Browsing by Author Đặng, Xuân Hải, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • V_L0_01703_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Văn Cát;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính, Người hướng dẫn; Đặng, Xuân Hải, Người hướng dẫn (2008)

  • 116 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kiểm tra đánh giá nói chung và kiểm tra đánh giá môn học nói riêng, làm sáng tỏ vai trò của công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học - một yếu tố quan trọng. Nghiên cứu thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học (...); Electronic Resources; Luận văn ThS Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

Browsing by Author Đặng, Xuân Hải, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • V_L0_01703_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Văn Cát;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính, Người hướng dẫn; Đặng, Xuân Hải, Người hướng dẫn (2008)

  • 116 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kiểm tra đánh giá nói chung và kiểm tra đánh giá môn học nói riêng, làm sáng tỏ vai trò của công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học - một yếu tố quan trọng. Nghiên cứu thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học (...); Electronic Resources; Luận văn ThS Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008