Browsing by Author Lê, Cảm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 34 of 36
 • 00050005091_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Như Hiển;  Advisor: Lê, Cảm (2014)

 • Phân tích một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận về các bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam khái niêm, các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản, vai trò của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam với việc bảo vệ các quyền con người Hệ thống hóa lịch sử phát triển của các quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ năm 1945 tới nay về bảo vệ các quyền con người để rút ra những nhận xét, đánh giá; Phân tích việc bảo vệ các quyền con người trong các chế định, quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 hiện hành, đồng thời có so sánh với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 1988 Luận văn nêu ra những kết luận khoa học về nguyên nhân, đồng thời kiế...

 • 00050006295.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hải Diệu;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Đề tài nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề pháp lý cơ bản về dấu hiệu hành vi phạm tội như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại, ý nghĩa, mối quan hệ của dấu hiệu hành vi phạm tội với các dấu hiệu khác cấu thành trong mặt khách quan của tội phạm, sự thể hiện dấu hiệu hành vi phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 hiện hành, thực tiễn áp dụng dấu hiệu này trong thực tế, đồng thời cũng đi sâu tìm hiểu các vướng mắc còn tồn tại trong lý luận cũng như trong thực tiễn áp dụng để đề xuất những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về dấu hiệu hành vi phạm tội trong các tội phạm cụ thể và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự...

 • 00050006377.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Lê;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Trên cơ sở những nghiên cứu khoa học, luận văn đã đưa ra được khái niệm, cơ sở và ý nghĩa của việc quy định địa vị pháp lý của bị cáo. Đồng thời luận văn cũng đã nghiên cứu sự hình thành và phát triển của những quy định về địa vị pháp lý trong luật tố tụng hình sự Việt Nam để có được cái nhìn toàn diện về quá trình phát triển của các quy định này. Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, luận văn đã đưa ra được những nhận xét về các quy định về địa vị pháp lý của bị cáo và tìm ra được nguyên nhân của những hạn chế trong việc áp dụng những quy định này. Cùng với việc so sánh, đối chiếu với pháp luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới và kết hợp với nghiên cứu trong lý luận, thực tiễ...

 • 3339-1-5954-1-10-20161208.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Cảm (2002)

 • Để nhận rõ bản chất của chính sách phòng ngừa tội phạm với tính chất là đối tượng nghiên cứu độc lập của chính sách hình sự (CSHS, trước hết cần phải hiểu rõ khái niệm này, mà theo quan điểm của chúng tôi có thể hiểu là một bộ phận cấu thành của CSHS nhằm xác định những phương hướng cơ bản có tính chất chỉ đạo của Nhà nước trong việc nghiên cứu các nguyên nhân và điều kiện của tình trạng phạm tội nói riêng...

 • 00050007206.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Cảm (2016)

 • Chương 1: Vài nét tổng quan về Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế ”.Chương 2: Sự thể hiện của nguyên tắc nhân đạo trong Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế”.Chương 3 : Định hướng lĩnh hội các tư tưởng của nguyên tắc nhân đạo của Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế” vào việc xây dựng nguyên tắc nhân đạo của pháp luật hình sự Việt Nam

 • 00050006157.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Văn, Quý Thái Bình;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Nghiên cứu một cách có hệ thống và đồng bộ về một số vấn đề lý luận chung về xử lý hình sự trong giai đoạn từ năm 1945 đến trước khi pháp điển hóa thành Bộ luật hình sự năm 1985. Phân tích, đánh giá làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận đối với các nguyên tắc xử lý về hình sự được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999, thực trạng các quy phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành và thực tiễn áp dụng nguyên tắc xử lý về hình sự. Trên cơ sở việc áp dụng hoạt động thực tiễn, đề tài có một số quan điểm phân tích, đánh giá những vướng mắc đối với nguyên tắc xử lý về hình sự trong luật hình sự Việt Nam.

 • 00050006179.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trong Luật hình sự Việt Nam hiện hành. Nghiên cứu so sánh pháp luật về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người ở một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng pháp luật, đưa ra một số ưu điểm, hạn chế của các quy định của BLHS năm 1999 hiện hành về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người. Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự Việt nam về trách nhiệm hình sự đối với các xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 5 năm (từ năm 2010 đến năm 2014). Từ những luận cứ ...

 • V_L0_01536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Cảm (2007)

 • Chương 1. Trình bày một số vấn đề lý luận chung về tội phạm trong hoạt động Ngân hàng. Chương 2. Nghiên cứu thực trạng tình hình tội phạm trong hoạt động Ngân hàng từ năm 2000-2006. Chương 3. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Browsing by Author Lê, Cảm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 34 of 36
 • 00050005091_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Như Hiển;  Advisor: Lê, Cảm (2014)

 • Phân tích một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận về các bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam khái niêm, các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản, vai trò của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam với việc bảo vệ các quyền con người Hệ thống hóa lịch sử phát triển của các quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ năm 1945 tới nay về bảo vệ các quyền con người để rút ra những nhận xét, đánh giá; Phân tích việc bảo vệ các quyền con người trong các chế định, quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 hiện hành, đồng thời có so sánh với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 1988 Luận văn nêu ra những kết luận khoa học về nguyên nhân, đồng thời kiế...

 • 00050006295.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hải Diệu;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Đề tài nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề pháp lý cơ bản về dấu hiệu hành vi phạm tội như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại, ý nghĩa, mối quan hệ của dấu hiệu hành vi phạm tội với các dấu hiệu khác cấu thành trong mặt khách quan của tội phạm, sự thể hiện dấu hiệu hành vi phạm tội trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 hiện hành, thực tiễn áp dụng dấu hiệu này trong thực tế, đồng thời cũng đi sâu tìm hiểu các vướng mắc còn tồn tại trong lý luận cũng như trong thực tiễn áp dụng để đề xuất những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về dấu hiệu hành vi phạm tội trong các tội phạm cụ thể và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự...

 • 00050006377.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Lê;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Trên cơ sở những nghiên cứu khoa học, luận văn đã đưa ra được khái niệm, cơ sở và ý nghĩa của việc quy định địa vị pháp lý của bị cáo. Đồng thời luận văn cũng đã nghiên cứu sự hình thành và phát triển của những quy định về địa vị pháp lý trong luật tố tụng hình sự Việt Nam để có được cái nhìn toàn diện về quá trình phát triển của các quy định này. Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, luận văn đã đưa ra được những nhận xét về các quy định về địa vị pháp lý của bị cáo và tìm ra được nguyên nhân của những hạn chế trong việc áp dụng những quy định này. Cùng với việc so sánh, đối chiếu với pháp luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới và kết hợp với nghiên cứu trong lý luận, thực tiễ...

 • 3339-1-5954-1-10-20161208.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Cảm (2002)

 • Để nhận rõ bản chất của chính sách phòng ngừa tội phạm với tính chất là đối tượng nghiên cứu độc lập của chính sách hình sự (CSHS, trước hết cần phải hiểu rõ khái niệm này, mà theo quan điểm của chúng tôi có thể hiểu là một bộ phận cấu thành của CSHS nhằm xác định những phương hướng cơ bản có tính chất chỉ đạo của Nhà nước trong việc nghiên cứu các nguyên nhân và điều kiện của tình trạng phạm tội nói riêng...

 • 00050007206.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Cảm (2016)

 • Chương 1: Vài nét tổng quan về Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế ”.Chương 2: Sự thể hiện của nguyên tắc nhân đạo trong Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế”.Chương 3 : Định hướng lĩnh hội các tư tưởng của nguyên tắc nhân đạo của Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế” vào việc xây dựng nguyên tắc nhân đạo của pháp luật hình sự Việt Nam

 • 00050006157.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Văn, Quý Thái Bình;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Nghiên cứu một cách có hệ thống và đồng bộ về một số vấn đề lý luận chung về xử lý hình sự trong giai đoạn từ năm 1945 đến trước khi pháp điển hóa thành Bộ luật hình sự năm 1985. Phân tích, đánh giá làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận đối với các nguyên tắc xử lý về hình sự được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999, thực trạng các quy phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành và thực tiễn áp dụng nguyên tắc xử lý về hình sự. Trên cơ sở việc áp dụng hoạt động thực tiễn, đề tài có một số quan điểm phân tích, đánh giá những vướng mắc đối với nguyên tắc xử lý về hình sự trong luật hình sự Việt Nam.

 • 00050006179.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trong Luật hình sự Việt Nam hiện hành. Nghiên cứu so sánh pháp luật về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người ở một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng pháp luật, đưa ra một số ưu điểm, hạn chế của các quy định của BLHS năm 1999 hiện hành về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người. Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự Việt nam về trách nhiệm hình sự đối với các xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 5 năm (từ năm 2010 đến năm 2014). Từ những luận cứ ...

 • V_L0_01536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Cảm (2007)

 • Chương 1. Trình bày một số vấn đề lý luận chung về tội phạm trong hoạt động Ngân hàng. Chương 2. Nghiên cứu thực trạng tình hình tội phạm trong hoạt động Ngân hàng từ năm 2000-2006. Chương 3. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.