Browsing by Author Đỗ, Ngọc Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 53
 • 00050007066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Quốc Việt;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận quyền con người và việc bảo vệ quyền con người của người bị tình nghi phạm tội – người bị buộc tội (người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can) và người bị hại, người làm chứng, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi liên quan đến vụ án… trong giai đoạn khởi tố, điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam.

 • 00050007708.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hải Yến;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2016)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên khảo với những đóng góp về mặt khoa học trong việc phân tích một cách tương đối toàn diện về bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự. Kết quả nghiên cứu luận văn có những điểm mới về mặt khoa học như sau: Thứ nhất, phân tích và làm rõ các khái niệm quyền con người, người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự, cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự..., các nguyên tắc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường, cơ quan tố tụng có trách nhiệm bồi thường; các nguyên tắc xác định tính chất, mức độ thiệt hại; tính khả thi của quá trình BTTH; vai ...

 • 00050007708.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hải Yến;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2016)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên khảo với những đóng góp về mặt khoa học trong việc phân tích một cách tương đối toàn diện về bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự. Kết quả nghiên cứu luận văn có những điểm mới về mặt khoa học như sau: Thứ nhất, phân tích và làm rõ các khái niệm quyền con người, người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự, cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự..., các nguyên tắc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường, cơ quan tố tụng có trách nhiệm bồi thường; các nguyên tắc xác định tính chất, mức độ thiệt hại; tính khả thi của quá trình BTTH; vai ...

 • 00050007604.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Thiện;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2016)

 • Luận văn đi sâu vào nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Trong đó đi sâu vào nghiên cứu các ấn đề: khái quát về người chưa thành niên, tâm lý của lứa tuổi chưa thành niên, đặc điểm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi cũng như sự tác động của đời sống xã hội với tâm lý và hành vi phạm tội của lứa tuổi chưa thành niên; chính sách hình sự của Nhà nước xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội;quá trình phát triển của pháp lật Việt Nam về áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đối với người chưa thành niên phạm tội;những quy định của pháp luật hình sự về các tình tiết giảm nhẹ trách nh...

 • 00050006217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Thị Phương Anh;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • Luận văn tổng hợp các quan điểm cơ bản liên quan đến vấn đề các tội có liên quan đến HIV trong luật hình sự Việt Nam. Từ đó luận văn rút ra khái niệm, đặc điểm của các tội có liên quan đến HIV. Trong nghiên cứu của đề tài, luận văn trình bày về hai tội phạm được quy định trong BLHS năm 1999 về các tội có liên quan đến HIV là tội lây truyền HIV cho người khác và Tội cố ý truyền HIV cho người khác. Từ đó luận văn giải quyết vấn đề các dấu hiệu pháp lý của các tội có liên quan đến HIV ở các yếu tố khách thể, chủ thể, mặt khách quan, mặt chủ quan. Ngoài nghiên cứu về các tội có liên quan đến HIV theo luật hình sự Việt Nam luận văn còn tìm hiểu các quy định có tính chất tương tự trong BLHS...

 • 00050005587.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Giang;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về dấu hiệu định lượng trong Luật hình sự Việt Nam: Khái niệm, vai trò, vị trí của định lượng trong Luật hình sự Việt Nam. Chế định liên quan: Cấu thành tội phạm, trách nhiệm hình sự, định tội danh, quyết định hình phạt. - Nghiên cứu quá trình lập pháp Hình sự Việt Nam từ trước cho đến nay. - Nghiên cứu Luật hình sự trong một số nước. - Nghiên cứu để xây dựng giải pháp hoàn thiện pháp luật và các giải pháp khác về đấu tranh và phòng ngừa tội phạm. Phạm vi nghiên cứu: Dựa trên số liệu địa bàn tỉnh Đăk Nông.

