Browsing by Author Nguyễn, Văn Mậu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 42
 • 01050000465_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hồng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thảo; Nguyễn, Văn Mậu (2012)

 • Nghiên cứu phép biến đổi tích phân kiểu tích chập với hàm trọng đối với phép biến đổi Fourier sine, nhận được điều kiện cần và đủ để phép biến đổi xây dựng được là unita trong không gian L2(R+). Định lý kiểu Plancherel và tính bị chặn của phép biến đổi mới xây dựng trong không gian L2(R+) đã được chứng minh. Tìm hiểu các lớp biến đổi tích phân liên quan đến tích chập suy rộng với hàm trọng đối với nhóm các phép biến đổi tích phân Fourier cosine, Fourier và Fourier sine. Trình bày các định lý kiểu Watson, thiết lập điều kiện cần và đủ cho tính unita của các phép biến đổi mới xây dựng được trong không gian L2(R+). Xây dựng một số bất đẳng thức đối với tích phân chập Fourier cosine tron...

 • 01050000924_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Văn;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2012)

 • Tổng quan về hàm lồi, tập lồi và một số tính chất liên quan. Nghiên cứu về dãy lồi và dãy lồi logarit: một số khái niệm và tính chất cơ bản, tiêu chuẩn nhận biết dãy lồi và dãy lồi logarit.

 • 01050000269_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2011)

 • Giới thiệu một số kiến thức cơ bản của dãy số gồm một số định nghĩa, định lý, một vài dãy số đặc biệt và một số bài toán áp dụng. Hệ thống một số phương pháp giải toán về dãy số. Với bài toán xác định công thức tổng quát của dãy số hệ thống các phương pháp (...)

 • 00060000111.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Minh Tuấn; Lê, Huy Chuẩn; Đinh, Công Hướng; Nguyễn, Đình Đức; Đàm, Hiếu Chí; Yagi (2011)

 • Nghiên cứu lý thuyết Noether và chính quy hóa các toán tử tích phân trừu tựơng trong không gian tuyến tính. Nghiên cứu phương pháp giải phương trình tích phân kỳ dị và phương trình tích phân dạng chập với dịch chuyển. Nghiên cứu các bài toán biên và các bài toán nội suy tổng quát trong Giải tích –Đại số. Khảo sát sự tồn tại nghiệm và dạng tường minh của công thức nghiệm của phương trình tích phân dạng chập, tích phân kì dị, tích phân Fredholm trong các không gian tuyến tính. Nghiên cứu lý thuyết các toán tử Abel, Volterra, khả nghịch một phía và khả nghịch suy rộng trừu tượng. Đã tập trung xây dựng một số hướng nghiên cứu mũi nhọn tiếp cận với các hướng nghiên cứu hiện đại về khoa học...

 • DT_00770.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mậu; Lê, Hoàng Trí; Lê, Huy Chuẩn (2007)

 • Đi sâu nghiên cứu và xây dựng được hoàn chỉnh phương pháp giải tích đại số như một lĩnh vực toán học độc lập và tỏ ra có nhiều ưu điểm trong các chuyên ngành khác nhau của toán học. Trong lý thuyết giải tích hiện đại, khi số lượng các mô hình đưa ra đã quá tải, không đáp ứng được cho những ứng dụng trực tiếp, mà chỉ dừng lại trong các khuôn khổ thuần túy của logic hình thức với các cấu trúc và những thuật toán định tính như: các tiêu chuẩn giải chuẩn, tính ổn định và ước lượng số nghiệm, thì việc hệ thống hóa, khái quát hóa và thuật toán hữu hiệu để giải các bài toán có cùng một cội nguồn là nhu cầu bức thiết trong các hoạt động thực tiễn. Ứng dụng các phương pháp nghiên cứu này trong...

 • 01050000543.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Ninh; Nguyễn, Văn Mậu (2012)

 • Trình bày một số kiến thức bổ trợ: một số vấn đề của hàm thức một biến; giá trị chính của tích phân và chỉ số của hàm; lý thuyết phương trình tích phân Fredholm; biến đổi Fourier; bài toán bờ Riemann; các định lý Noether và phương trình tích phân kỳ dị. Trình bày lý thuyết và cách giải phương trình tích phân dạng chập: phương trình tích phân dạng chập với một nhân; phương trình tích phân dạng chập với hai nhân; phương trình cặp. Nghiên cứu lý thuyết Noether đối với phương trình tích phân dạng chập và phép chính quy hóa phương trình tích phân dạng chập và xây dựng một vài ví dụ có toán tử điều chỉnh.

