Browsing by Author Đỗ, Đăng Chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007472.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Đăng Chính;  Advisor: Nguyễn, Việt Khôi (2016)

  • Cung cấp một cái nhìn khách quan và thực tế về ảnh hưởng của trận động đất, sóng thần tại Nhật Bản đến hoạt động kinh doanh của các Công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Những hệ lụy đối với tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam – cụ thể qua hoạt động kinh doanh của các Công ty Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2009 đến 2015. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh của các Công ty Nhật Bản tại Việt Nam sau thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản cho đến giai đoạn 2016 – 2020.

Browsing by Author Đỗ, Đăng Chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007472.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Đăng Chính;  Advisor: Nguyễn, Việt Khôi (2016)

  • Cung cấp một cái nhìn khách quan và thực tế về ảnh hưởng của trận động đất, sóng thần tại Nhật Bản đến hoạt động kinh doanh của các Công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Những hệ lụy đối với tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam – cụ thể qua hoạt động kinh doanh của các Công ty Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2009 đến 2015. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh của các Công ty Nhật Bản tại Việt Nam sau thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản cho đến giai đoạn 2016 – 2020.