Browsing by Author Đặng, Huy Huỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • Đặng Huy Huỳnh - Policy proposals.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đặng, Huy Huỳnh (2012)

  • Hiện nay, đa dạng sinh học ở Việt Nam đang bị suy giảm nghiêm trọng. Đây là điều mà các nhà quản lý, các nhà khoa học lo lắng. Mặc dù chính phủ và các bộ ngành liên quan đã có nhiều nỗ lực trong việc ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, nhưng các hoạt động phá rừng, săn bắn và buôn bán trái phép động vật hoang dã vẫn xảy ra ở một số địa phương. Việc chấm dứt các hoạt động trái phép này, bảo tồn và duy trì đa dạng sinh học là nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Trên cơ sở khoa học và thực tiễn, bài báo đã đề xuất một số chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng bền vững đa dạng sinh học hướng tớ...

Browsing by Author Đặng, Huy Huỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • Đặng Huy Huỳnh - Policy proposals.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đặng, Huy Huỳnh (2012)

  • Hiện nay, đa dạng sinh học ở Việt Nam đang bị suy giảm nghiêm trọng. Đây là điều mà các nhà quản lý, các nhà khoa học lo lắng. Mặc dù chính phủ và các bộ ngành liên quan đã có nhiều nỗ lực trong việc ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, nhưng các hoạt động phá rừng, săn bắn và buôn bán trái phép động vật hoang dã vẫn xảy ra ở một số địa phương. Việc chấm dứt các hoạt động trái phép này, bảo tồn và duy trì đa dạng sinh học là nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Trên cơ sở khoa học và thực tiễn, bài báo đã đề xuất một số chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng bền vững đa dạng sinh học hướng tớ...