Browsing by Author Đặng, Vũ Huân , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050001216_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mai, Duy Phước;  Advisor: Đặng, Vũ Huân , người hướng dẫn (2012)

  • 92 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu các vấn đề lý luận của pháp luật cạnh tranh về thỏa thuận ấn định giá nhằm hạn chế cạnh tranh. Phân tích các quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện nay điều chỉnh các thỏa thuận ấn định giá nhằm hạn chế cạnh tranh và thực tiễn áp dụng. (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đặng, Vũ Huân , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050001216_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mai, Duy Phước;  Advisor: Đặng, Vũ Huân , người hướng dẫn (2012)

  • 92 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu các vấn đề lý luận của pháp luật cạnh tranh về thỏa thuận ấn định giá nhằm hạn chế cạnh tranh. Phân tích các quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện nay điều chỉnh các thỏa thuận ấn định giá nhằm hạn chế cạnh tranh và thực tiễn áp dụng. (...); Electronic Resources