Browsing by Author Lê, Phê Đô

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 10 of 10
 • 00050000812_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2011)

 • Giới thiệu sơ lược về một số khái niệm trong mật mã như: hệ mật mã, hệ mật mã khóa bí mật, hệ mật mã khóa công khai,... và một số kiến thức toán học như: các khái niệm về: số nguyên tố, số nguyên tố cùng nhau, tập Zn và , hàm Phi - EULER, quan hệ “Đồng dư” (...)

 • 00050000766_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Mạnh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2011)

 • Giới thiệu chung về mật mã học, hệ mật mã hóa đối xứng, hệ mật mã hóa công khai và hệ mật mã tích hợp. Tìm hiểu cơ sở toán học của lý thuyết mật mã: Lý thuyết thông tin, độ phức tạp và lý thuyết số học. Tìm hiểu các hệ mật mã bao gồm hệ mật mã khóa đối xứng, hệ mật mã khóa công khai từ đó so sánh ưu nhược điểm của nó. Sau đó đề xuất ra hệ mật mã tích hợp.

Browsing by Author Lê, Phê Đô

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 10 of 10
 • 00050000812_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2011)

 • Giới thiệu sơ lược về một số khái niệm trong mật mã như: hệ mật mã, hệ mật mã khóa bí mật, hệ mật mã khóa công khai,... và một số kiến thức toán học như: các khái niệm về: số nguyên tố, số nguyên tố cùng nhau, tập Zn và , hàm Phi - EULER, quan hệ “Đồng dư” (...)

 • 00050000766_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Mạnh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2011)

 • Giới thiệu chung về mật mã học, hệ mật mã hóa đối xứng, hệ mật mã hóa công khai và hệ mật mã tích hợp. Tìm hiểu cơ sở toán học của lý thuyết mật mã: Lý thuyết thông tin, độ phức tạp và lý thuyết số học. Tìm hiểu các hệ mật mã bao gồm hệ mật mã khóa đối xứng, hệ mật mã khóa công khai từ đó so sánh ưu nhược điểm của nó. Sau đó đề xuất ra hệ mật mã tích hợp.