Browsing by Author Đào, Thị Bích Thủy, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 00050000186_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Vân Anh;  Advisor: Đào, Thị Bích Thủy, người hướng dẫn (2010)

 • 91 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về ODA (Official development assistance: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức). Nghiên cứu tổng quát về vai trò của nguồn vốn ODA đối với ngành giáo dục ở Việt Nam. Phân tích tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA tro (...); Electronic Resources

 • V_L0_02402_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Đào, Thị Bích Thủy, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế Chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày lý thuyết tăng trưởng kinh tế của Solow và phương pháp đánh giá vai trò của các nguồn lực đối với tăng trưởng kinh tế. Nêu các chỉ tiêu đánh giá nguồn lực tăng trưởng kinh tế và vận dụng vào Việt Nam, đó là các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đào, Thị Bích Thủy, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 00050000186_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Vân Anh;  Advisor: Đào, Thị Bích Thủy, người hướng dẫn (2010)

 • 91 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về ODA (Official development assistance: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức). Nghiên cứu tổng quát về vai trò của nguồn vốn ODA đối với ngành giáo dục ở Việt Nam. Phân tích tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA tro (...); Electronic Resources

 • V_L0_02402_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Đào, Thị Bích Thủy, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế Chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày lý thuyết tăng trưởng kinh tế của Solow và phương pháp đánh giá vai trò của các nguồn lực đối với tăng trưởng kinh tế. Nêu các chỉ tiêu đánh giá nguồn lực tăng trưởng kinh tế và vận dụng vào Việt Nam, đó là các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu (...); Electronic Resources