Browsing by Author Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Các định lý giới hạn cho Martingale : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 06Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn; Tạ, Công Sơn
2010Một số biện pháp sư phạm nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học giải bài tập toán phần tổ hợp và xác suất lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn; Bùi, Văn Tài
2012Một số vấn đề về phương trình toán tử ngẫu nhiên : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn; Tạ, Ngọc Ánh
2011Nguyên lý độ chênh lệch lớn và áp dụng : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Trầm
2013Phương pháp thống kê trong kinh doanh và tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn; Hoàng, Minh Đông
2014Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng trong kinh tế, tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 06Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn; Trịnh, Thị Trang
2011Thác triển khai toán tử ngẫu nhiên trong không gian banach khả ly : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn; Phan, Viết Thư, người hướng dẫn; Trần, Mạnh Cường
2015Thống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụng :Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 06Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn; Trần, Anh Tuấn
2012Tích phân đối với độ đo ngẫu nhiên ổn định và độ đo ngẫu nhiên Poiso : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn; Chu, Văn Sơn
2015Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 06Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn; Trịnh, Thu Trang