 • 00050004305.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thanh Loan;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2014)

 • Luận văn đã giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về những vấn đề lý luận của Hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong Luật hình sự Việt Nam. Trong chương một của luận văn đã đưa ra được khái niệm của hoãn chấp hành hình phạt tù, khái niệm tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; Mục đích và ý nghĩa của hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; Mối quan hệ giữa thi hành án hình phạt tù với hoãn chấp hành hình phạt tù, mối quan hệ giữa thi hành án hình phạt tù với tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Tron...

 • 00050006520.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Kim Thanh;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • Luận văn đã xây dựng khái niệm và chỉ ra những đặc trưng cơ bản của các tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, động vật, thực vật. Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về các tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, động vật, thực vật trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014. Từ đó, tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế để làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp và kiến nghị. Luận văn đã đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về các tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, động vật, thực vật

 • 00050000624_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoài Thu;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2009)

 • Nghiên cứu là làm rõ được quy định của pháp luật về luật sư, hoạt động của luật sư trong tố tụng hình sự. Phân tích và làm rõ thực tiễn thực hiện pháp luật, những kết quả đạt được, cũng như những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động tố tụng hình sự của luật (...)

 • 00050006365.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Thúy Hòa;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quan điểm, chính sách hình sự của Đảng, Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao để phòng, chống tham nhũng nói chung và xét xử các vụ án tham nhũng nói riêng. Luận văn đã phân tích kết quả xét xử các vụ án tham nhũng, những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong các tác xét xử các vụ án tham nhũng của Tòa án nhân dân hiện nay. Từ đó luận văn đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án tham nhũng: các giải pháp pháp lí (hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về nguyên tắc tranh tụng, về giám định tư pháp, về nhân chứng và tố giác tham nhũng), giải pháp về cải cách tư pháp và hệ thống tổ chức tòa án, giải p...

 • 00050000820_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Tùng;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2010)

 • Trình bày những nội dung cơ bản về khái niệm, đặc điểm của thi hành án hình sự và các nguyên tắc của hoạt động thi hành án hình sự. Nghiên cứu các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về đưa bản án hình sự vào thi hành. Trên cơ sở đó so sánh, đối chiếu (...)

 • 00050004080.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lò, Thị Thúy; Đỗ, Ngọc Quang (2014)

 • Luận văn đã nghiên cứu, làm sáng tỏ những khái niệm, đặc điểm chủ yếu của tố tụng hình sự, tố tụng hình sự tranh tụng và tố tụng hình sự thẩm vấn. Từ đó có sự so sánh, đối chiếu những ưu và nhược điểm, tính khả thi của hai mô hình tố tụng này đối với thực tiễn tố tụng ở Việt Nam. Luận văn cũng đã phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề về lịch sử phát triển, đặc điểm cũng như những yêu cầu của cải cách tư pháp liên quan đến tố tụng hình sự Việt Nam. Qua đó, tiếp thu những kinh nghiệm và đưa ra giải pháp trong việc lựa chọn mô hình tố tụng hình sự phù hợp với quá trình cải cách tư pháp hiện nay của nước ta

 • 00050004080_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lò, Thị Thúy;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2014)

 • Luận văn đã nghiên cứu, làm sáng tỏ những khái niệm, đặc điểm chủ yếu của tố tụng hình sự, tố tụng hình sự tranh tụng và tố tụng hình sự thẩm vấn. Từ đó có sự so sánh, đối chiếu những ưu và nhược điểm, tính khả thi của hai mô hình tố tụng này đối với thực tiễn tố tụng ở Việt Nam. Luận văn cũng đã phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề về lịch sử phát triển, đặc điểm cũng như những yêu cầu của cải cách tư pháp liên quan đến tố tụng hình sự Việt Nam. Qua đó, tiếp thu những kinh nghiệm và đưa ra giải pháp trong việc lựa chọn mô hình tố tụng hình sự phù hợp với quá trình cải cách tư pháp hiện nay của nước ta.

