Browsing by Author Đào, Trí Úc , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050000570_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Đào, Trí Úc , người hướng dẫn (2010)

  • Electronic Resources; 96 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Phân tích cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng về sự hỗ trợ của tòa án đối với giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay. Qua đó, đề xuất c (...)

Browsing by Author Đào, Trí Úc , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050000570_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Đào, Trí Úc , người hướng dẫn (2010)

  • Electronic Resources; 96 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Phân tích cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng về sự hỗ trợ của tòa án đối với giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay. Qua đó, đề xuất c (...)