Browsing by Author Đặng, Thị Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyện;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2017)

 • Để hoàn thành đề tài luận văn: " Chương trình Thời sự quốc tế trên sóng truyền hình địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin”, tác giả luận văn đã tiến hành điều tra xã hội học ở ba tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái, đồng thời tiến hành phỏng vấn sâu các nhân vật là đại diện lãnh đạo, biên tập viên, biên dịch viên của ba Đài PT- TH địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái nhằm đánh giá một cách toàn diện thực trạng Chương trình truyền hình thời sự quốc tế trên sóng các Đài PT- TH địa phương được khảo sát trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin hiện nay. Thực tế cho thấy, trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi mà thông tin lan tỏa với tốc độ nhanh chóng mặt...

 • 02050003870.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Ngần;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2015)

 • Hệ thống lại cơ sở lí luận phục vụ cho việc nghiên cứu. Đó là các khái niệm về truyền hình, chương trình truyền hình, chương trình truyền hình khoa giáo và những khái niệm liên quan đến đề tài như: công chúng, truyền thông cho đồng bào DTTS, những ảnh hưởng của chương trình truyền hình khoa giáo đối với đời sống đồng bào DTTS. Làm rõ chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và tỉnh Bắc Kạn về vấn đề nâng cao dân trí, đời sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng cao. Làm rõ chủ trương, quan điểm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn đối với việc sản xuất chương trình truyền hình khoa giáo cho đồng bào DTTS ở địa phương. Phân tích đặc điểm của chương trình tr...

 • 02050004865.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngân;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2017)

 • Bám sát nội dung đề tài nghiên cứu, từ cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu đó là mối quan hệ và vai trò của các chương trình truyền hình đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Thái nói riêng. Trên cơ sở lý luận ở chương 1, luận văn đã tiến hành nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng của các chương trình truyền hình tiếng Thái hiện nay thông qua việc khảo sát các chương trình truyền hình tiếng Thái của đài PT-TH Điện Biên, đài PT-TH Sơn La, kênh VTV5. Từ đó tác giả đánh giá được ưu điểm và nhược điểm các chương trình truyền hình tiếng Thái ở mỗi đài. Có...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh An;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2017)

 • Bám sát nội dung đề tài nghiên cứu, từ cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp, làm rõ khung lý thuyết cơ bản liên quan đến đề tài là hệ thống Đài Phát thanh cấp huyện trong bối cảnh bùng nổ thông tin. Trên cơ sở khảo sát lấy mẫu tại 3 đài cấp huyện có điều kiện đặc thù ở Hải Phòng (bao gồm: quận Kiến An – đô thị, huyện Cát Hải – hải đảo, huyện Thủy Nguyên – nông thôn, miền núi) cũng như khảo sát ý kiến công chúng, luận văn đi sâu tìm hiểu, phân tích toàn diện các mặt hoạt động của hệ thống đài phát thanh cấp huyện ở Hải Phòng. Trên cơ sở đó, chỉ rõ những thành công, hạn chế, những vấn đề đặt ra đối với ho...

 • V_L2_01970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (2010)

 • Đề tài: "Ký về xứ Thanh qua một số tác giả tiêu biểu" được hình thành từ những lý do sau: Xứ Thanh, mảnh đất của sử thi và thế sự, cái nôi đã sinh ra rất nhiều những anh hùng và thi sĩ cho đất nước, xứng đáng là đối tượng thẩm mỹ của nghệ thuật nói chung, văn học nói riêng...

