Browsing by Author Đỗ, Anh Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Anh Chung; Nguyễn, Văn Lợi; Vũ, Đức Minh (2013)

 • Trong các công trình thủy lợi nói chung, các đập đá đổ, bê tông bản mặt nói riêng, sau khi hồ tích nước giữa lớp bê tông bản mặt và đập đá đổ thường xuất hiện hiện tượng “thoát không”. Đây là hiện tượng tách các lớp vật liệu khác nhau giữa tấm bê tông bản mặt, lớp vữa lót và lớp đệm tạo ra khoảng rỗng có thể chứa nước hoặc không khí. Khi gặp hiện tượng này việc phân bố ứng suất và cơ chế làm việc của các tấm bê tông bản mặt sẽ bị ảnh hưởng và tác động đến khả năng chống thấm và tuổi thọ công trình. Bài báo giới thiệu một số kết quả mới thu được khi ứng dụng phương pháp Ra đa đất để xác định nhanh hiện tượng “thoát không” dưới tấm bê tông bản mặt tại đập hồ chứa nước Cửa Đạt - huyện Th...

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2015)

 • Xác định được vị trí đường bão hòa trong thân đập đất làm cơ sở nhận định, phân tích tình hình thấm, cũng như đánh giá sự ổn định, an toàn của đập là một việc làm hết sức cần thiết. Bài báo trình bày một số kết quả thử nghiệm về ảnh hưởng của hệ thống ống pizomet đến số liệu của các phép đo điện đa cực trên thân đập. Đồng thời cũng trình bày các kết quả đo đạc và xử lý số liệu phương pháp Thăm dò điện đa cực truyền thống và Thăm dò điện đa cực tiên tiến để xác định đường bão hòa, so sánh với kết quả xác định theo các ống pizomet cùng thời điểm khảo sát. Từ đó rút ra các kết luận về hiệu quả áp dụng của phương pháp Thăm dò điện đa cực tiên tiến đối với việc xác định đường bão hòa. Các ...

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2013)

 • This paper presents some main results of the theoritical and physical models for seepage area in dams and dikes in conjunction with application of mathematics, Physics and EarthImage 2D software (for the Multi-electrode Resistivity Imaging method), Reflex software (for the Ground Penetrating Radar method). Also, it shows results study of selecting the optimal measuring array from different measuring arrays of the Multi-electrode Resistivity Imaging method for the theoritical and physical model. From those experimetnts, we conclude about effectiveness of applying the Ground Penetrating Radar and Improved Multi-electrode Resistivi...

 • 00060000213.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2013)

 • các phương pháp địa vật lý, đặc biệt là phương pháp Ra đa đất và thăm dò điện đa cực trong nghiên cứu phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất. Xây dựng, nghiên cứu mô hình lý thuyết và thực tế đối với một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất. Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng và đề xuất quy trình khảo sát và thu thập số liệu để kết hợp hai phương pháp Ra đa đất và thăm dò điện đa cực cải tiến phục vụ cho việc phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất Việt Nam. Thiết lập chương trình xử lý, phân tích số liệu Ra đa đất, Thăm dò điện đa cực cải tiến phục vụ cho việc phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất ở Việt Nam. Sử ...

 • TC_02681.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2011)

 • Small and shallow caves are frequently found on the dike and dam system inside our country, leading to some risks of subsidence, seepage, even dyke and dam rupture. The handling of this problem is relatively simple if we can accurately identify the location of these hollow caves. The question is how to study and find out the geophysical method to quickly and accurately determine the location and size of these caves for timely treatment in order to improve the efficiency of the survey. This paper presents some new results obtained when studying and applying the Improved multi-electrode (2D and 3D) and Ground penetrating radar methods to rapidly determine the hollow caves at K1...

 • document(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Anh Chung; Vũ, Đức Minh (2018)

 • Trong các công trình thủy lợi nói chung, các đập đá đổ và bê tông lát máinói riêng, sau một thời gian sử dụng thường xuất hiện hiện tượng “thoát không”. Những “thoát không” (lớp rỗng) này không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến mái đập gây ra thấm, rỏ rỉ làm giảm tuổi thọ công trình. Bài báo giới thiệu một số kết quả mới thu được khi ứng dụng phương pháp Nhiệt Hồng ngoại để đánh giá khả năng phát hiện “thoát không” dưới lớp bê tông lát mái trên đê và đậpthông qua việc nghiên cứu mô hình (Thời gian thuận tiện để xác định “thoát không”;Nhiệt độ chênh lệch tối thiểu xác định được “thoát không”; Kích thước tối thiểu của “thoát không” có thểxác định được bằngphươ...

