Browsing by Author Đỗ, Thị Việt Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • document(52).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Trọng; Đỗ, Thị Việt Hương; Phạm, Thị Dinh; Phạm, Văn Quang (2016)

 • Đã tiến hành biến tính bột thân đay bằng phương pháp đồng trùng hợp ghép acrylonitril với hệkhơi mào oxi hóa khửnatribisunphit/amonipesunphat và thực hiện amidoxim hóa sản phảm thu được bằng hydroxylamin hydroclorua trong môi trường kiềm. Ảnh hưởng của nồng độcác chất phản ứng, thời gian và nhiệt độ đã được nghiên cứu đểxác định điều kiện tối ưu biến tính vật liệu. Đặc tính của vật liệu đã được xác định thông qua các phương pháp kính hiển vi điện tửquét, quang phổhồng ngoại, thế điện động zeta và khảnăng hấp phụion Zn 2+, Ni2+và Cu2+. Kết quảnghiên cứu cho thấy, bột thân đay sau biến tính có bềmặt dày và xốp hơn so với bột thân đay trước khi biến tính; trong phổhồng...

 • 00060000104.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Kiều Hưng; Nguyễn, Văn Thường; Phạm, Văn Thức; Hoàng, Thu Hà; Đỗ, Thị Việt Hương; Phạm, Hoàng Giang (2011)

 • Sử dụng set bentonit Di Linh biến tính bằng 3% NaHCO3 để trao đổi hấp thu các cation Cu(II), Ni(II), Fe(III) và Cr(III). Sử dụng các kết quả đo phổ X-ray, phổ nhiệt vi sai để đánh giá các đặc trựng của MB và MB-M. Nghiên cứu khả năng hấp phụ PCBs trên MB và MB-M; kết quả nhận thấy khi lượng cation trao đổi hấp thu trên MB tăng thì lượng PCBs hấp phụ cũng tăng. So sánh phân hủy PCBs trên SiO2, MB và MB-M ở các điều kiện nhiệt độ, thời gian duy trì phản ứng khác nhau, tốc độ dòng không khí 1ml/phút và sử dụng 1,0 gam CaO. Khi sử dụng SiO2 hoặc SiO2 kết hợp với chất phản ứng CaO để thực hiện phân hủy PCBs ở 600oC thì hiệu suất chỉ đạt tương ứng là 38,34 và 48,92%. Trong khi đó sử dụng MB...

 • 01050003881.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Khánh Hòa;  Advisor: Đỗ, Thị Việt Hương (2018)

 • Đề tài nghiên cứu tách và định lượng Beta-sitosterol trong cây Lô hội và dịch chiết từ cây Lô hội, chúng tôi thu được những kết quả sau: 1) Tối ưu hóa điều kiện phân tích trên HPLC – PDA để xác định Beta-sitosterol, xác định bước sóng phát hiện tại 210 nm, lựa chọn cột tách C30 (250mm × 4,6mm × 5µm) và pha động ACN:AcOH 0,1%; tốc độ dòng 0,8 ml/phút. 2) Thẩm định phương pháp phân tích: khoảng tuyến tính từ 5 – 100 ppm, giới hạn phát hiện 0,037 ppm, giới hạn định lượng 0,124 ppm, độ lệch chuẩn tương đối 1,47%, hiệu suất thu hồi 97,7%. Đường chuẩn xác định beta-sitosterol y = (120,71±4,106)x – (3,5161±205,384); có hệ số tương quan tuyến tính R2 > 0,999. 3) Áp dụng quy trình phân tíc...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Minh Giang; Đỗ, Thị Việt Hương; Nguyễn, Quốc Bình (2018)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học của quả cây Amomum celsum Lamxay & M.F. Newman (họ GừngZingiberaceae) sử dụng các phương pháp chiết để chiết các hợp chất phân cực vào phần chiết nước, các kỹ thuật sắc ký điều chế như CC, Mini-C, TLC điều chế trên các chất hấp phụ khác nhau (Diaion HP-20, Sephadex LH-20, silica gel và RP-18) để phân lập các hợp chất và các kỹ thuật phổ như ESI-MS và NMR để xác định cấu trúc hóa học. Nghiên cứu đã xác định được acid gallic, quercetin 3,7,3′,4′-tetramethyl ether và 3,5-diacetoxy-1,7-bis(3,4-dihydroxyphenyl) heptan. Tất cả các hợp chất đều lần đầu tiên được phân lập từ cây A. celsum của Việt Nam

