Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 9 of 9
 • DT_00377.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thạch Văn; Nguyễn, Huy Hoàn; Nguyễn, Thị Bích Nga; Nguyễn, Văn Ngọc (2005)

 • Tổng hợp 5-aminobenzothiazol, một số azomentin của nó với các benzanđehit và xác định cấu trúc của bazơ Schiff. Đồng thời tìm phương pháp tổng hợp một số 2-axetamiđobenzothiazol có nhóm vị thế ở vị trí số 6. Từ đó khảo sát khả năng ức chế ăn mòn của các chất đã tổng hợp được đối với đồng, nhôm và thép CT-3 bằng phương pháp ngâm nhúng và phương pháp đo tổng trở điện hoá

 • 01050003963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Nga (2018)

 • Các kết quả chính của luận văn: 1) Sử dụng gen ITS-2 là một chỉ thị phân tử để phân biệt các mẫu Fasciola sp: trong đó mẫu FspNB-VN (Ninh Bình) và FspHU-VN (Thừa Thiên Huế) thuộc Fasciola gigantica; mẫu FspCB-VN thuộc dạng lai (hybrid form). 2) Gen nad1 của 03 mẫu sán lá gan lớn FspNB-VN; FspCB-VN và FspHU-VN đã được giải trình tự. Kích thước của gen nad1 là 903 nucleotide. Tỷ lệ tương đồng gen nad1 của Fasciola sp trong cùng một loài có sự bảo tồn cao từ 97 - 100%. 3) Kết quả nghiên cứu này cũng ghi nhận thực tế sử dụng các chỉ thị phân biệt loài rất có giá trị phân biệt về mặt di truyền học loài “lai chéo” (introgressive hybrid Fasciola sp) và “lai hỗn hợp” (mixed Fasciola s...

 • KY_00706.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga (2003)

 • Người phụ nữ là một nửa thế giới. Điều ấy ai cũng thấy. Nhưng tôi lại cứ cực đoan cho rằng: Người phụ nữ sáng tạo ra thế giới. Thiên chức đầu tiên của người phụ nữ là cùng với người đàn ông tạo lập ra gia đình riêng. Gia đình là tế bào của xã hội...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 9 of 9
 • DT_00377.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thạch Văn; Nguyễn, Huy Hoàn; Nguyễn, Thị Bích Nga; Nguyễn, Văn Ngọc (2005)

 • Tổng hợp 5-aminobenzothiazol, một số azomentin của nó với các benzanđehit và xác định cấu trúc của bazơ Schiff. Đồng thời tìm phương pháp tổng hợp một số 2-axetamiđobenzothiazol có nhóm vị thế ở vị trí số 6. Từ đó khảo sát khả năng ức chế ăn mòn của các chất đã tổng hợp được đối với đồng, nhôm và thép CT-3 bằng phương pháp ngâm nhúng và phương pháp đo tổng trở điện hoá

 • 01050003963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Nga (2018)

 • Các kết quả chính của luận văn: 1) Sử dụng gen ITS-2 là một chỉ thị phân tử để phân biệt các mẫu Fasciola sp: trong đó mẫu FspNB-VN (Ninh Bình) và FspHU-VN (Thừa Thiên Huế) thuộc Fasciola gigantica; mẫu FspCB-VN thuộc dạng lai (hybrid form). 2) Gen nad1 của 03 mẫu sán lá gan lớn FspNB-VN; FspCB-VN và FspHU-VN đã được giải trình tự. Kích thước của gen nad1 là 903 nucleotide. Tỷ lệ tương đồng gen nad1 của Fasciola sp trong cùng một loài có sự bảo tồn cao từ 97 - 100%. 3) Kết quả nghiên cứu này cũng ghi nhận thực tế sử dụng các chỉ thị phân biệt loài rất có giá trị phân biệt về mặt di truyền học loài “lai chéo” (introgressive hybrid Fasciola sp) và “lai hỗn hợp” (mixed Fasciola s...

 • KY_00706.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga (2003)

 • Người phụ nữ là một nửa thế giới. Điều ấy ai cũng thấy. Nhưng tôi lại cứ cực đoan cho rằng: Người phụ nữ sáng tạo ra thế giới. Thiên chức đầu tiên của người phụ nữ là cùng với người đàn ông tạo lập ra gia đình riêng. Gia đình là tế bào của xã hội...