Browsing by Author Đỗ, Anh Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Anh Chung; Nguyễn, Văn Lợi; Vũ, Đức Minh (2013)

 • Trong các công trình thủy lợi nói chung, các đập đá đổ, bê tông bản mặt nói riêng, sau khi hồ tích nước giữa lớp bê tông bản mặt và đập đá đổ thường xuất hiện hiện tượng “thoát không”. Đây là hiện tượng tách các lớp vật liệu khác nhau giữa tấm bê tông bản mặt, lớp vữa lót và lớp đệm tạo ra khoảng rỗng có thể chứa nước hoặc không khí. Khi gặp hiện tượng này việc phân bố ứng suất và cơ chế làm việc của các tấm bê tông bản mặt sẽ bị ảnh hưởng và tác động đến khả năng chống thấm và tuổi thọ công trình. Bài báo giới thiệu một số kết quả mới thu được khi ứng dụng phương pháp Ra đa đất để xác định nhanh hiện tượng “thoát không” dưới tấm bê tông bản mặt tại đập hồ chứa nước Cửa Đạt - huyện Th...

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2015)

 • Xác định được vị trí đường bão hòa trong thân đập đất làm cơ sở nhận định, phân tích tình hình thấm, cũng như đánh giá sự ổn định, an toàn của đập là một việc làm hết sức cần thiết. Bài báo trình bày một số kết quả thử nghiệm về ảnh hưởng của hệ thống ống pizomet đến số liệu của các phép đo điện đa cực trên thân đập. Đồng thời cũng trình bày các kết quả đo đạc và xử lý số liệu phương pháp Thăm dò điện đa cực truyền thống và Thăm dò điện đa cực tiên tiến để xác định đường bão hòa, so sánh với kết quả xác định theo các ống pizomet cùng thời điểm khảo sát. Từ đó rút ra các kết luận về hiệu quả áp dụng của phương pháp Thăm dò điện đa cực tiên tiến đối với việc xác định đường bão hòa. Các ...

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2013)

 • This paper presents some main results of the theoritical and physical models for seepage area in dams and dikes in conjunction with application of mathematics, Physics and EarthImage 2D software (for the Multi-electrode Resistivity Imaging method), Reflex software (for the Ground Penetrating Radar method). Also, it shows results study of selecting the optimal measuring array from different measuring arrays of the Multi-electrode Resistivity Imaging method for the theoritical and physical model. From those experimetnts, we conclude about effectiveness of applying the Ground Penetrating Radar and Improved Multi-electrode Resistivi...

 • 00060000213.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2013)

 • các phương pháp địa vật lý, đặc biệt là phương pháp Ra đa đất và thăm dò điện đa cực trong nghiên cứu phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất. Xây dựng, nghiên cứu mô hình lý thuyết và thực tế đối với một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất. Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng và đề xuất quy trình khảo sát và thu thập số liệu để kết hợp hai phương pháp Ra đa đất và thăm dò điện đa cực cải tiến phục vụ cho việc phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất Việt Nam. Thiết lập chương trình xử lý, phân tích số liệu Ra đa đất, Thăm dò điện đa cực cải tiến phục vụ cho việc phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất ở Việt Nam. Sử ...

 • TC_02681.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2011)

 • Small and shallow caves are frequently found on the dike and dam system inside our country, leading to some risks of subsidence, seepage, even dyke and dam rupture. The handling of this problem is relatively simple if we can accurately identify the location of these hollow caves. The question is how to study and find out the geophysical method to quickly and accurately determine the location and size of these caves for timely treatment in order to improve the efficiency of the survey. This paper presents some new results obtained when studying and applying the Improved multi-electrode (2D and 3D) and Ground penetrating radar methods to rapidly determine the hollow caves at K1...

 • document(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Anh Chung; Vũ, Đức Minh (2018)

 • Trong các công trình thủy lợi nói chung, các đập đá đổ và bê tông lát máinói riêng, sau một thời gian sử dụng thường xuất hiện hiện tượng “thoát không”. Những “thoát không” (lớp rỗng) này không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến mái đập gây ra thấm, rỏ rỉ làm giảm tuổi thọ công trình. Bài báo giới thiệu một số kết quả mới thu được khi ứng dụng phương pháp Nhiệt Hồng ngoại để đánh giá khả năng phát hiện “thoát không” dưới lớp bê tông lát mái trên đê và đậpthông qua việc nghiên cứu mô hình (Thời gian thuận tiện để xác định “thoát không”;Nhiệt độ chênh lệch tối thiểu xác định được “thoát không”; Kích thước tối thiểu của “thoát không” có thểxác định được bằngphươ...