Browsing by Author Đỗ, Đức Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 4108-85-7718-2-10-20171019.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh; Nguyễn, Thị Hoài Phương (2017)

 • Là một khái niệm pháp lý cơ bản, phức tạp, có ý nghĩa lý luận - thực tiễn pháp lý quan trọng nên “Nguồn pháp luật” đã được nhiều nhà khoa học pháp lý trên thế giới và Việt Nam quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, sự vận động của thực tiễn đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng cũng đòi hỏi việc nghiên cứu để tiếp tục nâng cao nhận thức về nguồn pháp luật và hiệu quả của công tác pháp luật

 • 00080000343_d.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2017)

 • Cũng giống như các hệ cơ quan khác, hệ hô hấp được xét theo trình tự nhất định từ cấu tạo tới chức năng. Một số bệnh cơ bản thường gặp về hô hấp được đề cập tới nhàm giúp bạn đọc tìm hiếu thêm về tầm quan trụng của hệ cơ quan này. Ọua phần này, bạn đọc có thể thấy được, chỉ có thường xuyên luyện tập hô hấp mới đảm bảo được cuộc sống khoẻ mạnh, bình thường

 • 215-1-418-1-10-20160404.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh; Nguyễn, Văn Thủy (2015)

 • Là tư tưởng chính thống và chiếm địa vị chủ yếu trong lịch sử Trung Quốc, Nho giáo đã góp phần xây dựng một dạng thức đặc trưng của cấu hình tư tưởng và cấu hình tư duy phương Đông.Giá trị của học thuyết Đức trị của Khổng Tử là đã đưa đếnchủ nghĩa nhân bản pháp luật mà người Trung Hoa gọi là Nhân trị chủ nghĩa. Việc nghiên cứu, khẳng định những giá trị của học thuyết này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa - một sứ mệnh lịch sử mà Đảng và nhân dân ta đang phấn đấu thực hiện.

 • 05050002492.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đức Minh (2016)

 • - Về lý luận đã làm rõ các khái niệm: Quản lý, chức năng quản lý, quản lý hoạt động dạy học tiểu học, khái niệm công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, các yếu tố tác động đến. - Về thực tiễn đã tiến hành nghiên cứu điều tra thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. - Căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn luận văn đã đề xuất các biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. - Đề tài cũng đã phân tích được mối liên hệ giữa các biện pháp, khảo nghiệm về mặt nhận ...

 • 4054-85-7523-1-10-20170329.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh (2017)

 • Vùng Tây Bắc có vị thế địa chính trị vô cùng quan trọng, liên quan mật thiết đến sự tồn vong và hưng thịnh của đất nước. Nghiên cứu những tác động, ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến việc phát sinh và phát triển của các loại tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc góp phần nhận diện, làm rõ những đặc điểm, yêu cầu, thuận lợi và thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trên địa bàn chiến lược Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

 • 00050006095.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Dịu;  Advisor: Đỗ, Đức Minh (2015)

 • Bằng các phương pháp nghiên cứu phổ biến của khoa học pháp lý và khoa học lịch sử như: Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp thống kê tư liệu và phương pháp phán đoán khoa học; Phương pháp luật học so sánh luận văn đã góp phần nhận diện đầy đủ hơn Tư tường Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ trên các phương diện: khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò và làm sáng tỏ chính sách, pháp luật và việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, luận văn cũng đã chỉ ra những yếu tố tích cực, tiến bộ mang ý nghĩa đương đại đối với quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trước yêu cầu tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy...

 • 00050004000_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Việt;  Advisor: Đỗ, Đức Minh (2014)

 • Luận văn nghiên cứu các vấn đề cơ bản về lý luận về ý thức pháp luật, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận về ý thức pháp luật của người chưa thành niên, từ đó góp phần làm phong phú thêm kiến thức lý luận chung về Nhà nước và pháp luật; nghiên cứu thực trạng ý thức pháp luật của người chưa thành niên trên địa bàn quận Hoàng Mai, từ đó đặt ra những vấn đề mang tính khách quan phải nâng cao ý thức pháp luật người chưa thành niên; Đề xuất những phương hướng và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật cho người chưa thành niên trên địa bàn quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Browsing by Author Đỗ, Đức Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 4108-85-7718-2-10-20171019.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh; Nguyễn, Thị Hoài Phương (2017)