 • V_L2_01978_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương;  Advisor: Hỏa, Diệu Thúy (2010)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010; Đề tài đặt ra ba mục tiêu cũng là ba đích nghiên cứu sau: thứ nhất, mặc dù lý thuyết về thể loại không phải là mục tiêu hướng tới của đề tài, song dựa trên những ý kiến, những quan niệm sẵn có đã được thừa nhận, đề tài sẽ tổng hợp, khái quát đưa ra một quan niệm về thể ký; thứ hai, đề tài sẽ tìm hiểu, nghiên cứu những đặc điểm nội dung của ký viết về xứ Thanh; thứ ba, đề tài sẽ tìm hiểu và xác định một số nét đặc sắc của ký về xứ Thanh qua phương diện nghệ thuật

 • 01050002450.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (2015)

 • Chương 1. Tổng quan về Laterit ; Florua và các phương pháp xử lý florua cũng như ô nhiễm photphat và các phương pháp xử lý. Chương 2. Thực nghiệm: Đánh giá khả năng hấp phụ florua và photphat của vật liệu; các phương pháp phân tích sử dụng trong thực nghiệm; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Khảo sát khả năng hấp phụ Florua và Photphat của Laterit thô; Nghiên cứu điều kiện biến tính nhằm nâng cao tải trọng hấp phụ Florua và Photphat từ Laterit thô; Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc vật liệu; xác định pH trung hòa điện của vật liệu laterit biến tính; Khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu biến tính đối với F và PO43-

 • 01050002450.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương;  Advisor: Phương Thảo (2015)

 • Tổng quan về Laterit, Florua và các phương pháp xử lý florua, ô nhiễm photphat và các phương pháp xử lý. Tiến hành thực nghiệm và đưa ra kết quả: Khảo sát khả năng hấp phụ Florua và Photphat của Laterit thô; Nghiên cứu điều kiện biến tính nhằm nâng cao tải trọng hấp phụ Florua và Photphat từ Laterit thô; Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc vật liệu; Xác định pH trung hòa điện của vật liệu laterit biến tính; Khảo sát ảnh hưởng của ion cạnh tranh đến quá trình hấp phụ florua và photphat.

 • 00060000158.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương; Mai, Phương Thúy; Hoàng, Kim Thu (2009)

 • Làm rõ sự vận động, phát triển của phát thanh trên thế giới kể từ khi phát thanh ra đời, tìm hiểu sự điều chỉnh của phát thanh để thích ứng với sự thay đổi khi một PTTDC mới xuất hiện. Phân tích mối quan hệ cạnh tranh và tương tác giữa các Phương tiện truyền thông đại chúng (PTTDC), để lý giải tại sao các PTTDC cùng tồn tại và phát triển, cho dù chúng có cùng chức năng thông tin và giải trí, và hiện đang phải cạnh tranh quyết liệt về công chúng tiêu thụ sản phẩm truyền thông. Phân tích lý giải thành công cũng như nhược điểm của phát thanh Việt Nam. Tìm hiểu sự biến đổi về vị trí của phát thanh Việt Nam trong hệ thống các PTTDC từ khi phát thanh ra đời, cho đến khi truyền hình xuất hiệ...

 • 00051000097.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (201)

 • To provide general information about Financial Feasibility Analysis in evaluating a real estate project; To assess current model Bitexco built for JW Marriott Hotel project; and to find out drawbacks in the project model and recommend to conduct an effective Feasibility Analysis applied for a real estate for lease project.

 • V_L0_00273_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương;  Advisor: Đỗ, Việt Nga (2003)

 • Luận văn giới thiệu tổng quan về kho dữ liệu, các giải pháp kiến trúc kho dữ liệu và các loại dữ liệu trong kho, xây dựng và quản lý kho dữ liệu. Sử dụng công cụ ORACLE 9I hỗ trợ xây dựng kho dữ liệu, tạo báo cáo phân tích, tổng hợp trợ giúp ra quyết định. (...)

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Sơn Minh (2015)

 • Truyền thông phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải quá trình phát triển cho người dân bình thường theo cách mà họ tiếp nhận được. Các phương tiện truyền thông đại chúng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chia sẻ kiến thức, và cung cấp diễn đàn để thảo luận các vấn đề, giảng giải các ý tưởng, kỹ năng để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn và tạo nền tảng đồng thuận cho sự ổn định xã hội. Đề tài đã hệ thống hóa lịch sử hình thành và phát triển của truyền thông phát triển, chỉ ra những vấn đề tranh cãi trong thông tin cộng đồng và tìm hiểu vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng (đặc biệt là báo chí) đối với phát triển. Đề tài đã nghiên cứu về báo chí và tru...