Browsing by Author Đỗ, Ngọc Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 53
 • 00050007066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Quốc Việt;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận quyền con người và việc bảo vệ quyền con người của người bị tình nghi phạm tội – người bị buộc tội (người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can) và người bị hại, người làm chứng, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi liên quan đến vụ án… trong giai đoạn khởi tố, điều tra các vụ án hình sự ở Việt Nam.

 • 00050007708.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hải Yến;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2016)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên khảo với những đóng góp về mặt khoa học trong việc phân tích một cách tương đối toàn diện về bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự. Kết quả nghiên cứu luận văn có những điểm mới về mặt khoa học như sau: Thứ nhất, phân tích và làm rõ các khái niệm quyền con người, người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự, cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự..., các nguyên tắc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường, cơ quan tố tụng có trách nhiệm bồi thường; các nguyên tắc xác định tính chất, mức độ thiệt hại; tính khả thi của quá trình BTTH; vai ...

 • 00050007708.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hải Yến;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2016)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên khảo với những đóng góp về mặt khoa học trong việc phân tích một cách tương đối toàn diện về bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự. Kết quả nghiên cứu luận văn có những điểm mới về mặt khoa học như sau: Thứ nhất, phân tích và làm rõ các khái niệm quyền con người, người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự, cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự..., các nguyên tắc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường, cơ quan tố tụng có trách nhiệm bồi thường; các nguyên tắc xác định tính chất, mức độ thiệt hại; tính khả thi của quá trình BTTH; vai ...

 • 00050007604.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Thiện;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2016)

 • Luận văn đi sâu vào nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Trong đó đi sâu vào nghiên cứu các ấn đề: khái quát về người chưa thành niên, tâm lý của lứa tuổi chưa thành niên, đặc điểm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi cũng như sự tác động của đời sống xã hội với tâm lý và hành vi phạm tội của lứa tuổi chưa thành niên; chính sách hình sự của Nhà nước xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội;quá trình phát triển của pháp lật Việt Nam về áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đối với người chưa thành niên phạm tội;những quy định của pháp luật hình sự về các tình tiết giảm nhẹ trách nh...

 • 00050006217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Thị Phương Anh;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • Luận văn tổng hợp các quan điểm cơ bản liên quan đến vấn đề các tội có liên quan đến HIV trong luật hình sự Việt Nam. Từ đó luận văn rút ra khái niệm, đặc điểm của các tội có liên quan đến HIV. Trong nghiên cứu của đề tài, luận văn trình bày về hai tội phạm được quy định trong BLHS năm 1999 về các tội có liên quan đến HIV là tội lây truyền HIV cho người khác và Tội cố ý truyền HIV cho người khác. Từ đó luận văn giải quyết vấn đề các dấu hiệu pháp lý của các tội có liên quan đến HIV ở các yếu tố khách thể, chủ thể, mặt khách quan, mặt chủ quan. Ngoài nghiên cứu về các tội có liên quan đến HIV theo luật hình sự Việt Nam luận văn còn tìm hiểu các quy định có tính chất tương tự trong BLHS...

 • 00050005587.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Giang;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về dấu hiệu định lượng trong Luật hình sự Việt Nam: Khái niệm, vai trò, vị trí của định lượng trong Luật hình sự Việt Nam. Chế định liên quan: Cấu thành tội phạm, trách nhiệm hình sự, định tội danh, quyết định hình phạt. - Nghiên cứu quá trình lập pháp Hình sự Việt Nam từ trước cho đến nay. - Nghiên cứu Luật hình sự trong một số nước. - Nghiên cứu để xây dựng giải pháp hoàn thiện pháp luật và các giải pháp khác về đấu tranh và phòng ngừa tội phạm. Phạm vi nghiên cứu: Dựa trên số liệu địa bàn tỉnh Đăk Nông.

