Browsing by Author Đặng, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 05050002939.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Thị Thu Trang (2017)

  • - Phần lớn học sinh THPT có nhận thức trung bình về Sức khỏe tâm thần chiếm tới 72,89% số mẫu tham gia nghiên cứu. - Học sinh THPT có xu hướng lựa chọn những nguồn trợ giúp không chính thức khi có vấn đề SKTT cao hơn nguồn trợ giúp chính thức và nguồn được lựa chọn nhiều hơn cả là bạn thân, sau đó đến các thành viên trong gia đình và đứng thứ 3 là mối quan hệ thân mật, được hiểu là mối quan hệ bạn trai/ bạn gái.. - Không có tương quan nào giữa thang đo mức độ nhận thức về SKTT và bảng hỏi hành vi tìm kiếm trợ giúp của học sinh THPT. Tương tự như vậy, giữa các tiểu thang đo cũng không thể hiện mối tương quan nào giữa tiêu thang đo của thang đo MHLS và bảng hỏi hành vi tìm kiếm trợ gi...

Browsing by Author Đặng, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 05050002939.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Thị Thu Trang (2017)

  • - Phần lớn học sinh THPT có nhận thức trung bình về Sức khỏe tâm thần chiếm tới 72,89% số mẫu tham gia nghiên cứu. - Học sinh THPT có xu hướng lựa chọn những nguồn trợ giúp không chính thức khi có vấn đề SKTT cao hơn nguồn trợ giúp chính thức và nguồn được lựa chọn nhiều hơn cả là bạn thân, sau đó đến các thành viên trong gia đình và đứng thứ 3 là mối quan hệ thân mật, được hiểu là mối quan hệ bạn trai/ bạn gái.. - Không có tương quan nào giữa thang đo mức độ nhận thức về SKTT và bảng hỏi hành vi tìm kiếm trợ giúp của học sinh THPT. Tương tự như vậy, giữa các tiểu thang đo cũng không thể hiện mối tương quan nào giữa tiêu thang đo của thang đo MHLS và bảng hỏi hành vi tìm kiếm trợ gi...