 • 00080000276(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (2016)

 • Truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và văn hóa truyền thông đại chúng trong bối cảnh toàn cầu hóa; Văn hóa truyền thông đại chúng ở một số quốc gia; Văn hóa truyền thông đại chúng Việt Nam nhìn từ kênh truyền thông đại chúng; Văn hóa truyền thông đại chúng Việt Nam nhìn từ góc độ công chúng tiếp nhận; Văn hóa truyền thông đại chúng: Nhìn về tương lai

 • 1414-1-2766-1-10-20160719.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (2012)

 • The Economic Renovation launched by the Vietnamese Government in 1986 - as a transformation from the model of centralised economy to a model of socialist market economy - has made vital impacts on Vietnamese journalism. In addition, it was the slogans of the Communist Party - which were “face the fact, analyse exactly the truth, speak the truth” and “criticism and self-criticism” - that inspired the journalism. Having investigated the changes in Vietnamese journalism after 1986, this paper will not only explore the new characteristics of Vietnamese journalism but more importantly, their effects to the civil society and democracy inVietnam. It should be noted that due to these new char...

 • 02050001278.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Huệ;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2013)

 • Tổng quan cái nhìn toàn cảnh về nền công nghiệp phát thanh hiện nay. Trình bày một số xu thế phát triển của phát thanh hiện đại, chỉ ra 4 xu hướng phát triển chính, gồm phát thanh công nghệ số, phát thanh qua di động, phát thanh Internet, phát thanh bằng hình ảnh. Điểm khác biệt cơ bản nhất so với phát thanh truyền thống là phương thức phát sóng, và sự tương thích về công nghệ, thiết bị mang tính chất quyết định. Nghiên cứu 2 hình thức phát thanh phi truyền thống là phát thanh Internet và phát thanh trên di động thông qua khảo sát Tuổi trẻ Radio và Viettel Radio, chỉ ra những điểm khác nhau căn bản với phát thanh truyền thống, thế mạnh vượt trội của các hình thức phát thanh mới này. S...

Browsing by Author Đặng, Thị Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyện;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2017)

 • Để hoàn thành đề tài luận văn: " Chương trình Thời sự quốc tế trên sóng truyền hình địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin”, tác giả luận văn đã tiến hành điều tra xã hội học ở ba tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái, đồng thời tiến hành phỏng vấn sâu các nhân vật là đại diện lãnh đạo, biên tập viên, biên dịch viên của ba Đài PT- TH địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái nhằm đánh giá một cách toàn diện thực trạng Chương trình truyền hình thời sự quốc tế trên sóng các Đài PT- TH địa phương được khảo sát trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin hiện nay. Thực tế cho thấy, trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi mà thông tin lan tỏa với tốc độ nhanh chóng mặt...

 • 02050003870.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Ngần;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2015)

 • Hệ thống lại cơ sở lí luận phục vụ cho việc nghiên cứu. Đó là các khái niệm về truyền hình, chương trình truyền hình, chương trình truyền hình khoa giáo và những khái niệm liên quan đến đề tài như: công chúng, truyền thông cho đồng bào DTTS, những ảnh hưởng của chương trình truyền hình khoa giáo đối với đời sống đồng bào DTTS. Làm rõ chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và tỉnh Bắc Kạn về vấn đề nâng cao dân trí, đời sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng cao. Làm rõ chủ trương, quan điểm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn đối với việc sản xuất chương trình truyền hình khoa giáo cho đồng bào DTTS ở địa phương. Phân tích đặc điểm của chương trình tr...

