Browsing by Author Nguyễn, Quốc Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • V_L2_01687_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thanh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng (2009)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày bối cảnh quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, và sự dính líu của Mỹ vào Việt Nam từ năm 1950 đến năm 1959. Tìm hiểu vài nét về tình hình thế giới đầu những năm 60. Tập trung nghiên cứu các chính sách về Việt Nam của chính quyền Kennedy và qu (...)

 • 02050001375_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Minh;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng (2012)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày bối cảnh dẫn đến cuộc chiến tranh: nói về bối cảnh quốc tế và khu vực Trung Đông vào thập kỷ 80 của thế kỷ XX, những lý do khiến Trung Đông trở thành mối quan tâm của Mỹ, sự kiện Iraq xâm lược Kuwait khiến Mỹ lấy cớ tấn công Iraq để giải phóng Ku (...); Electronic Resources

 • 02050000049_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nhiếp, Thị Trung Chinh;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng (2010)

 • Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Giới thiệu về lịch sử hình thành, tôn chỉ mục đích cũng như cơ cấu tổ chức của UNICEF; Nêu lên nội dung chính của các giai đoạn hợp tác giữa UNICEF và Chính phủ Việt Nam từ khi bắt đầu thiết lập mối quan hệ đến nay. Chương 2: Nêu lên các hoạt độn (...); Electronic Resources

 • 4173-85-7919-1-10-20180928.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng (2018)

 • Nguyên tắc bảo đảm Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự được qui định tại Điều 7 BLTTHS năm 2015 thể hiện định hướng tổ chức, hoạt động tố tụng đối với quá trình giải quyết vụ án hình sự. Nguyên tắc này đòi hỏi phải thực hiện các bảo đảm để tăng cường pháp chế khi tiến hành các hoạt tố tụng hướng tới mục đích xác định sự thật khách quan vụ án; tôn trọng, bảo vệ quyền con người; bảo vệ trật tự pháp luật; bảo vệ quyền lợi ích của thể nhân, pháp nhân, nhà nước và xã hội. Bài viết này nghiên cứu nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong TTHS từ thực tiễn hoạt động tố tụng của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (CQCTQTHTT), người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (NCTQTHTT...

 • 4256-145-7878-1-10-20170415.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng (1990)

 • Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta là một nước thuộc địa nửa phong kiến với chính thể quân chủ chuyên chế nên không có hiến pháp. Vào những năm đầu thế kỉ XX, do ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng dân chủ tư sản Pháp năm 1789, ảnh hưởng của cách mạng Trung Hoa năm 1911 và chính sách duy tân mà Minh Trị Thiên Hoàng đã áp dụng tại Nhật Bản, trong giới tri thức Việt Nam đã xuất hiện tư tưởng lập hiến. Có hai khuynh hướng chính trị chủ yếu trong thời gian này. Khuynh hướng thứ nhất, xây dựng nhà nước quân chủ lập hiến trong sự thừa nhận quyền bảo hộ của chính phủ Pháp. Khuynh hướng thứ hai, chủ trương giành độc lập, tự do cho dân tộc, sau đó xây dựng hiến pháp của nhà nước độc lập ...

 • 00050008625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng;  Advisor: Vũ, Quang (2017)

 • Luận văn chú trọng tập trung nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường nước, pháp luật trong lĩnh vực phòng chống, khắc phục ô nhiễm nước, đồng thời thông qua thực tiễn áp dụng pháp luật phòng chống, khắc phục ô nhiễm nước để đưa ra những kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật phòng chống, khắc phục ô nhiễm nước. Phạm vi nghiên cứu Luận được thực hiện trong phạm vi Pháp luật tại quốc gia Việt Nam liên quan đến vấn đề phòng chống và khắc phục ô nhiễm nước, đặc biệt có sự nghiên cứu về thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương Quảng Bình. Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan tới mục dích, nhiệm vụ của đề tài đã đặt ra.

