Browsing by Author Đặng, Hùng Thắng, 1953- , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001347.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: La, Văn Thịnh;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng, 1953- , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày về một số kết quả của giải tích hàm trong không gian Hilbert và khái niệm chuyển động Brown; sau đó sử dụng lý thuyết không gian Hilbert chỉ ra sự tồn tại của chuyển động Brown. Đề cập đến khái niệm tích phân Ito. Nghiên cứu về lý thuyết các khôn (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đặng, Hùng Thắng, 1953- , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001347.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: La, Văn Thịnh;  Advisor: Đặng, Hùng Thắng, 1953- , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày về một số kết quả của giải tích hàm trong không gian Hilbert và khái niệm chuyển động Brown; sau đó sử dụng lý thuyết không gian Hilbert chỉ ra sự tồn tại của chuyển động Brown. Đề cập đến khái niệm tích phân Ito. Nghiên cứu về lý thuyết các khôn (...); Electronic Resources