Browsing by Author Đào, Hồng Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002945.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đào, Hồng Hạnh (2017)

  • - Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài: Đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực, làm rõ khái niệm, biểu hiện, vai trò của năng lực thực hành hóa học, các biện pháp kiểm tra đánh giá, các phương pháp dạy học tích cực trong việc hình thành và phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Điều tra thực trạng dạy và học của 55 GV và 2150 HS ở một số trường THPT thuộc huyện Mê Linh – Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh về việc phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung chương Cacbon – Silic Hóa học 11 làm cơ sở để tuyển chọn và xây dựng hệ thống thí nghiệm của chương, một số biện pháp sử dụng thí nghiệ...

Browsing by Author Đào, Hồng Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002945.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đào, Hồng Hạnh (2017)

  • - Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài: Đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực, làm rõ khái niệm, biểu hiện, vai trò của năng lực thực hành hóa học, các biện pháp kiểm tra đánh giá, các phương pháp dạy học tích cực trong việc hình thành và phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Điều tra thực trạng dạy và học của 55 GV và 2150 HS ở một số trường THPT thuộc huyện Mê Linh – Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh về việc phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung chương Cacbon – Silic Hóa học 11 làm cơ sở để tuyển chọn và xây dựng hệ thống thí nghiệm của chương, một số biện pháp sử dụng thí nghiệ...