 • 01050001226_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Vân Oanh;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2013; Mon Dec 30 13:30:03 2013; Tue Jun 3 15:24:13 2014)

 • Trình bày các tính chất cơ bản của hàm số trên tập số hữu tỉ như tuần hoàn, phản tuần hoàn cộng tính và nhân tính, đồng thời có trình bày một số dạng phương trình hàm cơ bản có sử dụng các phương pháp như quy nạp, nguyên lý thứ tự, sử dụng các tính chất của số học, … , ngoài ra còn mở rộng phương trình hàm trên tập số hữu tỉ và một số đề thi Olympic. Trình bày tính chất cơ bản của hàm số xác định trên tập rời rạc bao gồm hàm số tuần hoàn, phản tuần hoàn cộng tính, nhân tính; hàm số chẵn, hàm số lẻ. Phần này cũng trình bày một số hàm xác định trên tập số nguyên (tuần hoàn, phản tuần hoàn) và một số dãy số dạng đặc biệt. Trình bày phương pháp giải một số dạng phương trình hàm trên tập s...

 • 01050002492.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2015)

 • Chương 1. Tóm tắt các khai niệm và tính chất của đa thức và phân thức. Chứng minh các kết quả về nghiệm thực của đa thức đạo hàm trong một khoảng , mở rộng định lý Rolle cho phân thức hữu tỷ trên khoảng (a,b). Chương 2. Đưa ra định lý Rolle đảo cho đa thức P(x) cấp n có n nghiệm thực phân biệt, từ đó đưa ra các mở rộng của định lý cho đa thức có K nghiệm thực (K≤n). và l nghiệm bội xét trên khoảng (a, b). Khảo sát nghiệm của nguyên hàm của một số dạng phân thức hữu tỷ sơ cấp ở phổ thông và phân thức hữu tỷ có mẫu bậc hai. Tổng quát, phát biểu định lý Rolle đảo cho các trường hợp này. Chương 3. Trình bày một số bài toán áp dụng các định lý

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Viết Thủy;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2017)

 • Với mong muốn có một chuyên đề giúp bản thân nâng cao kiến thức về đa thức để bồi dưỡng học sinh giỏi toán, đề tài luận văn về "Một số dạng toán về đa thức qua các đề thi Olympic'' nhằm tìm hiểu, phân loại các tài liệu liên quan thông qua các đề thi học sinh giỏi toán THPT Quốc gia, đề thi toán Olympic khu vực và quốc tế và các đề thi Olympic sinh viên những năm gần đây. Mục tiêu của luận văn này là nhằm sắp xếp và phân loại các dạng toán cũng như phương pháp giải chúng theo một trình tự nhất định nhằm tiếp cận, cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải toán. Luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1. Xác định và tồn tại đa thức: Các dạng toán về đa thức rất phong phú, đa d...

 • 01050001915.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2014)

 • Bất đẳng thức hàm chuyển đổi các phép tính số học. Bất đẳng thức hàm chuyển đổi các trung bình cơ bản của đối số. Bất đẳng thức trong lớp hàm lồi, lõm và tựa lồi, lõm

 • 01050001777.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2014)

 • Một số vấn đề của hàm phưc smootj biến. Một số tính chất của tích phân kỳ dị dạng Cauchy. Tích phân với nhân Schwarz, nhân Hilbert và thế vị

 • 01050000272_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2011)

 • Trình bày một số phương pháp giải phương trình hàm như : sử dụng phép đặt ẩn phụ, phép thế biến, phép đổi biến, sử dụng các phương pháp qui nạp, phương pháp tìm nghiệm riêng, sử dụng các tính chất của hàm số. Phân loại một số phương pháp giải phương trình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2017)

 • Các dạng toán về hình học phẳng rất phong phú về chủng loại và cùng với chúng là sự cần thiết chọn lựa các công cụ tương ứng phù hợp để tiếp cận lời giải một cách hiệu quả nhất. Trong số đó, phương tích và trục đẳng phương đóng vai trò là một trong những công cụ đặc biệt hữu ích đối với lớp bài toán về hình học liên quan tới các điểm, đường tròn và đường thẳng. Phân tích lời giải các bài toán về hình học phẳng bằng phương tích và trục đẳng phương, ta thấy tính ưu việt của cách lập luận, tư duy sắc bén, lời giải ngắn gọn của phương pháp này. Trong những năm gần đây, các bài toán về hình phẳng liên quan đến phương tích và trục đẳng phương thường xuyên xuất hiện trong các kì thi họ...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Mậu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 42
 • 01050000465_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hồng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thảo; Nguyễn, Văn Mậu (2012)

