Browsing by Author Đỗ, Lê Thùy Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008763.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Lê Thùy Dương (2017)

  • - Làm sáng tỏ khái niệm vềđa dạng sinh học, động vật hoang dã, phân loại động vật hoang dã và vai trò của chúng. - Phân tích mối quan hệ giữa động vật hoang dã và đa dạng sinh học, lý giải sự cần thiết phải bảo vệ động vật hoang dã bằng pháp luật. - Nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về bảo vệ động vật hoang dã, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này. - Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ động vật hoang dã của Việt Nam bao gồm các quy định quản lý về bảo vệ động vật hoang dã, quy định về xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã và các quy định về xử lý tang vật là động vật ...

Browsing by Author Đỗ, Lê Thùy Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008763.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Lê Thùy Dương (2017)

  • - Làm sáng tỏ khái niệm vềđa dạng sinh học, động vật hoang dã, phân loại động vật hoang dã và vai trò của chúng. - Phân tích mối quan hệ giữa động vật hoang dã và đa dạng sinh học, lý giải sự cần thiết phải bảo vệ động vật hoang dã bằng pháp luật. - Nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về bảo vệ động vật hoang dã, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này. - Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ động vật hoang dã của Việt Nam bao gồm các quy định quản lý về bảo vệ động vật hoang dã, quy định về xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã và các quy định về xử lý tang vật là động vật ...