 • 02050004865.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngân;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2017)

 • Bám sát nội dung đề tài nghiên cứu, từ cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu đó là mối quan hệ và vai trò của các chương trình truyền hình đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Thái nói riêng. Trên cơ sở lý luận ở chương 1, luận văn đã tiến hành nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng của các chương trình truyền hình tiếng Thái hiện nay thông qua việc khảo sát các chương trình truyền hình tiếng Thái của đài PT-TH Điện Biên, đài PT-TH Sơn La, kênh VTV5. Từ đó tác giả đánh giá được ưu điểm và nhược điểm các chương trình truyền hình tiếng Thái ở mỗi đài. Có...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh An;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2017)

 • Bám sát nội dung đề tài nghiên cứu, từ cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp, làm rõ khung lý thuyết cơ bản liên quan đến đề tài là hệ thống Đài Phát thanh cấp huyện trong bối cảnh bùng nổ thông tin. Trên cơ sở khảo sát lấy mẫu tại 3 đài cấp huyện có điều kiện đặc thù ở Hải Phòng (bao gồm: quận Kiến An – đô thị, huyện Cát Hải – hải đảo, huyện Thủy Nguyên – nông thôn, miền núi) cũng như khảo sát ý kiến công chúng, luận văn đi sâu tìm hiểu, phân tích toàn diện các mặt hoạt động của hệ thống đài phát thanh cấp huyện ở Hải Phòng. Trên cơ sở đó, chỉ rõ những thành công, hạn chế, những vấn đề đặt ra đối với ho...

 • V_L2_01970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (2010)

 • Đề tài: "Ký về xứ Thanh qua một số tác giả tiêu biểu" được hình thành từ những lý do sau: Xứ Thanh, mảnh đất của sử thi và thế sự, cái nôi đã sinh ra rất nhiều những anh hùng và thi sĩ cho đất nước, xứng đáng là đối tượng thẩm mỹ của nghệ thuật nói chung, văn học nói riêng...

 • V_L2_01978_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương;  Advisor: Hỏa, Diệu Thúy (2010)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010; Đề tài đặt ra ba mục tiêu cũng là ba đích nghiên cứu sau: thứ nhất, mặc dù lý thuyết về thể loại không phải là mục tiêu hướng tới của đề tài, song dựa trên những ý kiến, những quan niệm sẵn có đã được thừa nhận, đề tài sẽ tổng hợp, khái quát đưa ra một quan niệm về thể ký; thứ hai, đề tài sẽ tìm hiểu, nghiên cứu những đặc điểm nội dung của ký viết về xứ Thanh; thứ ba, đề tài sẽ tìm hiểu và xác định một số nét đặc sắc của ký về xứ Thanh qua phương diện nghệ thuật

 • 01050002450.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (2015)

 • Chương 1. Tổng quan về Laterit ; Florua và các phương pháp xử lý florua cũng như ô nhiễm photphat và các phương pháp xử lý. Chương 2. Thực nghiệm: Đánh giá khả năng hấp phụ florua và photphat của vật liệu; các phương pháp phân tích sử dụng trong thực nghiệm; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Khảo sát khả năng hấp phụ Florua và Photphat của Laterit thô; Nghiên cứu điều kiện biến tính nhằm nâng cao tải trọng hấp phụ Florua và Photphat từ Laterit thô; Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc vật liệu; xác định pH trung hòa điện của vật liệu laterit biến tính; Khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu biến tính đối với F và PO43-

 • 01050002450.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương;  Advisor: Phương Thảo (2015)

 • Tổng quan về Laterit, Florua và các phương pháp xử lý florua, ô nhiễm photphat và các phương pháp xử lý. Tiến hành thực nghiệm và đưa ra kết quả: Khảo sát khả năng hấp phụ Florua và Photphat của Laterit thô; Nghiên cứu điều kiện biến tính nhằm nâng cao tải trọng hấp phụ Florua và Photphat từ Laterit thô; Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc vật liệu; Xác định pH trung hòa điện của vật liệu laterit biến tính; Khảo sát ảnh hưởng của ion cạnh tranh đến quá trình hấp phụ florua và photphat.

