Browsing by Author Lê, Cảm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 20 to 36 of 36
 • 00050007206.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Cảm (2016)

 • Chương 1: Vài nét tổng quan về Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế ”.Chương 2: Sự thể hiện của nguyên tắc nhân đạo trong Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế”.Chương 3 : Định hướng lĩnh hội các tư tưởng của nguyên tắc nhân đạo của Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế” vào việc xây dựng nguyên tắc nhân đạo của pháp luật hình sự Việt Nam

 • 00050006157.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Văn, Quý Thái Bình;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Nghiên cứu một cách có hệ thống và đồng bộ về một số vấn đề lý luận chung về xử lý hình sự trong giai đoạn từ năm 1945 đến trước khi pháp điển hóa thành Bộ luật hình sự năm 1985. Phân tích, đánh giá làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận đối với các nguyên tắc xử lý về hình sự được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999, thực trạng các quy phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành và thực tiễn áp dụng nguyên tắc xử lý về hình sự. Trên cơ sở việc áp dụng hoạt động thực tiễn, đề tài có một số quan điểm phân tích, đánh giá những vướng mắc đối với nguyên tắc xử lý về hình sự trong luật hình sự Việt Nam.

 • 00050006179.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trong Luật hình sự Việt Nam hiện hành. Nghiên cứu so sánh pháp luật về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người ở một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng pháp luật, đưa ra một số ưu điểm, hạn chế của các quy định của BLHS năm 1999 hiện hành về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người. Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự Việt nam về trách nhiệm hình sự đối với các xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 5 năm (từ năm 2010 đến năm 2014). Từ những luận cứ ...

 • V_L0_01536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Cảm (2007)

 • Chương 1. Trình bày một số vấn đề lý luận chung về tội phạm trong hoạt động Ngân hàng. Chương 2. Nghiên cứu thực trạng tình hình tội phạm trong hoạt động Ngân hàng từ năm 2000-2006. Chương 3. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

 • V_L0_01536_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Cảm (2007)

 • Một số vấn đề lý luận chung về tội phạm trong hoạt động ngân hàng, chủ thể của tội phạm, các nhân tố tác động đến vấn đề tội phạm và một số văn bản về phòng chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng. Trình bày thực trạng tình hình tội phạm trong hoạt động n (...)

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Văn Sơn;  Advisor: Lê, Cảm (2017)

 • Luận văn góp phần vafp việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về định tội danh các tội liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, đưa ra các điểm hạn chế vướng mắc trong quá trình định tội danh đồng thời phân tích các nguyên nhân, điều kiện, trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 5 năm (2012-2016), từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong BLHS năm 1999 ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong định tội danh loại tội này.

Browsing by Author Lê, Cảm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 20 to 36 of 36
 • 00050007206.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Cảm (2016)

 • Chương 1: Vài nét tổng quan về Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế ”.Chương 2: Sự thể hiện của nguyên tắc nhân đạo trong Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế”.Chương 3 : Định hướng lĩnh hội các tư tưởng của nguyên tắc nhân đạo của Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế” vào việc xây dựng nguyên tắc nhân đạo của pháp luật hình sự Việt Nam

 • 00050006157.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Văn, Quý Thái Bình;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Nghiên cứu một cách có hệ thống và đồng bộ về một số vấn đề lý luận chung về xử lý hình sự trong giai đoạn từ năm 1945 đến trước khi pháp điển hóa thành Bộ luật hình sự năm 1985. Phân tích, đánh giá làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận đối với các nguyên tắc xử lý về hình sự được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999, thực trạng các quy phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành và thực tiễn áp dụng nguyên tắc xử lý về hình sự. Trên cơ sở việc áp dụng hoạt động thực tiễn, đề tài có một số quan điểm phân tích, đánh giá những vướng mắc đối với nguyên tắc xử lý về hình sự trong luật hình sự Việt Nam.

 • 00050006179.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trong Luật hình sự Việt Nam hiện hành. Nghiên cứu so sánh pháp luật về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người ở một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng pháp luật, đưa ra một số ưu điểm, hạn chế của các quy định của BLHS năm 1999 hiện hành về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người. Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự Việt nam về trách nhiệm hình sự đối với các xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 5 năm (từ năm 2010 đến năm 2014). Từ những luận cứ ...

 • V_L0_01536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Cảm (2007)

 • Chương 1. Trình bày một số vấn đề lý luận chung về tội phạm trong hoạt động Ngân hàng. Chương 2. Nghiên cứu thực trạng tình hình tội phạm trong hoạt động Ngân hàng từ năm 2000-2006. Chương 3. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

 • V_L0_01536_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Cảm (2007)

 • Một số vấn đề lý luận chung về tội phạm trong hoạt động ngân hàng, chủ thể của tội phạm, các nhân tố tác động đến vấn đề tội phạm và một số văn bản về phòng chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng. Trình bày thực trạng tình hình tội phạm trong hoạt động n (...)

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Văn Sơn;  Advisor: Lê, Cảm (2017)

 • Luận văn góp phần vafp việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về định tội danh các tội liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, đưa ra các điểm hạn chế vướng mắc trong quá trình định tội danh đồng thời phân tích các nguyên nhân, điều kiện, trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 5 năm (2012-2016), từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong BLHS năm 1999 ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong định tội danh loại tội này.