Browsing by Author Đặng, Văn Tâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008884.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Văn Tâm (2017)

  • Luận văn đưa ra cái nhìn tổng thể về tự do tín ngưỡng, tôn giáo; những bảo đảm pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thêm vào đó, luận văn phân tích những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam thông qua việc làm rõ thực trạng về những đảm bảo pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật Việt Nam, luận văn chỉ ra những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực này, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả những bảo đảm pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Browsing by Author Đặng, Văn Tâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008884.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Văn Tâm (2017)

  • Luận văn đưa ra cái nhìn tổng thể về tự do tín ngưỡng, tôn giáo; những bảo đảm pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thêm vào đó, luận văn phân tích những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam thông qua việc làm rõ thực trạng về những đảm bảo pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật Việt Nam, luận văn chỉ ra những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực này, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả những bảo đảm pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.