 • Study of the Chemical Components and Bioactivities of Rhodomyrtus Tomentosa Extracts.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Việt Hương (2019)

 • Rhodomyrtus tomentosa ở Việt Nam có tên gọi là cây sim, là một loài thực vật có hoa thuộc họ Myrtaceae. Trong nghiên cứu này, mẫu lá của loài Rhodomyrtus tomentosa được sử dụng để nghiên cứu. Rhodomyrtosone, combretol và loliolide được phân lập từ phần chiết n-hexan (RTH), cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng, kết hợp với việc so sánh các dữ kiện phổ. Thí nghiệm xác định tổng lượng flavonoid (TF) và phenolic (TP) cho thấy dịch chiết etylacetate có giá trị TF và TP (25,32 mg BHT / g; 60,01 mg GAE /g) cao hơn so với chiết xuất n-hexan.

 • TC_02490.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kiều Hưng; Đỗ, Quang Huy; Trần, Văn Sơn; Đỗ, Sơn Hải; Đỗ, Thị Việt Hương (2008)

 • Bài báo đã tiến hành nghiên cứu phân hủy PCBs ở nhiệt độ 600oC có sử dụng chất mang là MB và chất phản ứng là CAO. Sản phẩm phản ứng đã được xác định. Có sự khác biệt về sản phẩm phân hủy PCBs khi chỉ sử dụng MB và khi sử dụng hỗn hợp MB và CAO.

 • document(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Minh Giang; Văn, Thi Thanh Huyền; Đỗ, Thị Việt Hương (2018)

 • The first study of the twigs of Pluchea indica L. in Vietnam isolated stigmasterol, 1- eicosanoyl glycerol, a long-chain saturated alcohol, 2-(prop-1-ynyl)-5-(5,6-dihydroxyhexa-1,3- diynyl)-thiophene, stigmasterol 3-O-β-D glucopyranoside, and β-sitosterol 3-O-β-D-glucopyranoside. Their structures were determined on the basis of MS and NMR spectroscopic data

 • Xác định ô nhiễm fomanđehit trong môi trường không khí tại một số khu vực làm việc thuộc thành phố Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Việt Hương; Mai, Văn Hợp; Đỗ, Quang Huy; Bùi, Văn Năng (2016)

 • Nghiên cứu tập trung lấy mẫu và phân tích xác định fomanđehit trong không khí tại một số cơ sở kinh doanh đồ gỗ và đồ dệt may ở thị trấn Xuân Mai và nội thành Hà Nội. Nồng độ fomanđehit trong các cửa hàng đồ gỗ trên tuyến phố Đê La Thành dao động từ 73,33- 229,99 µg/m3; ở thị trấn Xuân Mai dao động từ 73,36 – 193,33 µg/m3. Nồng độ fomanđehit trong các cửa hàng bán vải, quần áo trên tuyến phố Nguyễn Quý Đức, Phùng Khắc Hoan dao động từ 20,84 – 41,84 µg/m3; ở khu chợ Đồng Xuân dao động từ 30,95 – 60,18 µg/m3, khu chợ thị trấn Xuân Mai dao động từ 17,68 – 19,81 µg/m3. Trừ khu vực bán vải và quần áo tại khu chợ thị trấn Xuân Mai, nồng độ fomanđehit trong không khí, các điểm nghiên cứu cò...

