Browsing by Author Đào, Thị Thu Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_00641.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Vân;  Advisor: Nguyễn, Tuệ (2005)

 • Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về CSDL, Nghiên cứu về xử lý truy vấn và quản lý giao tác, nghiên cứu các thuật toán thực hiện các phép toán đại số quan hệ, tìm cách thực hiện biểu thức đại số quan hệ theo một trật tự nào đó để có câu trả lời nhanh nhất ; Giới thiệu về xử lý giao tác, các khái niệm hệ thống vàcác phép bổ sung, nêu các đặc tính mong muốn của giao tác, lịch biểu và xếp thứ tự các lịch biểu. Tìm hiểu ngôn ngữ SQL để sử dụng cho các ví dụ minh họa.

 • V_L0_00641.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Vân;  Advisor: Nguyễn, Tuệ (2005)

 • Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về CSDL, Nghiên cứu về xử lý truy vấn và quản lý giao tác, nghiên cứu các thuật toán thực hiện các phép toán đại số quan hệ, tìm cách thực hiện biểu thức đại số quan hệ theo một trật tự nào đó để có câu trả lời nhanh nhất ; Giới thiệu về xử lý giao tác, các khái niệm hệ thống vàcác phép bổ sung, nêu các đặc tính mong muốn của giao tác, lịch biểu và xếp thứ tự các lịch biểu. Tìm hiểu ngôn ngữ SQL để sử dụng cho các ví dụ minh họa

 • V_L0_00641_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Vân;  Advisor: Nguyễn, Tuệ (2005)

 • Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về CSDL, Nghiên cứu về xử lý truy vấn và quản lý giao tác, nghiên cứu các thuật toán thực hiện các phép toán đại số quan hệ, tìm cách thực hiện biểu thức đại số quan hệ theo một trật tự nào đó để có câu trả lời nhanh nhất ; Giới thiệu về xử lý giao tác, các khái niệm hệ thống vàcác phép bổ sung, nêu các đặc tính mong muốn của giao tác, lịch biểu và xếp thứ tự các lịch biểu. Tìm hiểu ngôn ngữ SQL để sử dụng cho các ví dụ minh họa

Browsing by Author Đào, Thị Thu Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_00641.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Vân;  Advisor: Nguyễn, Tuệ (2005)

 • Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về CSDL, Nghiên cứu về xử lý truy vấn và quản lý giao tác, nghiên cứu các thuật toán thực hiện các phép toán đại số quan hệ, tìm cách thực hiện biểu thức đại số quan hệ theo một trật tự nào đó để có câu trả lời nhanh nhất ; Giới thiệu về xử lý giao tác, các khái niệm hệ thống vàcác phép bổ sung, nêu các đặc tính mong muốn của giao tác, lịch biểu và xếp thứ tự các lịch biểu. Tìm hiểu ngôn ngữ SQL để sử dụng cho các ví dụ minh họa.

 • V_L0_00641.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Vân;  Advisor: Nguyễn, Tuệ (2005)

 • Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về CSDL, Nghiên cứu về xử lý truy vấn và quản lý giao tác, nghiên cứu các thuật toán thực hiện các phép toán đại số quan hệ, tìm cách thực hiện biểu thức đại số quan hệ theo một trật tự nào đó để có câu trả lời nhanh nhất ; Giới thiệu về xử lý giao tác, các khái niệm hệ thống vàcác phép bổ sung, nêu các đặc tính mong muốn của giao tác, lịch biểu và xếp thứ tự các lịch biểu. Tìm hiểu ngôn ngữ SQL để sử dụng cho các ví dụ minh họa

 • V_L0_00641_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Vân;  Advisor: Nguyễn, Tuệ (2005)

 • Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về CSDL, Nghiên cứu về xử lý truy vấn và quản lý giao tác, nghiên cứu các thuật toán thực hiện các phép toán đại số quan hệ, tìm cách thực hiện biểu thức đại số quan hệ theo một trật tự nào đó để có câu trả lời nhanh nhất ; Giới thiệu về xử lý giao tác, các khái niệm hệ thống vàcác phép bổ sung, nêu các đặc tính mong muốn của giao tác, lịch biểu và xếp thứ tự các lịch biểu. Tìm hiểu ngôn ngữ SQL để sử dụng cho các ví dụ minh họa