Browsing by Author Đỗ, Ngọc Thống, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050000331_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Thanh Hương;  Advisor: Đỗ, Ngọc Thống, người hướng dẫn (2010)

  • 82 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản mang tính lý luận về phương pháp “dạy học dự án” (DHDA ). Khảo sát, phân tích các dạng bài học của môn Ngữ văn THPT và chỉ ra khả năng vận dụng DHDA trong các dạng bài học này. Xây dựng được quy trình áp dụng phương pháp DHD (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đỗ, Ngọc Thống, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050000331_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Thanh Hương;  Advisor: Đỗ, Ngọc Thống, người hướng dẫn (2010)

  • 82 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản mang tính lý luận về phương pháp “dạy học dự án” (DHDA ). Khảo sát, phân tích các dạng bài học của môn Ngữ văn THPT và chỉ ra khả năng vận dụng DHDA trong các dạng bài học này. Xây dựng được quy trình áp dụng phương pháp DHD (...); Electronic Resources