, we would like to suggest an education assessment competence structure for primary teachers and to demonstrate such structure through a survey of primary teachers' assessment competences in Vietnam. Survey results have shown that the education assessment competence structure consists of 6 component competencies which suitable for primary teachers in Vietnam. And, the report also points out that Vietnamese primary teachers' ed...

 • 01050003932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Diễm Hương;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2018)

 • Phần lớn người dân đồng tình với việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai các văn bản chính sách liên quan đến công tác bồi thường GPMB, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiến hành dự án. Tuy nhiên, còn một số người dân không đồng tình với mức giá bồi thường về đất (chủ yếu là giá về đất ở). Theo số liệu điều tra thì giá bồi thường, hỗ trợ thấp hơn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ 3 đến 6 lần. Các chính sách hỗ trợ trong công tác bồi thường: được thực hiện và áp dụng rất đầy đủ, đồng nhất trên các dự án theo đúng chính sách hỗ trợ đã được quy định trong các văn bản của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nộ...

 • CAM NANG TRUNG TAM TTTV 2018.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Sơn (Chủ biên) (2018)

 • Chào mừng 25 năm ngày Chính phủban hành Nghịđịnh về ĐHQGHN, cuốn: Cẩm nang Trung tâm Thông tin – Thư viện 2018: 25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của Đại học Quốc gia HàNội (1993-2018) đã được xuất bản với các nội dung nổi bật sau: 1. 25 năm – tuổi thanh xuân của một Đại học, thư của Giám đốc Đại học Quốc gia HàNội PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn gửi toàn thể các thành viên ĐHQGHN nhân kỷ niệm 25 năm ngày Chính phủban hành Nghịđịnh về ĐHQGHN 10/12/1993 – 10/12/2018. 2. Bài viết “25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của ĐHQGHN: Thành tựu vượt trội và đầu tư phát triển” của nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Sơn, ThS. Lê Bá Lâm, ThS. Hoàng Văn Dưỡng đã thô...

 • The Education Assessment Capacity Structure of Primary Teachers in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Cong Khanh; Do, Thi Huong (2018)

 • Education assessment is considered to be indispensable competence for teachers at all levels. However, there are currently many difficulties in assessing this competence, especially for primary teachers when there is a change in assessing students. In this report, we would like to suggest an education assessment competence structure for primary teachers and to demonstrate such structure through a survey of primary teachers' assessment competences in Vietnam. Survey results have shown that the education assessment competence structure consists of 6 component competencies which suitable for primary teachers in Vietnam. And, the report also points out that Vietnamese primary teachers' e...

 • 02050005365.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Hợp;  Advisor: Lê, Chí Quế (2018)

 • Luận văn lần đầu tiên tập hợp nguồn tư liệu về truyền thuyết Lý Phục Man, xác lập được những mô típ cơ bản và giá trị của truyền thuyết này và nghiên cứu một cách có hệ thống, chuyên sâu về truyền thuyết và lễ hội rước Giá ở Yên Sở, Hoài Đức. Đi từ truyền thuyết Lý Phục Man đến lễ hội rước Giá, luận văn góp phần chứng minh cho đặc trưng của văn học dân gian là mang tính nguyên hợp, đồng thời cũng cho thấy nét độc đáo, riêng biệt cũng như những nét tương đồng của lễ hội nơi đây với các lễ hội cổ truyền của Việt Nam nói chung. Luận văn của chúng tôi do đó cũng góp phần bảo lưu và phát triển những giá trị lịch sử và văn hóa truyền thốn...

 • 02050005062.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thùy Dương (2017)

 • - Luận án phân tích mối quan hệ giữa tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo nói chung và Thiền Phật giáo Việt Nam nói riêng với phong trào Chấn hưng Phật giáo, từ đó, làm rõ một số đặc trưng của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam. - Luận án phân tích nguyên nhân, diễn biến của phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX và làm rõ một số nội dung, đặc điểm của tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam qua phong trào này. - Luận án làm rõ những giá trị và hạn chế của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam từ phong trào Chấn hưng Phật giáo Bắc Kỳ đầu thế kỷ XX đối với đương thời từ đó rút ra những bài học lịch sử đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt N...