 • 02050001365_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng (2012)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái quát những nhân tố cơ bản tác động đến quan hệ giữa Việt Nam – Canada. Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Việt Nam – Canada và chính sách đối ngoại của Canada - Việt Nam giai đoạn 1973-2008. Phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ Việt Nam – Canada gi (...); Electronic Resources

 • TC_001916.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng (2003)

 • Hai nước Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ giao lưu từ lâu đời, nhưng cùng trải qua không ít những biến động lịch sử, nhất là trong nửa sau thế kỷ XX. Năm 1973, Nhật Bản và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng cũng ngay sau đó vẫn không tránh khỏi những bước thăng trầm…

 • V_L2_00622.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quang, Thị Ngọc Huyền;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng; Phạm, Đức Thành (2005)

 • Đi sâu phân tích đánh giá quá trình phát triển của Philippin trên lĩnh vực kinh tế - xã hội trong mối quan hệ tác động biện chứng giữa hai yếu tố này đồng thời không thể tách biệt chúng với các yếu tố khác: chính trị, địa lý, văn hoá. Đặc biệt là tình hình chính trị của Philippin trong những năm 1966 - 1986 đã chi phối mạnh mẽ đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nước này.; Đi sâu phân tích đánh giá quá trình phát triển của Philippin trên lĩnh vực kinh tế - xã hội trong mối quan hệ tác động biện chứng giữa hai yếu tố này đồng thời không thể tách biệt chúng với các yếu tố khác: chính trị, địa lý, văn hoá. Đặc biệt là tình hình chính trị của Philippin trong những năm 19...

 • TC_001142.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng (2003)

 • Thế kỷ XX đã lùi dần vào quá khứ nhưng rõ ràng thế kỷ XX đã để lại những dấu ấn mãi mãi không phai mờ với những tiến bộ phi thường, những thành tựu kỳ diệu và cả những thay đổi to lớn, thậm chí là những đảo lộn đầy bất ngờ…

Browsing by Author Nguyễn, Quốc Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • V_L2_01687_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thanh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng (2009)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày bối cảnh quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, và sự dính líu của Mỹ vào Việt Nam từ năm 1950 đến năm 1959. Tìm hiểu vài nét về tình hình thế giới đầu những năm 60. Tập trung nghiên cứu các chính sách về Việt Nam của chính quyền Kennedy và qu (...)

 • 02050001375_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Minh;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng (2012)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày bối cảnh dẫn đến cuộc chiến tranh: nói về bối cảnh quốc tế và khu vực Trung Đông vào thập kỷ 80 của thế kỷ XX, những lý do khiến Trung Đông trở thành mối quan tâm của Mỹ, sự kiện Iraq xâm lược Kuwait khiến Mỹ lấy cớ tấn công Iraq để giải phóng Ku (...); Electronic Resources

 • 02050000049_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nhiếp, Thị Trung Chinh;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng (2010)

 • Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Giới thiệu về lịch sử hình thành, tôn chỉ mục đích cũng như cơ cấu tổ chức của UNICEF; Nêu lên nội dung chính của các giai đoạn hợp tác giữa UNICEF và Chính phủ Việt Nam từ khi bắt đầu thiết lập mối quan hệ đến nay. Chương 2: Nêu lên các hoạt độn (...); Electronic Resources

 • 4173-85-7919-1-10-20180928.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng (2018)

 • Nguyên tắc bảo đảm Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự được qui định tại Điều 7 BLTTHS năm 2015 thể hiện định hướng tổ chức, hoạt động tố tụng đối với quá trình giải quyết vụ án hình sự. Nguyên tắc này đòi hỏi phải thực hiện các bảo đảm để tăng cường pháp chế khi tiến hành các hoạt tố tụng hướng tới mục đích xác định sự thật khách quan vụ án; tôn trọng, bảo vệ quyền con người; bảo vệ trật tự pháp luật; bảo vệ quyền lợi ích của thể nhân, pháp nhân, nhà nước và xã hội. Bài viết này nghiên cứu nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong TTHS từ thực tiễn hoạt động tố tụng của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (CQCTQTHTT), người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (NCTQTHTT...

