Browsing by Author Nguyễn, Hải Kế, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế, Người hướng dẫn (2006)

  • 147 tr. + Tóm tắt; Khái quát về thi Đình trước thời Lê - Trịnh, thi Đình trong bối cảnh kinh tế - xã hội thế kỷ XVII - XVIII. Trình bày những vấn đề có liên quan đến thi Đình: thời gian, địa điểm, đối tượng dự thi, thể lệ thi, phép thi, nội dung thi, cách chấm thi... cũng nh (...); Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam 60.22.54 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Hải Kế, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế, Người hướng dẫn (2006)

  • 147 tr. + Tóm tắt; Khái quát về thi Đình trước thời Lê - Trịnh, thi Đình trong bối cảnh kinh tế - xã hội thế kỷ XVII - XVIII. Trình bày những vấn đề có liên quan đến thi Đình: thời gian, địa điểm, đối tượng dự thi, thể lệ thi, phép thi, nội dung thi, cách chấm thi... cũng nh (...); Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam 60.22.54 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources