Browsing by Author Đặng, Ngọc Dinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_01391.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Kiều Hương;  Advisor: Đặng, Ngọc Dinh (2008)

 • Trình bày một số khái niệm cơ bản về xã hội dân sự, tổ chức xã hội dân sự, chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN). Phân tích các quan điểm của Đảng và Nhà nước để làm rõ vai trò của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia hoạch định và thực thi chính sách KH&CN. Phân tích thực trạng hoạt động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tham gia hoạch định, giám sát, phản biện và thực hiện chính sách KH&CN, đồng thời đánh giá những tác động của chính sách KH&CN đối với thanh niên. Nghiên cứu những bất cập, hạn chế trong hoạt động của Trung ương Đoàn và đề xuất các giải pháp thúc đẩy vai trò của Trung ương Đoàn trong tham gia hoạch định và thực thi chính sác...

 • 02050005196.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trường Quân;  Advisor: Đặng, Ngọc Dinh (2017)

 • Đề tài “Đánh giá Chiến lược Nghiên cứu khoa học trong Lâm nghiệp Việt Nam tới năm 2020 đã xây dựng phương pháp luận và bộ tiêu chí đánh giá một chiến lược phát triển và chiến lược nghiên cứu, áp dụng nghiên cứu trong trường hợp Đánh giá Chiến lược Chiến lược Nghiên cứu khoa học trong Lâm nghiệp Việt Nam, tác giả đã sử dụng bộ tiêu chí được lựa chọn kết hợp với số liệu thu thập được để đánh giá Chiến lược cũng như kết quả thực hiện Chiến lược trong giai đoạn từ 2008- 2016. Các tiêu chí được tác giả lựa chọn và sử dụng để đánh giá Chiến lược Nghiên cứu khoa học trong Lâm nghiệp Việt Nam bao gồm: tính phù hợp, tính hiệu quả, tính tác động, tính bền vững và tính xã hội. Khuyến nghị chín...

Browsing by Author Đặng, Ngọc Dinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_01391.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Kiều Hương;  Advisor: Đặng, Ngọc Dinh (2008)

 • Trình bày một số khái niệm cơ bản về xã hội dân sự, tổ chức xã hội dân sự, chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN). Phân tích các quan điểm của Đảng và Nhà nước để làm rõ vai trò của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia hoạch định và thực thi chính sách KH&CN. Phân tích thực trạng hoạt động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tham gia hoạch định, giám sát, phản biện và thực hiện chính sách KH&CN, đồng thời đánh giá những tác động của chính sách KH&CN đối với thanh niên. Nghiên cứu những bất cập, hạn chế trong hoạt động của Trung ương Đoàn và đề xuất các giải pháp thúc đẩy vai trò của Trung ương Đoàn trong tham gia hoạch định và thực thi chính sác...

 • 02050005196.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trường Quân;  Advisor: Đặng, Ngọc Dinh (2017)

 • Đề tài “Đánh giá Chiến lược Nghiên cứu khoa học trong Lâm nghiệp Việt Nam tới năm 2020 đã xây dựng phương pháp luận và bộ tiêu chí đánh giá một chiến lược phát triển và chiến lược nghiên cứu, áp dụng nghiên cứu trong trường hợp Đánh giá Chiến lược Chiến lược Nghiên cứu khoa học trong Lâm nghiệp Việt Nam, tác giả đã sử dụng bộ tiêu chí được lựa chọn kết hợp với số liệu thu thập được để đánh giá Chiến lược cũng như kết quả thực hiện Chiến lược trong giai đoạn từ 2008- 2016. Các tiêu chí được tác giả lựa chọn và sử dụng để đánh giá Chiến lược Nghiên cứu khoa học trong Lâm nghiệp Việt Nam bao gồm: tính phù hợp, tính hiệu quả, tính tác động, tính bền vững và tính xã hội. Khuyến nghị chín...