 • 4256-145-7878-1-10-20170415.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng (1990)

 • Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta là một nước thuộc địa nửa phong kiến với chính thể quân chủ chuyên chế nên không có hiến pháp. Vào những năm đầu thế kỉ XX, do ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng dân chủ tư sản Pháp năm 1789, ảnh hưởng của cách mạng Trung Hoa năm 1911 và chính sách duy tân mà Minh Trị Thiên Hoàng đã áp dụng tại Nhật Bản, trong giới tri thức Việt Nam đã xuất hiện tư tưởng lập hiến. Có hai khuynh hướng chính trị chủ yếu trong thời gian này. Khuynh hướng thứ nhất, xây dựng nhà nước quân chủ lập hiến trong sự thừa nhận quyền bảo hộ của chính phủ Pháp. Khuynh hướng thứ hai, chủ trương giành độc lập, tự do cho dân tộc, sau đó xây dựng hiến pháp của nhà nước độc lập ...

 • 00050008625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng;  Advisor: Vũ, Quang (2017)

 • Luận văn chú trọng tập trung nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường nước, pháp luật trong lĩnh vực phòng chống, khắc phục ô nhiễm nước, đồng thời thông qua thực tiễn áp dụng pháp luật phòng chống, khắc phục ô nhiễm nước để đưa ra những kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật phòng chống, khắc phục ô nhiễm nước. Phạm vi nghiên cứu Luận được thực hiện trong phạm vi Pháp luật tại quốc gia Việt Nam liên quan đến vấn đề phòng chống và khắc phục ô nhiễm nước, đặc biệt có sự nghiên cứu về thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương Quảng Bình. Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan tới mục dích, nhiệm vụ của đề tài đã đặt ra.

 • 02050001365_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng (2012)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái quát những nhân tố cơ bản tác động đến quan hệ giữa Việt Nam – Canada. Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Việt Nam – Canada và chính sách đối ngoại của Canada - Việt Nam giai đoạn 1973-2008. Phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ Việt Nam – Canada gi (...); Electronic Resources

 • TC_001916.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng (2003)

 • Hai nước Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ giao lưu từ lâu đời, nhưng cùng trải qua không ít những biến động lịch sử, nhất là trong nửa sau thế kỷ XX. Năm 1973, Nhật Bản và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng cũng ngay sau đó vẫn không tránh khỏi những bước thăng trầm…

 • V_L2_00622.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quang, Thị Ngọc Huyền;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng; Phạm, Đức Thành (2005)

 • Đi sâu phân tích đánh giá quá trình phát triển của Philippin trên lĩnh vực kinh tế - xã hội trong mối quan hệ tác động biện chứng giữa hai yếu tố này đồng thời không thể tách biệt chúng với các yếu tố khác: chính trị, địa lý, văn hoá. Đặc biệt là tình hình chính trị của Philippin trong những năm 1966 - 1986 đã chi phối mạnh mẽ đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nước này.; Đi sâu phân tích đánh giá quá trình phát triển của Philippin trên lĩnh vực kinh tế - xã hội trong mối quan hệ tác động biện chứng giữa hai yếu tố này đồng thời không thể tách biệt chúng với các yếu tố khác: chính trị, địa lý, văn hoá. Đặc biệt là tình hình chính trị của Philippin trong những năm 19...

 • TC_001142.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hùng (2003)

 • Thế kỷ XX đã lùi dần vào quá khứ nhưng rõ ràng thế kỷ XX đã để lại những dấu ấn mãi mãi không phai mờ với những tiến bộ phi thường, những thành tựu kỳ diệu và cả những thay đổi to lớn, thậm chí là những đảo lộn đầy bất ngờ…