 • 00060000158.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương; Mai, Phương Thúy; Hoàng, Kim Thu (2009)

 • Làm rõ sự vận động, phát triển của phát thanh trên thế giới kể từ khi phát thanh ra đời, tìm hiểu sự điều chỉnh của phát thanh để thích ứng với sự thay đổi khi một PTTDC mới xuất hiện. Phân tích mối quan hệ cạnh tranh và tương tác giữa các Phương tiện truyền thông đại chúng (PTTDC), để lý giải tại sao các PTTDC cùng tồn tại và phát triển, cho dù chúng có cùng chức năng thông tin và giải trí, và hiện đang phải cạnh tranh quyết liệt về công chúng tiêu thụ sản phẩm truyền thông. Phân tích lý giải thành công cũng như nhược điểm của phát thanh Việt Nam. Tìm hiểu sự biến đổi về vị trí của phát thanh Việt Nam trong hệ thống các PTTDC từ khi phát thanh ra đời, cho đến khi truyền hình xuất hiệ...

 • 00051000097.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (201)

 • To provide general information about Financial Feasibility Analysis in evaluating a real estate project; To assess current model Bitexco built for JW Marriott Hotel project; and to find out drawbacks in the project model and recommend to conduct an effective Feasibility Analysis applied for a real estate for lease project.

 • V_L0_00273_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương;  Advisor: Đỗ, Việt Nga (2003)

 • Luận văn giới thiệu tổng quan về kho dữ liệu, các giải pháp kiến trúc kho dữ liệu và các loại dữ liệu trong kho, xây dựng và quản lý kho dữ liệu. Sử dụng công cụ ORACLE 9I hỗ trợ xây dựng kho dữ liệu, tạo báo cáo phân tích, tổng hợp trợ giúp ra quyết định. (...)

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Sơn Minh (2015)

 • Truyền thông phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải quá trình phát triển cho người dân bình thường theo cách mà họ tiếp nhận được. Các phương tiện truyền thông đại chúng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chia sẻ kiến thức, và cung cấp diễn đàn để thảo luận các vấn đề, giảng giải các ý tưởng, kỹ năng để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn và tạo nền tảng đồng thuận cho sự ổn định xã hội. Đề tài đã hệ thống hóa lịch sử hình thành và phát triển của truyền thông phát triển, chỉ ra những vấn đề tranh cãi trong thông tin cộng đồng và tìm hiểu vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng (đặc biệt là báo chí) đối với phát triển. Đề tài đã nghiên cứu về báo chí và tru...

 • 00080000276(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (2016)

 • Truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và văn hóa truyền thông đại chúng trong bối cảnh toàn cầu hóa; Văn hóa truyền thông đại chúng ở một số quốc gia; Văn hóa truyền thông đại chúng Việt Nam nhìn từ kênh truyền thông đại chúng; Văn hóa truyền thông đại chúng Việt Nam nhìn từ góc độ công chúng tiếp nhận; Văn hóa truyền thông đại chúng: Nhìn về tương lai

 • 1414-1-2766-1-10-20160719.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (2012)

 • The Economic Renovation launched by the Vietnamese Government in 1986 - as a transformation from the model of centralised economy to a model of socialist market economy - has made vital impacts on Vietnamese journalism. In addition, it was the slogans of the Communist Party - which were “face the fact, analyse exactly the truth, speak the truth” and “criticism and self-criticism” - that inspired the journalism. Having investigated the changes in Vietnamese journalism after 1986, this paper will not only explore the new characteristics of Vietnamese journalism but more importantly, their effects to the civil society and democracy inVietnam. It should be noted that due to these new char...

 • 02050001278.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Huệ;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2013)

 • Tổng quan cái nhìn toàn cảnh về nền công nghiệp phát thanh hiện nay. Trình bày một số xu thế phát triển của phát thanh hiện đại, chỉ ra 4 xu hướng phát triển chính, gồm phát thanh công nghệ số, phát thanh qua di động, phát thanh Internet, phát thanh bằng hình ảnh. Điểm khác biệt cơ bản nhất so với phát thanh truyền thống là phương thức phát sóng, và sự tương thích về công nghệ, thiết bị mang tính chất quyết định. Nghiên cứu 2 hình thức phát thanh phi truyền thống là phát thanh Internet và phát thanh trên di động thông qua khảo sát Tuổi trẻ Radio và Viettel Radio, chỉ ra những điểm khác nhau căn bản với phát thanh truyền thống, thế mạnh vượt trội của các hình thức phát thanh mới này. S...