Browsing by Author Đỗ, Đức Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02232.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Đức Anh (2009)

  • Làm rõ cơ sở lý luận, tầm quan trọng và ý nghĩa của Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) trong phát triển quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ. Nghiên cứu, phân tích và làm rõ những lợi ích và những hạn chế mà PNTR mang lại đối với thương mại Việt Nam, trong điều kiện Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Kiến nghị một số nhóm giải pháp bao gồm: nhóm giải pháp vĩ mô (hoàn thiện cơ chế, chính sách và môi trường pháp lý của Việt Nam; thống nhất nhận thức và có tư duy đúng về vai trò của nền kinh tế Hoa Kỳ đối với khả năng bứt phá phát triển của nền kinh tế Việt Nam; quan tâm phát triển và chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu sang thị trườ...

Browsing by Author Đỗ, Đức Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02232.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Đức Anh (2009)

  • Làm rõ cơ sở lý luận, tầm quan trọng và ý nghĩa của Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) trong phát triển quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ. Nghiên cứu, phân tích và làm rõ những lợi ích và những hạn chế mà PNTR mang lại đối với thương mại Việt Nam, trong điều kiện Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Kiến nghị một số nhóm giải pháp bao gồm: nhóm giải pháp vĩ mô (hoàn thiện cơ chế, chính sách và môi trường pháp lý của Việt Nam; thống nhất nhận thức và có tư duy đúng về vai trò của nền kinh tế Hoa Kỳ đối với khả năng bứt phá phát triển của nền kinh tế Việt Nam; quan tâm phát triển và chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu sang thị trườ...