Browsing by Author Đào, Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L2_01157.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đào, Thu Hiền (2008)

  • Phân tích tầm quan trọng và yêu cầu đạo đức mới của người thanh niên sinh viên Việt Nam hiện nay. Làm rõ vai trò giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong việc xây dựng đạo đức mới cho thanh niên sinh viên Việt Nam hiện nay. Đánh giá thực trạng của việc phát huy giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong xây dựng đạo đức mới cho thanh niên sinh viên trong một số trường đại học ở Hà Nội hiện nay. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng đạo đức mới cho thanh niên sinh viên Việt Nam hiện nay: Xây dựng môi trường đạo đức lành mạnh trong gia đình, nhà trường, xã hội; Đổi mới công tác giáo dục giá trị đạo đức tru...

Browsing by Author Đào, Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L2_01157.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đào, Thu Hiền (2008)

  • Phân tích tầm quan trọng và yêu cầu đạo đức mới của người thanh niên sinh viên Việt Nam hiện nay. Làm rõ vai trò giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong việc xây dựng đạo đức mới cho thanh niên sinh viên Việt Nam hiện nay. Đánh giá thực trạng của việc phát huy giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong xây dựng đạo đức mới cho thanh niên sinh viên trong một số trường đại học ở Hà Nội hiện nay. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng đạo đức mới cho thanh niên sinh viên Việt Nam hiện nay: Xây dựng môi trường đạo đức lành mạnh trong gia đình, nhà trường, xã hội; Đổi mới công tác giáo dục giá trị đạo đức tru...