Browsing by Author Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân I : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn; Nguyễn, Đức Thạch
2011Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Vật lý ở trong trường Trung học phổ thông Nguyễn Viết Xuân -Tỉnh Vĩnh Phúc: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn; Tô, Thế Long
2012Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông trong đào tạo theo tín chỉ : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn; Nguyễn, Bá Khương
2013Giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn; Nguyễn, Minh Phúc
2013Quản lý giáo dục đạo đức ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Hà, Nhật Thăng , người hướng dẫn; Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn; Trần, Thị Hải Yến
2013Quản lý giáo dục đạo đức ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Hà, Nhật Thăng , người hướng dẫn; Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn; Trần, Thị Hải Yến
2013Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn; Hà, Văn Công
2013Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn; Hà, Văn Công
2015Quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 14Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Sơn
2013Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn; Bạch, Viết Năm
2015Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 14Đặng, Văn Cúc , người hướng dẫn; Đỗ, Ngọc Quý