Browsing by Author Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Chế định miễn chấp hành hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn; Trần, Thị Thanh Thúy
2015Hỏi cung bị can trong luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn; Đinh, Thị Hải Yến
2011Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trong luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Hoàn
2014Người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 04Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn; Hoàng, Thị Hồng Chiêm
2015Người làm chứng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn; Lê, Viết Kiên
2015Người làm chứng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn; Lê, Viết Kiên
2015Người làm chứng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn; Lê, Viết Kiên
2015Người làm chứng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn; Lê, Viết Kiên
2016Thi hành án phạt tù ở Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp: Luận án TS. Luật: 62 38 01 04Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Nam
2016Thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn; Nguyễn, Thu Dung
2014Vai trò của Viện kiểm sát trong áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra, truy tố. Thực tiễn trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 04Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Kiều Diễm