Browsing by Author Đặng, Thanh Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050006747.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Linh;  Advisor: Nguyễn, Cẩm Tú; Đặng, Thanh Hải (2015)

 • Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng chia sẻ hình ảnh, mạng xã hội đã sản sinh ra lượng dữ liệu hình ảnh vô cùng lớn. Cùng với đó là sự gia tăng của nhu cầu tổ chức, tìm kiếm, trích xuất thông tin từ nguồn dữ liệu hình ảnh này. Mỗi hình ảnh thường chứa một số vùng ảnh nhất định, ứng với mỗi vùng ảnh có nội dung và mang ý nghĩa khác nhau. Gán nhãn vùng ảnh nhằm hỗ trợ cho việc phân loại, tìm kiếm, trích xuất thông tin từ ảnh dựa trên các từ khóa. Do khối lượng dữ liệu hình ảnh rất lớn nên việc gán nhãn vùng ảnh thủ công tốn nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, nhu cầu gán nhãn vùng ảnh tự động càng trở nên cấp thiết.; Luận văn thạc sỹ. Hệ thống thông tin -- Trườ...

 • A_L0_00041_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thanh Hải;  Advisor: Ha, Quang Thuy (2006)

 • Introduces main challenges and difficulties on microarray data analysis field of study. The process to design a cDNA microarray experiment is mentioned first. Then we describe all aspects relate to the problem of analysis the cDNA data. Moreover classifica (...)

 • 00060000086.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Thị Điệp; Nguyễn, Việt Cường; Nguyễn, Lê Minh; Hà, Quang Thụy; Đặng, Thanh Hải; Nguyễn, Cẩm Tú; Phạm, Quang Nhật Minh; Nguyễn, Thị Phương Thảo; Trần, Thị Oanh (2008)

 • Nghiên cứu đặc thù ngữ pháp tiếng Việt liên quan tới bài toán phân tích phụ thuộc. Nghiên cứu các phương pháp học máy có thể vận dụng hiệu quả trong quá trình xây dựng mô hình phân tích phụ thuộc: perceptron đa nhãn, SVMs, MIRA. Nghiên cứu và thử nghiệm trên tiếng Việt các phương pháp phân tích phụ thuộc hiện có của tiếng Anh, phân theo hai nhóm: nhóm dựa trên đồ thị và nhóm dựa trên chuyển tiếp. Nghiên cứu hiệu chỉnh đàu ra của phương pháp MST cho phân tích phụ thuộc. Nghiên cứu hướng vận dụng cây phân tích phụ thuộc giải quyết bài toán rút gọn câu. Nghiên cứu phương pháp tự động sinh mục lục tuyến ...

Browsing by Author Đặng, Thanh Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050006747.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Linh;  Advisor: Nguyễn, Cẩm Tú; Đặng, Thanh Hải (2015)

 • Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng chia sẻ hình ảnh, mạng xã hội đã sản sinh ra lượng dữ liệu hình ảnh vô cùng lớn. Cùng với đó là sự gia tăng của nhu cầu tổ chức, tìm kiếm, trích xuất thông tin từ nguồn dữ liệu hình ảnh này. Mỗi hình ảnh thường chứa một số vùng ảnh nhất định, ứng với mỗi vùng ảnh có nội dung và mang ý nghĩa khác nhau. Gán nhãn vùng ảnh nhằm hỗ trợ cho việc phân loại, tìm kiếm, trích xuất thông tin từ ảnh dựa trên các từ khóa. Do khối lượng dữ liệu hình ảnh rất lớn nên việc gán nhãn vùng ảnh thủ công tốn nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, nhu cầu gán nhãn vùng ảnh tự động càng trở nên cấp thiết.; Luận văn thạc sỹ. Hệ thống thông tin -- Trườ...

 • A_L0_00041_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thanh Hải;  Advisor: Ha, Quang Thuy (2006)

 • Introduces main challenges and difficulties on microarray data analysis field of study. The process to design a cDNA microarray experiment is mentioned first. Then we describe all aspects relate to the problem of analysis the cDNA data. Moreover classifica (...)

 • 00060000086.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Thị Điệp; Nguyễn, Việt Cường; Nguyễn, Lê Minh; Hà, Quang Thụy; Đặng, Thanh Hải; Nguyễn, Cẩm Tú; Phạm, Quang Nhật Minh; Nguyễn, Thị Phương Thảo; Trần, Thị Oanh (2008)

 • Nghiên cứu đặc thù ngữ pháp tiếng Việt liên quan tới bài toán phân tích phụ thuộc. Nghiên cứu các phương pháp học máy có thể vận dụng hiệu quả trong quá trình xây dựng mô hình phân tích phụ thuộc: perceptron đa nhãn, SVMs, MIRA. Nghiên cứu và thử nghiệm trên tiếng Việt các phương pháp phân tích phụ thuộc hiện có của tiếng Anh, phân theo hai nhóm: nhóm dựa trên đồ thị và nhóm dựa trên chuyển tiếp. Nghiên cứu hiệu chỉnh đàu ra của phương pháp MST cho phân tích phụ thuộc. Nghiên cứu hướng vận dụng cây phân tích phụ thuộc giải quyết bài toán rút gọn câu. Nghiên cứu phương pháp tự động sinh mục lục tuyến ...