Browsing by Author Bạch, Gia Dương, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 00050002955.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Bạch, Gia Dương, người hướng dẫn (2014)

  • Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Electronic Resources; 74 tr. + CD-ROM; Trình bày một cách tổng quát về lý thuyết siêu cao tần, trong đó tập trung vào lý thuyết cũng như kỹ thuật phối hợp trở kháng nhằm đảm bảo các tham số kỹ thuật của mạch. Các kỹ thuật về phối hợp trở kháng dựa trên đồ thị Smith kinh điển cũng như phần mềm t (...)

Browsing by Author Bạch, Gia Dương, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 00050002955.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: Bạch, Gia Dương, người hướng dẫn (2014)

  • Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Electronic Resources; 74 tr. + CD-ROM; Trình bày một cách tổng quát về lý thuyết siêu cao tần, trong đó tập trung vào lý thuyết cũng như kỹ thuật phối hợp trở kháng nhằm đảm bảo các tham số kỹ thuật của mạch. Các kỹ thuật về phối hợp trở kháng dựa trên đồ thị Smith kinh điển cũng như phần mềm t (...)