Browsing by Author Đỗ, Thanh Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_00959_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thanh Hà;  Advisor: Hoàng, Phước Hiệp (2006)

 • Làm rõ khái niệm, tính ưu việt của trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật một số nước và Việt Nam về giải quyết tranh chấp đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng trọng tài. Từ đó đưa ra một số phươn (...)

 • 00050008699.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thanh Hà (2017)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. - Phân tích được những nét căn bản trong quản lý hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chỉ ra kết quả, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế. - Đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tín dụng của của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trong thời gian tới, các giải pháp có giá trị tham khảo.

Browsing by Author Đỗ, Thanh Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_00959_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thanh Hà;  Advisor: Hoàng, Phước Hiệp (2006)

 • Làm rõ khái niệm, tính ưu việt của trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật một số nước và Việt Nam về giải quyết tranh chấp đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng trọng tài. Từ đó đưa ra một số phươn (...)

 • 00050008699.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thanh Hà (2017)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. - Phân tích được những nét căn bản trong quản lý hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chỉ ra kết quả, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế. - Đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tín dụng của của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trong thời gian tới, các giải pháp có giá trị tham khảo.