Browsing by Author Đặng, Đức Sơn , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
  • 00050002046_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Quang Tùng;  Advisor: Đặng, Đức Sơn , người hướng dẫn (2012)

  • 81 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư tài chính thông qua cơ chế đánh giá, thẩm định dự án và các hoạt động đầu tư, quy trình xử lý các nghiệp vụ và kiểm soát nghiệp vụ đầu tư tại Bảo Việt Nhân thọ (BHNT). Phát triển khách hàng, thị trường đ (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đặng, Đức Sơn , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
  • 00050002046_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Quang Tùng;  Advisor: Đặng, Đức Sơn , người hướng dẫn (2012)

  • 81 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư tài chính thông qua cơ chế đánh giá, thẩm định dự án và các hoạt động đầu tư, quy trình xử lý các nghiệp vụ và kiểm soát nghiệp vụ đầu tư tại Bảo Việt Nhân thọ (BHNT). Phát triển khách hàng, thị trường đ (...); Electronic Resources