 • Nghiên cứu phép biến đổi tích phân kiểu tích chập với hàm trọng đối với phép biến đổi Fourier sine, nhận được điều kiện cần và đủ để phép biến đổi xây dựng được là unita trong không gian L2(R+). Định lý kiểu Plancherel và tính bị chặn của phép biến đổi mới xây dựng trong không gian L2(R+) đã được chứng minh. Tìm hiểu các lớp biến đổi tích phân liên quan đến tích chập suy rộng với hàm trọng đối với nhóm các phép biến đổi tích phân Fourier cosine, Fourier và Fourier sine. Trình bày các định lý kiểu Watson, thiết lập điều kiện cần và đủ cho tính unita của các phép biến đổi mới xây dựng được trong không gian L2(R+). Xây dựng một số bất đẳng thức đối với tích phân chập Fourier cosine tron...

 • 01050000924_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Văn;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2012)

 • Tổng quan về hàm lồi, tập lồi và một số tính chất liên quan. Nghiên cứu về dãy lồi và dãy lồi logarit: một số khái niệm và tính chất cơ bản, tiêu chuẩn nhận biết dãy lồi và dãy lồi logarit.

 • 01050000269_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2011)

 • Giới thiệu một số kiến thức cơ bản của dãy số gồm một số định nghĩa, định lý, một vài dãy số đặc biệt và một số bài toán áp dụng. Hệ thống một số phương pháp giải toán về dãy số. Với bài toán xác định công thức tổng quát của dãy số hệ thống các phương pháp (...)

 • 00060000111.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Minh Tuấn; Lê, Huy Chuẩn; Đinh, Công Hướng; Nguyễn, Đình Đức; Đàm, Hiếu Chí; Yagi (2011)

 • Nghiên cứu lý thuyết Noether và chính quy hóa các toán tử tích phân trừu tựơng trong không gian tuyến tính. Nghiên cứu phương pháp giải phương trình tích phân kỳ dị và phương trình tích phân dạng chập với dịch chuyển. Nghiên cứu các bài toán biên và các bài toán nội suy tổng quát trong Giải tích –Đại số. Khảo sát sự tồn tại nghiệm và dạng tường minh của công thức nghiệm của phương trình tích phân dạng chập, tích phân kì dị, tích phân Fredholm trong các không gian tuyến tính. Nghiên cứu lý thuyết các toán tử Abel, Volterra, khả nghịch một phía và khả nghịch suy rộng trừu tượng. Đã tập trung xây dựng một số hướng nghiên cứu mũi nhọn tiếp cận với các hướng nghiên cứu hiện đại về khoa học...

 • DT_00770.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mậu; Lê, Hoàng Trí; Lê, Huy Chuẩn (2007)

 • Đi sâu nghiên cứu và xây dựng được hoàn chỉnh phương pháp giải tích đại số như một lĩnh vực toán học độc lập và tỏ ra có nhiều ưu điểm trong các chuyên ngành khác nhau của toán học. Trong lý thuyết giải tích hiện đại, khi số lượng các mô hình đưa ra đã quá tải, không đáp ứng được cho những ứng dụng trực tiếp, mà chỉ dừng lại trong các khuôn khổ thuần túy của logic hình thức với các cấu trúc và những thuật toán định tính như: các tiêu chuẩn giải chuẩn, tính ổn định và ước lượng số nghiệm, thì việc hệ thống hóa, khái quát hóa và thuật toán hữu hiệu để giải các bài toán có cùng một cội nguồn là nhu cầu bức thiết trong các hoạt động thực tiễn. Ứng dụng các phương pháp nghiên cứu này trong...

 • 01050000543.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Ninh; Nguyễn, Văn Mậu (2012)

 • Trình bày một số kiến thức bổ trợ: một số vấn đề của hàm thức một biến; giá trị chính của tích phân và chỉ số của hàm; lý thuyết phương trình tích phân Fredholm; biến đổi Fourier; bài toán bờ Riemann; các định lý Noether và phương trình tích phân kỳ dị. Trình bày lý thuyết và cách giải phương trình tích phân dạng chập: phương trình tích phân dạng chập với một nhân; phương trình tích phân dạng chập với hai nhân; phương trình cặp. Nghiên cứu lý thuyết Noether đối với phương trình tích phân dạng chập và phép chính quy hóa phương trình tích phân dạng chập và xây dựng một vài ví dụ có toán tử điều chỉnh.

