Browsing by Author Đỗ, Thúy Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008887.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thúy Vân (2017)

  • , Luận văn đã phân tích và làm rõ các vấn đề: - Một số vấn đề lý luận về bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong Luật tố tụng hình sự như: khái niệm, nội dung, ý nghĩa của bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong Luật tố tụng hình sự. - Đánh giá thực trạng bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. - Phân tích một số quan điểm, giải pháp bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo Luật tố tụng hình sự trong giai đoạn hiện nay.

Browsing by Author Đỗ, Thúy Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008887.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thúy Vân (2017)

  • , Luận văn đã phân tích và làm rõ các vấn đề: - Một số vấn đề lý luận về bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong Luật tố tụng hình sự như: khái niệm, nội dung, ý nghĩa của bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong Luật tố tụng hình sự. - Đánh giá thực trạng bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. - Phân tích một số quan điểm, giải pháp bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo Luật tố tụng hình sự trong giai đoạn hiện nay.