Browsing by Author Thích Đức Thiện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • TNS07680.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Thích Đức Thiện (2012)

  • Phật giáo là một tôn giáo ra đời tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước CN,dựa trên lời dạy của SIddhartha Gautama (tức Thái tủ Tất Đạt Đa Cổ Đàm), người mà sau khi giác ngộ được gọi là Đức Phật Thích Ca màu Ni...

Browsing by Author Thích Đức Thiện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • TNS07680.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Thích Đức Thiện (2012)

  • Phật giáo là một tôn giáo ra đời tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước CN,dựa trên lời dạy của SIddhartha Gautama (tức Thái tủ Tất Đạt Đa Cổ Đàm), người mà sau khi giác ngộ được gọi là Đức Phật Thích Ca màu Ni...