 • 00050004305.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thanh Loan;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2014)

 • Luận văn đã giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về những vấn đề lý luận của Hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong Luật hình sự Việt Nam. Trong chương một của luận văn đã đưa ra được khái niệm của hoãn chấp hành hình phạt tù, khái niệm tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; Mục đích và ý nghĩa của hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; Mối quan hệ giữa thi hành án hình phạt tù với hoãn chấp hành hình phạt tù, mối quan hệ giữa thi hành án hình phạt tù với tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Tron...

 • 00050006520.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Kim Thanh;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • Luận văn đã xây dựng khái niệm và chỉ ra những đặc trưng cơ bản của các tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, động vật, thực vật. Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về các tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, động vật, thực vật trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014. Từ đó, tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế để làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp và kiến nghị. Luận văn đã đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về các tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, động vật, thực vật

 • 00050000624_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoài Thu;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2009)

 • Nghiên cứu là làm rõ được quy định của pháp luật về luật sư, hoạt động của luật sư trong tố tụng hình sự. Phân tích và làm rõ thực tiễn thực hiện pháp luật, những kết quả đạt được, cũng như những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động tố tụng hình sự của luật (...)

 • 00050006365.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Thúy Hòa;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quan điểm, chính sách hình sự của Đảng, Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao để phòng, chống tham nhũng nói chung và xét xử các vụ án tham nhũng nói riêng. Luận văn đã phân tích kết quả xét xử các vụ án tham nhũng, những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong các tác xét xử các vụ án tham nhũng của Tòa án nhân dân hiện nay. Từ đó luận văn đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án tham nhũng: các giải pháp pháp lí (hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về nguyên tắc tranh tụng, về giám định tư pháp, về nhân chứng và tố giác tham nhũng), giải pháp về cải cách tư pháp và hệ thống tổ chức tòa án, giải p...

 • 00050000820_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Tùng;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2010)

 • Trình bày những nội dung cơ bản về khái niệm, đặc điểm của thi hành án hình sự và các nguyên tắc của hoạt động thi hành án hình sự. Nghiên cứu các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về đưa bản án hình sự vào thi hành. Trên cơ sở đó so sánh, đối chiếu (...)

 • 00050004080.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lò, Thị Thúy; Đỗ, Ngọc Quang (2014)

 • Luận văn đã nghiên cứu, làm sáng tỏ những khái niệm, đặc điểm chủ yếu của tố tụng hình sự, tố tụng hình sự tranh tụng và tố tụng hình sự thẩm vấn. Từ đó có sự so sánh, đối chiếu những ưu và nhược điểm, tính khả thi của hai mô hình tố tụng này đối với thực tiễn tố tụng ở Việt Nam. Luận văn cũng đã phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề về lịch sử phát triển, đặc điểm cũng như những yêu cầu của cải cách tư pháp liên quan đến tố tụng hình sự Việt Nam. Qua đó, tiếp thu những kinh nghiệm và đưa ra giải pháp trong việc lựa chọn mô hình tố tụng hình sự phù hợp với quá trình cải cách tư pháp hiện nay của nước ta

 • 00050004080_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lò, Thị Thúy;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2014)

 • Luận văn đã nghiên cứu, làm sáng tỏ những khái niệm, đặc điểm chủ yếu của tố tụng hình sự, tố tụng hình sự tranh tụng và tố tụng hình sự thẩm vấn. Từ đó có sự so sánh, đối chiếu những ưu và nhược điểm, tính khả thi của hai mô hình tố tụng này đối với thực tiễn tố tụng ở Việt Nam. Luận văn cũng đã phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề về lịch sử phát triển, đặc điểm cũng như những yêu cầu của cải cách tư pháp liên quan đến tố tụng hình sự Việt Nam. Qua đó, tiếp thu những kinh nghiệm và đưa ra giải pháp trong việc lựa chọn mô hình tố tụng hình sự phù hợp với quá trình cải cách tư pháp hiện nay của nước ta.