Browsing by Author Đỗ, Thị Việt Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • document(52).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Trọng; Đỗ, Thị Việt Hương; Phạm, Thị Dinh; Phạm, Văn Quang (2016)

 • Đã tiến hành biến tính bột thân đay bằng phương pháp đồng trùng hợp ghép acrylonitril với hệkhơi mào oxi hóa khửnatribisunphit/amonipesunphat và thực hiện amidoxim hóa sản phảm thu được bằng hydroxylamin hydroclorua trong môi trường kiềm. Ảnh hưởng của nồng độcác chất phản ứng, thời gian và nhiệt độ đã được nghiên cứu đểxác định điều kiện tối ưu biến tính vật liệu. Đặc tính của vật liệu đã được xác định thông qua các phương pháp kính hiển vi điện tửquét, quang phổhồng ngoại, thế điện động zeta và khảnăng hấp phụion Zn 2+, Ni2+và Cu2+. Kết quảnghiên cứu cho thấy, bột thân đay sau biến tính có bềmặt dày và xốp hơn so với bột thân đay trước khi biến tính; trong phổhồng...

 • 00060000104.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Kiều Hưng; Nguyễn, Văn Thường; Phạm, Văn Thức; Hoàng, Thu Hà; Đỗ, Thị Việt Hương; Phạm, Hoàng Giang (2011)

 • Sử dụng set bentonit Di Linh biến tính bằng 3% NaHCO3 để trao đổi hấp thu các cation Cu(II), Ni(II), Fe(III) và Cr(III). Sử dụng các kết quả đo phổ X-ray, phổ nhiệt vi sai để đánh giá các đặc trựng của MB và MB-M. Nghiên cứu khả năng hấp phụ PCBs trên MB và MB-M; kết quả nhận thấy khi lượng cation trao đổi hấp thu trên MB tăng thì lượng PCBs hấp phụ cũng tăng. So sánh phân hủy PCBs trên SiO2, MB và MB-M ở các điều kiện nhiệt độ, thời gian duy trì phản ứng khác nhau, tốc độ dòng không khí 1ml/phút và sử dụng 1,0 gam CaO. Khi sử dụng SiO2 hoặc SiO2 kết hợp với chất phản ứng CaO để thực hiện phân hủy PCBs ở 600oC thì hiệu suất chỉ đạt tương ứng là 38,34 và 48,92%. Trong khi đó sử dụng MB...

 • 01050003881.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Khánh Hòa;  Advisor: Đỗ, Thị Việt Hương (2018)

 • Đề tài nghiên cứu tách và định lượng Beta-sitosterol trong cây Lô hội và dịch chiết từ cây Lô hội, chúng tôi thu được những kết quả sau: 1) Tối ưu hóa điều kiện phân tích trên HPLC – PDA để xác định Beta-sitosterol, xác định bước sóng phát hiện tại 210 nm, lựa chọn cột tách C30 (250mm × 4,6mm × 5µm) và pha động ACN:AcOH 0,1%; tốc độ dòng 0,8 ml/phút. 2) Thẩm định phương pháp phân tích: khoảng tuyến tính từ 5 – 100 ppm, giới hạn phát hiện 0,037 ppm, giới hạn định lượng 0,124 ppm, độ lệch chuẩn tương đối 1,47%, hiệu suất thu hồi 97,7%. Đường chuẩn xác định beta-sitosterol y = (120,71±4,106)x – (3,5161±205,384); có hệ số tương quan tuyến tính R2 > 0,999. 3) Áp dụng quy trình phân tíc...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Minh Giang; Đỗ, Thị Việt Hương; Nguyễn, Quốc Bình (2018)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học của quả cây Amomum celsum Lamxay & M.F. Newman (họ GừngZingiberaceae) sử dụng các phương pháp chiết để chiết các hợp chất phân cực vào phần chiết nước, các kỹ thuật sắc ký điều chế như CC, Mini-C, TLC điều chế trên các chất hấp phụ khác nhau (Diaion HP-20, Sephadex LH-20, silica gel và RP-18) để phân lập các hợp chất và các kỹ thuật phổ như ESI-MS và NMR để xác định cấu trúc hóa học. Nghiên cứu đã xác định được acid gallic, quercetin 3,7,3′,4′-tetramethyl ether và 3,5-diacetoxy-1,7-bis(3,4-dihydroxyphenyl) heptan. Tất cả các hợp chất đều lần đầu tiên được phân lập từ cây A. celsum của Việt Nam