 • 01050001226_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Vân Oanh;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2013; Mon Dec 30 13:30:03 2013; Tue Jun 3 15:24:13 2014)

 • Trình bày các tính chất cơ bản của hàm số trên tập số hữu tỉ như tuần hoàn, phản tuần hoàn cộng tính và nhân tính, đồng thời có trình bày một số dạng phương trình hàm cơ bản có sử dụng các phương pháp như quy nạp, nguyên lý thứ tự, sử dụng các tính chất của số học, … , ngoài ra còn mở rộng phương trình hàm trên tập số hữu tỉ và một số đề thi Olympic. Trình bày tính chất cơ bản của hàm số xác định trên tập rời rạc bao gồm hàm số tuần hoàn, phản tuần hoàn cộng tính, nhân tính; hàm số chẵn, hàm số lẻ. Phần này cũng trình bày một số hàm xác định trên tập số nguyên (tuần hoàn, phản tuần hoàn) và một số dãy số dạng đặc biệt. Trình bày phương pháp giải một số dạng phương trình hàm trên tập s...

 • 01050002492.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2015)

 • Chương 1. Tóm tắt các khai niệm và tính chất của đa thức và phân thức. Chứng minh các kết quả về nghiệm thực của đa thức đạo hàm trong một khoảng , mở rộng định lý Rolle cho phân thức hữu tỷ trên khoảng (a,b). Chương 2. Đưa ra định lý Rolle đảo cho đa thức P(x) cấp n có n nghiệm thực phân biệt, từ đó đưa ra các mở rộng của định lý cho đa thức có K nghiệm thực (K≤n). và l nghiệm bội xét trên khoảng (a, b). Khảo sát nghiệm của nguyên hàm của một số dạng phân thức hữu tỷ sơ cấp ở phổ thông và phân thức hữu tỷ có mẫu bậc hai. Tổng quát, phát biểu định lý Rolle đảo cho các trường hợp này. Chương 3. Trình bày một số bài toán áp dụng các định lý

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Viết Thủy;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2017)

 • Với mong muốn có một chuyên đề giúp bản thân nâng cao kiến thức về đa thức để bồi dưỡng học sinh giỏi toán, đề tài luận văn về "Một số dạng toán về đa thức qua các đề thi Olympic'' nhằm tìm hiểu, phân loại các tài liệu liên quan thông qua các đề thi học sinh giỏi toán THPT Quốc gia, đề thi toán Olympic khu vực và quốc tế và các đề thi Olympic sinh viên những năm gần đây. Mục tiêu của luận văn này là nhằm sắp xếp và phân loại các dạng toán cũng như phương pháp giải chúng theo một trình tự nhất định nhằm tiếp cận, cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải toán. Luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1. Xác định và tồn tại đa thức: Các dạng toán về đa thức rất phong phú, đa d...

 • 01050001915.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2014)

 • Bất đẳng thức hàm chuyển đổi các phép tính số học. Bất đẳng thức hàm chuyển đổi các trung bình cơ bản của đối số. Bất đẳng thức trong lớp hàm lồi, lõm và tựa lồi, lõm

 • 01050001777.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2014)

 • Một số vấn đề của hàm phưc smootj biến. Một số tính chất của tích phân kỳ dị dạng Cauchy. Tích phân với nhân Schwarz, nhân Hilbert và thế vị

 • 01050000272_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2011)

 • Trình bày một số phương pháp giải phương trình hàm như : sử dụng phép đặt ẩn phụ, phép thế biến, phép đổi biến, sử dụng các phương pháp qui nạp, phương pháp tìm nghiệm riêng, sử dụng các tính chất của hàm số. Phân loại một số phương pháp giải phương trình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2017)

 • Các dạng toán về hình học phẳng rất phong phú về chủng loại và cùng với chúng là sự cần thiết chọn lựa các công cụ tương ứng phù hợp để tiếp cận lời giải một cách hiệu quả nhất. Trong số đó, phương tích và trục đẳng phương đóng vai trò là một trong những công cụ đặc biệt hữu ích đối với lớp bài toán về hình học liên quan tới các điểm, đường tròn và đường thẳng. Phân tích lời giải các bài toán về hình học phẳng bằng phương tích và trục đẳng phương, ta thấy tính ưu việt của cách lập luận, tư duy sắc bén, lời giải ngắn gọn của phương pháp này. Trong những năm gần đây, các bài toán về hình phẳng liên quan đến phương tích và trục đẳng phương thường xuyên xuất hiện trong các kì thi họ...