Browsing by Author Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 13 of 14 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Logistics trong các mô hình thương mại điện tử trên thế giới - Một số giải pháp cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn; Nguyễn, Đăng Hiệp
2015Mô hình hành vi chấp nhận thương mại điện tử - Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn; Hồ, Văn Long
2015Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn; Vũ, Thị Thu
2016Phát triển dịch vụ lữ hành du lịch trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế: Luận văn ThS. Kinh tế học: 60 31 01Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn; Kiều, Thị Hạnh
2015Quản lý ngân sách tại huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn; Trần, Xuân Tân
2016Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương tới quyền tiếp cận dược phẩm và y tế công cộng tại Việt Nam: Luận văn ThS. Khoa học xã hội và hành vi: 6031Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn; Mai, Thu Hằng
2016Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương tới quyền tiếp cận dược phẩm và y tế công cộng tại Việt Nam: Luận văn ThS. Khoa học xã hội và hành vi: 6031Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn; Mai, Thu Hằng