 • Study of the Chemical Components and Bioactivities of Rhodomyrtus Tomentosa Extracts.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Việt Hương (2019)

 • Rhodomyrtus tomentosa ở Việt Nam có tên gọi là cây sim, là một loài thực vật có hoa thuộc họ Myrtaceae. Trong nghiên cứu này, mẫu lá của loài Rhodomyrtus tomentosa được sử dụng để nghiên cứu. Rhodomyrtosone, combretol và loliolide được phân lập từ phần chiết n-hexan (RTH), cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng, kết hợp với việc so sánh các dữ kiện phổ. Thí nghiệm xác định tổng lượng flavonoid (TF) và phenolic (TP) cho thấy dịch chiết etylacetate có giá trị TF và TP (25,32 mg BHT / g; 60,01 mg GAE /g) cao hơn so với chiết xuất n-hexan.

 • TC_02490.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kiều Hưng; Đỗ, Quang Huy; Trần, Văn Sơn; Đỗ, Sơn Hải; Đỗ, Thị Việt Hương (2008)

 • Bài báo đã tiến hành nghiên cứu phân hủy PCBs ở nhiệt độ 600oC có sử dụng chất mang là MB và chất phản ứng là CAO. Sản phẩm phản ứng đã được xác định. Có sự khác biệt về sản phẩm phân hủy PCBs khi chỉ sử dụng MB và khi sử dụng hỗn hợp MB và CAO.

 • document(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Minh Giang; Văn, Thi Thanh Huyền; Đỗ, Thị Việt Hương (2018)

 • The first study of the twigs of Pluchea indica L. in Vietnam isolated stigmasterol, 1- eicosanoyl glycerol, a long-chain saturated alcohol, 2-(prop-1-ynyl)-5-(5,6-dihydroxyhexa-1,3- diynyl)-thiophene, stigmasterol 3-O-β-D glucopyranoside, and β-sitosterol 3-O-β-D-glucopyranoside. Their structures were determined on the basis of MS and NMR spectroscopic data

 • Xác định ô nhiễm fomanđehit trong môi trường không khí tại một số khu vực làm việc thuộc thành phố Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Việt Hương; Mai, Văn Hợp; Đỗ, Quang Huy; Bùi, Văn Năng (2016)

 • Nghiên cứu tập trung lấy mẫu và phân tích xác định fomanđehit trong không khí tại một số cơ sở kinh doanh đồ gỗ và đồ dệt may ở thị trấn Xuân Mai và nội thành Hà Nội. Nồng độ fomanđehit trong các cửa hàng đồ gỗ trên tuyến phố Đê La Thành dao động từ 73,33- 229,99 µg/m3; ở thị trấn Xuân Mai dao động từ 73,36 – 193,33 µg/m3. Nồng độ fomanđehit trong các cửa hàng bán vải, quần áo trên tuyến phố Nguyễn Quý Đức, Phùng Khắc Hoan dao động từ 20,84 – 41,84 µg/m3; ở khu chợ Đồng Xuân dao động từ 30,95 – 60,18 µg/m3, khu chợ thị trấn Xuân Mai dao động từ 17,68 – 19,81 µg/m3. Trừ khu vực bán vải và quần áo tại khu chợ thị trấn Xuân Mai, nồng độ fomanđehit trong không khí, các điểm nghiên cứu cò...