 Nguyễn Kim Sơn
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Hán NômVăn học Việt Nam
Tiểu sử: Ông có quê quán tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Quá trình đào tạo: Năm 1990: Tốt nghiệp đại học ngành Hán Nôm tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; Năm 1996: Tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam tại ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Năm 2008: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ; Năm 2005: Được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Học vấn và sự nghiệp: Từ tháng 4/1991 đến tháng 2/1999: Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 03/1999 đến 03/2002: kiêm nhiệm thêm chức vụ Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 04/2002 đến tháng 03/2003: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 04/2003 đến tháng 4/2006: Trưởng phòng Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 05/2006 đến tháng 05/2007: Trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 11/2009 đến tháng 05/2010: Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKHXH&NV kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 01/2012 đến tháng 2/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN; Tháng 2/2016 đến tháng 6/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN; Ngày 30/6/2016 đến nay: Giám đốc ĐHQGHN Ngày 20/9/2016: Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN
Showing results 1 to 10 of 192
 • The Education Assessment Capacity Structure of Primary Teachers in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Cong Khanh; Do, Thi Huong (2018)

 • Education assessment is considered to be indispensable competence for teachers at all levels. However, there are currently many difficulties in assessing this competence, especially for primary teachers when there is a change in assessing students. In this report, we would like to suggest an education assessment competence structure for primary teachers and to demonstrate such structure through a survey of primary teachers' assessment competences in Vietnam. Survey results have shown that the education assessment competence structure consists of 6 component competencies which suitable for primary teachers in Vietnam. And, the report also points out that Vietnamese primary teachers' ed...

 • 01050003932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Diễm Hương;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2018)

 • Phần lớn người dân đồng tình với việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai các văn bản chính sách liên quan đến công tác bồi thường GPMB, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiến hành dự án. Tuy nhiên, còn một số người dân không đồng tình với mức giá bồi thường về đất (chủ yếu là giá về đất ở). Theo số liệu điều tra thì giá bồi thường, hỗ trợ thấp hơn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ 3 đến 6 lần. Các chính sách hỗ trợ trong công tác bồi thường: được thực hiện và áp dụng rất đầy đủ, đồng nhất trên các dự án theo đúng chính sách hỗ trợ đã được quy định trong các văn bản của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nộ...

 • CAM NANG TRUNG TAM TTTV 2018.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Sơn (Chủ biên) (2018)

 • Chào mừng 25 năm ngày Chính phủban hành Nghịđịnh về ĐHQGHN, cuốn: Cẩm nang Trung tâm Thông tin – Thư viện 2018: 25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của Đại học Quốc gia HàNội (1993-2018) đã được xuất bản với các nội dung nổi bật sau: 1. 25 năm – tuổi thanh xuân của một Đại học, thư của Giám đốc Đại học Quốc gia HàNội PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn gửi toàn thể các thành viên ĐHQGHN nhân kỷ niệm 25 năm ngày Chính phủban hành Nghịđịnh về ĐHQGHN 10/12/1993 – 10/12/2018. 2. Bài viết “25 năm công bố quốc tế ISI & Scopus của ĐHQGHN: Thành tựu vượt trội và đầu tư phát triển” của nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Sơn, ThS. Lê Bá Lâm, ThS. Hoàng Văn Dưỡng đã thô...

 • The Education Assessment Capacity Structure of Primary Teachers in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Cong Khanh; Do, Thi Huong (2018)

 • Education assessment is considered to be indispensable competence for teachers at all levels. However, there are currently many difficulties in assessing this competence, especially for primary teachers when there is a change in assessing students. In this report, we would like to suggest an education assessment competence structure for primary teachers and to demonstrate such structure through a survey of primary teachers' assessment competences in Vietnam. Survey results have shown that the education assessment competence structure consists of 6 component competencies which suitable for primary teachers in Vietnam. And, the report also points out that Vietnamese primary teachers' e...

 • 02050005365.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Hợp;  Advisor: Lê, Chí Quế (2018)

 • Luận văn lần đầu tiên tập hợp nguồn tư liệu về truyền thuyết Lý Phục Man, xác lập được những mô típ cơ bản và giá trị của truyền thuyết này và nghiên cứu một cách có hệ thống, chuyên sâu về truyền thuyết và lễ hội rước Giá ở Yên Sở, Hoài Đức. Đi từ truyền thuyết Lý Phục Man đến lễ hội rước Giá, luận văn góp phần chứng minh cho đặc trưng của văn học dân gian là mang tính nguyên hợp, đồng thời cũng cho thấy nét độc đáo, riêng biệt cũng như những nét tương đồng của lễ hội nơi đây với các lễ hội cổ truyền của Việt Nam nói chung. Luận văn của chúng tôi do đó cũng góp phần bảo lưu và phát triển những giá trị lịch sử và văn hóa truyền thốn...

 • 02050005062.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thùy Dương (2017)

 • - Luận án phân tích mối quan hệ giữa tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo nói chung và Thiền Phật giáo Việt Nam nói riêng với phong trào Chấn hưng Phật giáo, từ đó, làm rõ một số đặc trưng của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam. - Luận án phân tích nguyên nhân, diễn biến của phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX và làm rõ một số nội dung, đặc điểm của tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam qua phong trào này. - Luận án làm rõ những giá trị và hạn chế của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam từ phong trào Chấn hưng Phật giáo Bắc Kỳ đầu thế kỷ XX đối với đương thời từ đó rút ra những bài học lịch sử đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt N...