Nguyễn Kim Sơn
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Hán NômVăn học Việt Nam
Tiểu sử: Ông có quê quán tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Quá trình đào tạo: Năm 1990: Tốt nghiệp đại học ngành Hán Nôm tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; Năm 1996: Tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam tại ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Năm 2008: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ; Năm 2005: Được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Học vấn và sự nghiệp: Từ tháng 4/1991 đến tháng 2/1999: Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 03/1999 đến 03/2002: kiêm nhiệm thêm chức vụ Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 04/2002 đến tháng 03/2003: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 04/2003 đến tháng 4/2006: Trưởng phòng Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 05/2006 đến tháng 05/2007: Trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 11/2009 đến tháng 05/2010: Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKHXH&NV kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 01/2012 đến tháng 2/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN; Tháng 2/2016 đến tháng 6/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN; Ngày 30/6/2016 đến nay: Giám đốc ĐHQGHN Ngày 20/9/2016: Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

7

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 1 of 1
  • 2157-1-4194-1-10-20161110.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn Kim Sơn (2005)

  • Lương Thấu Minh là người khai sơn phá thạch, người sáng lập Tân nho học hiện đại, điều đó hầu như không còn phải tranh cãi. Không lâu sau thời "Ngũ tứ vận động", Lương Thấu Minh đã xuất bản tác phẩm chấn động dư luận: "Đông Tây văn hóa cập kỳ triết học" (Văn hóa Đông - Tây và triết học của chúng). Trong thế bão táp của vận động phản truyền thống, phê Nho, phê Khổng, "Đả đảo Khổng của gia điểm" (đánh đổ ngôi nhà Khổng) của thời kỳ ngũ tứ, Lương Thấu Minh đã dũng cảm, công khai bảo vệ và tiếp nối hoc thuyết Nho gia, đặc biệt là những tư tưởng luân lý đạo đức và triết học nhân sinh của Khổng Tử. Điều đó cho thấy dũng khí và bản lĩnh của ong.

 Nguyễn Kim Sơn
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Hán NômVăn học Việt Nam
Tiểu sử: Ông có quê quán tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Quá trình đào tạo: Năm 1990: Tốt nghiệp đại học ngành Hán Nôm tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; Năm 1996: Tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam tại ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Năm 2008: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ; Năm 2005: Được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Học vấn và sự nghiệp: Từ tháng 4/1991 đến tháng 2/1999: Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 03/1999 đến 03/2002: kiêm nhiệm thêm chức vụ Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 04/2002 đến tháng 03/2003: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 04/2003 đến tháng 4/2006: Trưởng phòng Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 05/2006 đến tháng 05/2007: Trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 11/2009 đến tháng 05/2010: Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKHXH&NV kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN; Tháng 01/2012 đến tháng 2/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN; Tháng 2/2016 đến tháng 6/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN; Ngày 30/6/2016 đến nay: Giám đốc ĐHQGHN Ngày 20/9/2016: Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN
Showing results 1 to 1 of 1
  • 2157-1-4194-1-10-20161110.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn Kim Sơn (2005)

  • Lương Thấu Minh là người khai sơn phá thạch, người sáng lập Tân nho học hiện đại, điều đó hầu như không còn phải tranh cãi. Không lâu sau thời "Ngũ tứ vận động", Lương Thấu Minh đã xuất bản tác phẩm chấn động dư luận: "Đông Tây văn hóa cập kỳ triết học" (Văn hóa Đông - Tây và triết học của chúng). Trong thế bão táp của vận động phản truyền thống, phê Nho, phê Khổng, "Đả đảo Khổng của gia điểm" (đánh đổ ngôi nhà Khổng) của thời kỳ ngũ tứ, Lương Thấu Minh đã dũng cảm, công khai bảo vệ và tiếp nối hoc thuyết Nho gia, đặc biệt là những tư tưởng luân lý đạo đức và triết học nhân sinh của Khổng Tử. Điều đó cho thấy dũng khí và bản lĩnh của ong.