Browsing by Author Đỗ, Lan Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050007765.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Lan Anh;  Advisor: Trương, Minh Đức (2016)

 • Hệ thống hóa và phát triển những vấn đề lý luận về chất lượng nguồn nhân lực nói chung và chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng NNL. Thu thập các dữ liệu, phân tích các khía cạnh của NNL của CIC, làm rõ thực trạng về chất lƣợng nguồn nhân lực của CIC. Chỉ ra các tồn tại và nguyên nhân gây ra những tồn tại đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại CIC.

 • 32.3.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Lan Anh (2016)

 • Khi dịch một văn bản từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích luôn luôn có sự tiếp xúc giữa hai ngôn ngữ và vấn đề giao thoa ngôn ngữ là không tránh khỏi. Giao thoa ngôn ngữ là một hiện tượng tiêu cực bắt nguồn từ sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ (ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích). Hiện tượng giao thoa ngôn ngữ cũng chính là một trong số nhiều nguyên nhân gây ra các lỗi mà người học dịch mắc phải trong quá trình chuyển dịch. Trong khuôn khổ của bài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ khảo sát một số lỗi giao thoa mà người học hay mắc phải trong các bài tập dịch từ tiếng Pháp (ngôn ngữ nguồn) sang tiếng Việt (ngôn ngữ đích), từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những lỗi này và giúp người học cải th...

Browsing by Author Đỗ, Lan Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050007765.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Lan Anh;  Advisor: Trương, Minh Đức (2016)

 • Hệ thống hóa và phát triển những vấn đề lý luận về chất lượng nguồn nhân lực nói chung và chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng NNL. Thu thập các dữ liệu, phân tích các khía cạnh của NNL của CIC, làm rõ thực trạng về chất lƣợng nguồn nhân lực của CIC. Chỉ ra các tồn tại và nguyên nhân gây ra những tồn tại đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại CIC.

 • 32.3.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Lan Anh (2016)

 • Khi dịch một văn bản từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích luôn luôn có sự tiếp xúc giữa hai ngôn ngữ và vấn đề giao thoa ngôn ngữ là không tránh khỏi. Giao thoa ngôn ngữ là một hiện tượng tiêu cực bắt nguồn từ sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ (ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích). Hiện tượng giao thoa ngôn ngữ cũng chính là một trong số nhiều nguyên nhân gây ra các lỗi mà người học dịch mắc phải trong quá trình chuyển dịch. Trong khuôn khổ của bài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ khảo sát một số lỗi giao thoa mà người học hay mắc phải trong các bài tập dịch từ tiếng Pháp (ngôn ngữ nguồn) sang tiếng Việt (ngôn ngữ đích), từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những lỗi này và giúp người học cải th...