Browsing by Author Trương, Minh Đức , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14 to 24 of 24 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Quản lý các dự án đầu tư tại phòng Quản lý dự án - Viễn thông Quảng Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Phan, Văn Vĩnh
2015Quản trị chất lượng dịch vụ tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Cù, Văn Vinh
2014Tạo động lực cho cán bộ công nhân viên trường trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin II Đà Nẵng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Hà, Thị Bích Thêm, 1978-
2015Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Trần, Thị Thu Hằng
2015Tạo động lực làm việc cho công chức Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Dương - Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Đào, Thu Hiền
2015Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng Viettel : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Phạm, Tuyết Vân
2015Xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn tại Công ty Geotech Việt Nam : \b Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chương trình đào tạo thí điểm)Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Lê, Hữu Cương
2015Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Bùi, Thị Thu Liên
2014Đào tạo nguồn nhân lực tại VNPT Quảng Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Trần, Thị Tình, 1973-
2016Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Đoàn, Huy Tùng
2015Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên tại Công ty Cổ phần Đạt Hiệp Thành : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Trương, Minh Đức , người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Lành