 • Là một khái niệm pháp lý cơ bản, phức tạp, có ý nghĩa lý luận - thực tiễn pháp lý quan trọng nên “Nguồn pháp luật” đã được nhiều nhà khoa học pháp lý trên thế giới và Việt Nam quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, sự vận động của thực tiễn đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng cũng đòi hỏi việc nghiên cứu để tiếp tục nâng cao nhận thức về nguồn pháp luật và hiệu quả của công tác pháp luật

 • 00080000343_d.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2017)

 • Cũng giống như các hệ cơ quan khác, hệ hô hấp được xét theo trình tự nhất định từ cấu tạo tới chức năng. Một số bệnh cơ bản thường gặp về hô hấp được đề cập tới nhàm giúp bạn đọc tìm hiếu thêm về tầm quan trụng của hệ cơ quan này. Ọua phần này, bạn đọc có thể thấy được, chỉ có thường xuyên luyện tập hô hấp mới đảm bảo được cuộc sống khoẻ mạnh, bình thường

 • 215-1-418-1-10-20160404.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh; Nguyễn, Văn Thủy (2015)

 • Là tư tưởng chính thống và chiếm địa vị chủ yếu trong lịch sử Trung Quốc, Nho giáo đã góp phần xây dựng một dạng thức đặc trưng của cấu hình tư tưởng và cấu hình tư duy phương Đông.Giá trị của học thuyết Đức trị của Khổng Tử là đã đưa đếnchủ nghĩa nhân bản pháp luật mà người Trung Hoa gọi là Nhân trị chủ nghĩa. Việc nghiên cứu, khẳng định những giá trị của học thuyết này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa - một sứ mệnh lịch sử mà Đảng và nhân dân ta đang phấn đấu thực hiện.

 • 05050002492.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đức Minh (2016)

 • - Về lý luận đã làm rõ các khái niệm: Quản lý, chức năng quản lý, quản lý hoạt động dạy học tiểu học, khái niệm công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, các yếu tố tác động đến. - Về thực tiễn đã tiến hành nghiên cứu điều tra thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. - Căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn luận văn đã đề xuất các biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. - Đề tài cũng đã phân tích được mối liên hệ giữa các biện pháp, khảo nghiệm về mặt nhận ...

 • 4054-85-7523-1-10-20170329.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh (2017)

 • Vùng Tây Bắc có vị thế địa chính trị vô cùng quan trọng, liên quan mật thiết đến sự tồn vong và hưng thịnh của đất nước. Nghiên cứu những tác động, ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến việc phát sinh và phát triển của các loại tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc góp phần nhận diện, làm rõ những đặc điểm, yêu cầu, thuận lợi và thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trên địa bàn chiến lược Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

 • 00050006095.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Dịu;  Advisor: Đỗ, Đức Minh (2015)

 • Bằng các phương pháp nghiên cứu phổ biến của khoa học pháp lý và khoa học lịch sử như: Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp thống kê tư liệu và phương pháp phán đoán khoa học; Phương pháp luật học so sánh luận văn đã góp phần nhận diện đầy đủ hơn Tư tường Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ trên các phương diện: khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò và làm sáng tỏ chính sách, pháp luật và việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, luận văn cũng đã chỉ ra những yếu tố tích cực, tiến bộ mang ý nghĩa đương đại đối với quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trước yêu cầu tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy...

 • 00050004000_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Việt;  Advisor: Đỗ, Đức Minh (2014)

 • Luận văn nghiên cứu các vấn đề cơ bản về lý luận về ý thức pháp luật, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận về ý thức pháp luật của người chưa thành niên, từ đó góp phần làm phong phú thêm kiến thức lý luận chung về Nhà nước và pháp luật; nghiên cứu thực trạng ý thức pháp luật của người chưa thành niên trên địa bàn quận Hoàng Mai, từ đó đặt ra những vấn đề mang tính khách quan phải nâng cao ý thức pháp luật người chưa thành niên; Đề xuất những phương hướng và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật cho người chưa thành niên trên địa bàn quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.