Browsing by Author Trương, Minh Đức , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 24 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Tư vấn Thành An 191 – Binh đoàn 11 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Nguyễn, Phương Hồng
2013Giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Tư vấn Thành An 191 – Binh đoàn 11 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Nguyễn, Phương Hồng
2014Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ và giảng viên của trường Đại học Đông Á : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Đỗ, Thị Phương Thảo
2014Giải pháp tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên ngành bưu điện tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Nguyễn, Quỳnh Ngân
2014Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Cao nguyên Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Hoàng, Thị Huế
2015Hiệu quả sử dụng nhân viên trong Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phú Lương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Nguyễn, Phú Vinh
2015Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Phạm, Văn Khả
2012Một số vấn đề về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tự tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Vũ, Thị Phương Thảo
2012Nâng cao chất lượng tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Thủy lợi Liễn Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Đinh, Thị Mai Hương
2015Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại của Sở Công thương Hải Dương đến 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Nguyễn, Lương Ngọc
2014Phát triển nhân lực tại Doanh nghiệp tư nhân T&T: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Nguyễn, Quang Hưng
2015Quản lý các dự án đầu tư tại phòng Quản lý dự án - Viễn thông Quảng Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Phan, Văn Vĩnh
2015Quản trị chất lượng dịch vụ tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Cù, Văn Vinh
2014Tạo động lực cho cán bộ công nhân viên trường trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin II Đà Nẵng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Hà, Thị Bích Thêm, 1978-
2015Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Trần, Thị Thu Hằng
2015Tạo động lực làm việc cho công chức Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Dương - Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Đào, Thu Hiền
2015Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng Viettel : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Phạm, Tuyết Vân
2015Xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn tại Công ty Geotech Việt Nam : \b Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chương trình đào tạo thí điểm)Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Lê, Hữu Cương
2015Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Bùi, Thị Thu Liên
2014Đào tạo nguồn nhân lực tại VNPT Quảng Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Trần, Thị Tình, 1973-