Browsing by Author Phan Thị Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • Thiết kế vector có chứa Promoter và vị trí bám Ribosome của vi khuẩn Bacillus subtilis và tách dòng gen LacZ trong vector trên.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hoàng Thu Hà; Phan Thị Hà; Nguyễn Quỳnh Uyển (2011-12-05)

  • Bacillus subtilis được hiệp hội Thuốc và Thực phẩm của Mỹ (FDA) đánh giá là vật chủ an toàn. Hơn nữa, với hệ gen được nghiên cứu đầy đủ, vi sinh vật này đã được sử dụng như mô hình trong nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại (theo những thông tin mà chúng tôi có được) những nghiên cứu biểu hiện gen trong tế bào sinh dưỡng của vi sinh vật này vẫn còn chưa được thực hiện tại VIệt Nam. Để góp phần vào việc phát triển ứng dụng của vi sinh vật an toàn này tại Việt Nam, trong bài báo này chúng tôi đã thiết kế vector có một số các thành phần để biểu hiện gen trong vi khuẩn B.subtilus và nhân dòng gen mã hóa cho β-galactosidase trong vector vừa được t...

Browsing by Author Phan Thị Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • Thiết kế vector có chứa Promoter và vị trí bám Ribosome của vi khuẩn Bacillus subtilis và tách dòng gen LacZ trong vector trên.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hoàng Thu Hà; Phan Thị Hà; Nguyễn Quỳnh Uyển (2011-12-05)

  • Bacillus subtilis được hiệp hội Thuốc và Thực phẩm của Mỹ (FDA) đánh giá là vật chủ an toàn. Hơn nữa, với hệ gen được nghiên cứu đầy đủ, vi sinh vật này đã được sử dụng như mô hình trong nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại (theo những thông tin mà chúng tôi có được) những nghiên cứu biểu hiện gen trong tế bào sinh dưỡng của vi sinh vật này vẫn còn chưa được thực hiện tại VIệt Nam. Để góp phần vào việc phát triển ứng dụng của vi sinh vật an toàn này tại Việt Nam, trong bài báo này chúng tôi đã thiết kế vector có một số các thành phần để biểu hiện gen trong vi khuẩn B.subtilus và nhân dòng gen mã hóa cho β-galactosidase trong vector vừa được t...