Browsing by Author Đồng, Thị Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050001693_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Yến;  Advisor: Phạm, Thị Thu Hoa (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về khí chất – stress và mối quan hệ giữa khí chất và stress. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng kiểu khí chất, stress và quan hệ giữa khí chất và stress ở học sinh Trung học phổ thông thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương. Đề xuất (...)

 • 02050005058.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Yến (2017)

 • Luận án không những góp phần hệ thống hoá, cập nhật một số vấn đề lý luận có liên quan tới định kiến mà còn thiết kế khung lý thuyết và bộ công cụ đo lường định kiến đối với người đồng tính ở sinh viên. Về mặt thực tiễn, qua điều tra khảo sát, luận án phát hiện sinh viên thể hiện định kiến đối với người đồng tính nam ở mức độ cao nhưng lại thể hiện định kiến ở mức độ thấp đối với người đồng tính nữ; mức độ định kiến ở từng thành tố khuôn mẫu, phản ứng cảm xúc và niềm tin tiêu cực là khác nhau trên từng tiểu thang đo lường định kiến đối với người đồng tính nữ, đồng tính nam. Tuy nhiên, phản ứng cảm xúc là thành tố được sinh viên thể hiện định kiến ở m...

Browsing by Author Đồng, Thị Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050001693_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Yến;  Advisor: Phạm, Thị Thu Hoa (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về khí chất – stress và mối quan hệ giữa khí chất và stress. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng kiểu khí chất, stress và quan hệ giữa khí chất và stress ở học sinh Trung học phổ thông thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương. Đề xuất (...)

 • 02050005058.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Yến (2017)

 • Luận án không những góp phần hệ thống hoá, cập nhật một số vấn đề lý luận có liên quan tới định kiến mà còn thiết kế khung lý thuyết và bộ công cụ đo lường định kiến đối với người đồng tính ở sinh viên. Về mặt thực tiễn, qua điều tra khảo sát, luận án phát hiện sinh viên thể hiện định kiến đối với người đồng tính nam ở mức độ cao nhưng lại thể hiện định kiến ở mức độ thấp đối với người đồng tính nữ; mức độ định kiến ở từng thành tố khuôn mẫu, phản ứng cảm xúc và niềm tin tiêu cực là khác nhau trên từng tiểu thang đo lường định kiến đối với người đồng tính nữ, đồng tính nam. Tuy nhiên, phản ứng cảm xúc là thành tố được sinh viên thể hiện định kiến ở m...